EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 101. szám, 2010. június 4.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 101. szám, 2010. június 4.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti össszefoglalókat.

 

Az Európai Szociális Partnerek Barrosóval tárgyaltak a válságról és az EU 2020 stratégiáról

 

Andrea Benassi főtitkár és kollégái az egyéb Európai Szociális Partnerektől Barroso elnökkel találkoztak ma, hogy megvitassák a jelenlegi válság foglalkoztatási és szociális aspektusait. Az üzleti szektor részéről a jövőbeni fellendülésbe vetett bizalom még mindig alacsony, emelte ki Benassi úr. A reformok fájdalmasak lehetnek, ám jelen pillanatban elkerülhetetlenek, mondta, és felszólította a kormányokat, hogy vonják be a szociális partnereket a kiegyensúlyozott reformprogramok kialakításába, illetve a szociális partnereket, hogy konstruktív és előretekintő módon vegyenek részt ezeken a tárgyalásokon. A tagállamoknak fel kell gyorsítaniuk az elfogadott KKV támogató intézkedéseket a Small Business Act keretében és a vállalatok szerkezetátalakítása illetve racionalizálása esetében, folytatta Benassi úr, aki megerősítette, hogy az UEAPME támogatja az EU 2020 stratégiát, miközben a közigazgatás hatékonyságára és az állami szabályozások eredményességére történő összpontosításra szólított fel. A találkozón az Európai Szociális Partnerek közös nyilatkozatot tettek az EU 2020 stratégiáról. A dokumentum kiemeli, hogy az ambiciózus növekedési stratégia kulcsfontosságú a fellendülés szempontjából. Közös sajtónyilatkozatukban az UEAPME és a BUSINESSEUROPE valamint a CEEP munkaadói szervezetek kihangsúlyozták, hogy a sürgős jelleg hiányzik a stratégiából, melynek célja, hogy Európát a fenntartható növekedés pályájára helyezze és biztosítsa a gyors visszatérést a több és jobb munkahelyhez, miközben biztosítja a költségvetési fenntarthatóságot. A közös nyilatkozat arra szólít fel, hogy Európában az elkövetkezendő években egy átlagosan legalább 2%-os növekedési rátát kell elérni. Ez legalább 6 és fél millió új munkahelyet jelentene, és egy 450 milliárd eurós államadósság-konszolidációt. Barroso elnök beleegyezett, hogy továbbítsa ezt az üzenetet a teljes Bizottságban, a Tanácsnak és a tagállamoknak.

 

Az UEAPME felmérései közepes SBA melletti elkötelezettséget mutatnak

 

Az UEAPME ezen a héten közzétette a “Gondolkozz kicsiben! teszt” és “SBA végrehajtási eredménytábla” című éves felméréseit, melyeknek célja, hogy értékelje, az EU intézményei és a tagállamok teljesítik-e vállalásaikat a „Gondolkozz először kicsiben!” elv és a Small Business Act (SBA) tekintetében. EU szinten a felmérés megállapította, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság előrelépéseket tett a „jobb szabályozás” elvének végrehajtásában, de előnyben részesítette a nagyobb vállalatokat a KKV-kel szemben az üzleti vállalkozások támogatásakor. Nemzeti szinten 11 országban történtek előrelépések a „Gondolkozz először kicsiben” elvvel kapcsolatban, a tagállamok azonban alig haladtak a Small Business Act-hez kapcsolódó konkrét intézkedések terén. Ez nagy csalódás a KKV számára, állapította meg az UEAPME.

 

A KKV előrelépésekre szólítanak fel a „csak egyszer” és a késedelmes fizetések területén

 

Az Európai Bizottság és az EU soros spanyol elnöksége ezen a héten Madridban konferenciát szervezett, „Állítsuk a KKV-t a fellendülés útjára” címmel. Andrea Benassi főtitkár egy panelbeszélgetésen szólt a Small Business Act végrehajtásáról. Az ezen a héten közzétett felmérésünk (lásd fent) eredményeivel kapcsolatban Benassi úr kiemelte, hogy sok még a tennivaló az elvek és konkrét intézkedések gyakorlati megvalósításában. Az elvekkel kapcsolatban Benassi úr sajnálatát fejezte ki, hogy a „csak egyszer” elv alkalmazása nem terjedt el a kormányok körében, annak bürokrácia-csökkentő hatása ellenére. A konkrét intézkedésekkel kapcsolatban pedig Benassi úr kihangsúlyozta a késedelmes fizetési irányelvet, és felszólította a spanyol elnökséget, hogy tegyen előrelépéseket ezzel az anyaggal kapcsolatban és biztosítsa a szigorú fizetési határidőket a hatóságok és az üzleti vállalkozások esetében egyaránt.

 

Az ACCA KKV Bizottsága megvitatta a finanszírozáshoz való hozzáférés lehetőségeit

 

Andrea Benassi főtitkár Londonban járt, hogy felszólaljon tagszervünk, az ACCA (Bejegyzett Okleveles Könyvvizsgálók Szövetsége) KKV Bizottságának ülésén. Benassi úr a résztvevőknek áttekintést nyújtott a KKV finanszírozásáról a válság ideje alatt, amely eleinte a likviditás hiánya miatt, majd a rossz üzleti kilátások miatt került veszélybe. A hitelválságot szerencsére sikerült elkerülni, köszönhetően egyebek mellett az Európai Beruházási Bank és az Európai Bizottság közbelépésének. Jelen pillanatban a fő kérdés a gazdaságélénkítés finanszírozása, emelte ki Benassi úr. A KKV-nek új eszközökre van szükségük, hiszen a klasszikus hitelfinanszírozás nem lesz elegendő. Az UEAPME ezt egy magas szintű kerekasztal-beszélgetésen is képviselni fogja, a KKV finanszírozása témakörében, amelyet Tajani biztos kezdeményezett, mondta Benassi úr, aki szólt a tőkekövetelmény-irányelvről is.

 

Szociális partnerek és tagállamok folytattak vitát az ESZA jövőjéről

 

Liliane Volozinskis szociális ügyi igazgató a héten részt vett az Európai Szociális Alap (ESZA) bizottság ülésén, amely véleményt fogadott el az ESZA jövőjéről és felkérte az Európai Bizottságot, hogy vegye figyelembe ezt a dokumentumot a jövőbeli ESZA rendeletnél. Az UEAPME támogatja, hogy az ESZÁ-t állítsák párhuzamba az EU 2020 stratégiával és az EU foglalkoztatási iránymutatásaival, valamint hogy erősítsék a munkavállalók foglalkoztathatóságát és alkalmazkodási képességét. A szociális partnerek kiemelték a partnerség fontosságát, amely az ESZA egyik alapelve, és arra szólítottak fel, hogy vonják be őket teljes mértékben és minden szinten az ESZA programozásába és kezelésébe, valamint kiemelték az intézményi kapacitás és a közös tevékenységek szükségességét. A szociális partnerek további erőfeszítések megtételére szólítottak fel az egyszerűsítés területén, hogy így csökkenjenek az ESZA végkedvezményezettjeire, főként a KKV-re nehezedő túlzott adminisztratív terhek.

 

Konferencia foglalkozott a kézműves ágazat kihívásaival

 

A spanyol Innováció a Kézművességben Alapítvány konferenciát szervezett az európai kézművességről ezen a héten Barcelonában, az EU soros spanyol elnökségének és az Európai Bizottság támogatásával. Az esemény célja az volt, hogy megosszák a legjobb gyakorlatokat a kézművesség közigazgatási szerveknél történő képviseletében. Luc Hendrickx vállalkozáspolitikai igazgató a konferencia nyitóülésén szolalt fel. A kézművességnek ugyanazokkal a kihívásokkal kell szembenéznie, mint az egyéb KKV-nek, mint a késedelmes fizetések, ugyanakkor léteznek csak a szektorra jellemző problémák is. A képzés az egyik legfontosabb aggály, mondta Hendrickx úr, ezt követi az innováció, amit szélesebb körben kell meghatározni, hogy tükrözhesse a kézművességre vonatkozó innovációk egyedi jellegét. Végül ott van az nemzetközi jelleg problémája, emelte ki Hendrickx úr: a határon átnyúló kereskedelem régi hagyományát meg kell őrizni illetve továbbfejleszteni.

 

A pénzügyi szektornak közelítenie kell a reálgazdasághoz

 

A Társulás az Európai Pénzpiacokért (AFME) konferenciát szervezett ezen a héten Brüsszelben, „Pénzpiacok és a reálgazdaság” címmel. Gerhard Huemer gazdasági és adópolitikai igazgató egy panelbeszélgetésen szólt az új tőkekövetelmények reálgazdaságra gyakorolt hatásáról, amelyen részt vett Othmar Karas EP képviselő (EPP, Ausztria) valamint a CEPS nevű agytröszt, az AFME és a JP Morgan képviselői. Az igazgató a részt vevőknek áttekintést nyújtott az UEAPME tőkekövetelményekkel kapcsolatos álláspontjáról, kiemelve a szabályozás szükségességét, és hogy a bankokat nem szabad múltbeli viselkedésük miatt büntetni, hanem ösztönözni kell őket arra, hogy a jövőben vegyék jobban figyelembe a reálgazdaság érdekeit. A piacstabilizáció nem valósulhat meg erősebb szabályozók nélkül, folytatta Huemer úr, aki azt is kiemelte, hogy a piacba vetett bizalom nem nyerhető teljesen vissza, amíg nem születik egy új világos szabályrendszer.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság