EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 100. szám, 2010. május 28.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 100. szám, 2010. május 28.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti össszefoglalókat.

 

Az érintettek megvitatták a számviteli szabályokat és az IFRS KKV-re vonatkozó részét

 

Luc Hendrickx vállalkozáspolitikai igazgató ezen a héten Brüsszelben részt vett az érintett felek Európai Bizottság által szervezett találkozóján, amelyen megvitatták a számviteli irányelvek felülvizsgálatát és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok (IFRS) KKV-re vonatkozó részét. Az IFRS KKV-re vonatkozó részét illetően a Bizottság beterjesztette nyilvános konzultációja következtetéseinek első összefoglalóját, amelyre az UEAPME áprilisban válaszolt (lásd 96. szám). Hendrickx úr bírálta a válaszok összegyűjtésére használt módszert, amely csupán számszerűsít, és nem veszi figyelembe képviseleti szervezeteket. Ez megint csak hamis eredményhez vezetett, az IFRS KKV-re vonatkozó részének javára, amely túl bonyolult és nem veszi figyelembe a KKV tulajdonos-vezetők szükségleteit, véli az UEAPME. A számviteli irányelvek felülvizsgálatát illetően Hendrickx úr kiemelte az „alulról felfelé” megközelítés szükségességét a felülvizsgálati folyamatban, az irányelvek fő felhasználói, azaz a mikro- és kisvállalkozások igényeiből és jellemzőiből kiindulva.

 

Újságírók számoltak be a vállalkozások válság alatti szerepéről

 

Az európai KKV hét részeként az Európai Bizottság és az Európai Újságírói Központ ezen a héten egy tanulmányutat szervezett Brüsszelbe 35 európai újságíró számára. Gerhard Huemer gazdaság- és adópolitikai igazgató beszélt a résztvevőknek a vállalkozások gazdasági válság alatti szerepéről. Az alkalmazott gazdaságélénkítési intézkedéseknek a jövőbeni növekedést kell támogatniuk, biztosítani a finanszírozáshoz való hozzáférést, és ösztönözni a magánkiadásokat, emelte ki Huemer úr, aki szólt az EU 2020-as stratégiájáról és arról, hogy a stratégiának az állami szektor hatékonyságára és a szabályozások betartatásának minőségére kellene összpontosítania. A vállalkozásokat illetően Huemer úr kiemelte a vállalkozói szellem és magatartás szükségességét az egész társadalomban, illetve olyan szabályozói környezet fontosságát, amely vállalkozások létrehozására ösztönöz. Szólt ezen kívül a Small Business Act-ről és bemutatta éves (a „Gondolkozz kicsiben!” tesztjéről és az SBA végrehajtási eredménytábláról szóló) felméréseink eredményeit.

 

A PES megvitatta az inaktív személyek KKV-be történő integrációját

 

Helen Hoffmann tanácsadó ezen a héten egy panelbeszélgetésen szólt az inaktív személyekről, a spanyol elnökség által Zaragozában szervezett, az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (PES) új megközelítéseiről szóló konferencián. Az UEAPME teljes mértékben támogatja a befogadó munkaerőpiac célkitűzését, mondta. A foglalkoztatási szolgálatoknak javítaniuk kell a KKV-kel és a közvetítő szervekkel való együttműködést helyi szinten, hogy jobban kezelhessék elsősorban a kereslet-kínálat problémáit. Erős aktív munkaerőpiac-politikákra van szükség a rugalmas biztonság (flexicurity) megközelítésben, hogy megakadályozzuk, hogy a személyek hosszú távú munkanélkülivé vagy inaktívvá váljanak, emelte ki. A munkaerőpiactól legelzártabb személyeknek személyre szabott intézkedésekre van szükségük és a foglalkoztatási szolgálatoknak szorosan együtt kell működniük a KKV-kel és más szereplőkkel, rugalmas szerződéseket kínálni és e célból pénzügyi ösztönzőket kínálniuk.

 

Az Északír Nemzetgyűlés delegációja az UEAPMÉ-ba látogatott

 

Az Északír Nemzetgyűlés Vállalkozási, Kereskedelmi és Kutatási Szakbizottsága, amely a vállalkozási, kereskedelmi és kutatási minisztert segíti és támogatja, delegációt küldött az UEAPMÉ-hoz ezen a héten. Luc Hendrickx vállalkozáspolitikai igazgató találkozott a delegációval, mely az Északír Parlament megválasztott képviselőiből, szakbizottsági munkatársakból és kutatási munkatársakból állt. Hendrickx úr elmagyarázta a látogatóknak az UEAPME működését, illetve hogy az hogy képviseli és védi az európai kézművesipar és KKV-k érdekeit. Ezen kívül gyors áttekintést adott a résztvevőknek a KKV politikáról, a Római Szerződéstől egészen a Small Business Act-ig és annak elveiig, mint például a „Gondolkozz először kicsiben” vagy a „csak egyszer”.

 

Andrea Benassi programjából: dolgos hetek

 

Május 12.: A főtitkár Aachenben beszélt a Nagy Károly-díj Fórumon. Az elismert díjat azok kapják, akik sokat tettek az európai újjáegyesítésért (lásd előző szám).

Május 20: Brüsszelben Benassi úr az UEAPME költségvetési bizottságának ülésén elnökölt. Ugyanezen a napon az EcoDa (vállalatigazgatók páneurópai csoportja) és az Európai Fejlesztési Ügynökség képviselőivel találkozott.

Május 25: A főtitkár részt vett az Európai Vállalkozási Videó-díj 2010 elnevezésű eseményen, amely az idei Európai KKV Hét nyitóeseménye volt, díjátadóként.

Május 26: Benassi úr felszólalt az Egységes Piac Informális Párbeszéd Csoport találkozóján, amely a jövőbeni egységes piacról és közbeszerzésről szóló Monti-jelentéssel foglalkozott.

Május 27: Torinóban Benassi úr egy fiatal vállalkozókról szóló konferencián beszélt, amelyet a CNA helyi szervezete szervezett.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság