EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 99. szám, 2010. május 21.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 99. szám, 2010. május 21.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti összefoglalókat.

 

A szociális partnerek megvitatták az EU 2020-ban foglalt iránymutatásokat

 

Liliane Volozinskis az UEAPME Szociális Ügyekkel foglalkozó igazgatója bemutatta a szervezet álláspontját a Foglalkoztatási Bizottságban (EMCO – egy bizottság, amely az Európai Foglalkoztatási Stratégia megvalósításában vesz részt és amelyet az EU alapszerződései hoztak létre). Ebben a bizottságban vitatják meg és koordinálják a Tagállamok a foglalkoztatási és munkaerőpiaci politikákat. Általánosságban az UEAPME üdvözli az új, célzott iránymutatásokat. A prioritások szűkebb listája a megfelelő ügyekre koncentrál, különösen a munkanélküliség és a képzés területén és következetesen kapcsolja össze a munkanélküliséget a szélesebb gazdasági iránymutatásokkal. A kkv szervezet elégedetten vette tudomásul, hogy a „Gondolkozz először kicsiben” elvet figyelembe vették és üdvözölte, hogy hangsúlyt helyeztek a rugalmas biztonság (flexicurity) elvének megvalósítására és a szakmai fejlődésre. Mindemellett az UEAPME sajnálatát fejezte ki a szociális partnerek kevésbé kitüntetett szerepe miatt és szeretné, ha nagyobb hangsúlyt kapna a közszféra hatékonysága, valamint a közösségi szabályozás érvényre juttatása és jobb minősége.

 

Az UEAPME támogatja az Európai Parlament önfoglalkoztatókkal kapcsolatos szavazását

 

Az UEAPME üdvözölte azt, hogy az Európai Parlament május 18-i plenáris ülésén elfogadta azt a jelentést, amely az önfoglalkoztatókkal és segítő házastársaikkal szembeni női-férfi egyenjogúságról szólt. A javaslat egy kiegyensúlyozott végeredmény, ami hozzá fog járulni a női vállalkozóiság fellendüléséhez, valamint egyenlőbb bánásmódot eredményez majd a női és a férfi önfoglalkoztatók között. Azzal, hogy a segítő házastársak számára közvetlen jogot biztosít a társadalombiztosításhoz anélkül, hogy azt kötelezővé tenné, az Európai Parlament helyesen figyelembe vette a kkv-k igényeit. A szülési szabadságra vonatkozó új szabályozás szintén illeszkedik  az önfoglalkoztatók és a segítő házastársak különleges igényeihez, elkerülve az egy kaptafára készült megoldásokat használó megközelítést. Végezetül az UEAPME üdvözölte azt is, hogy a Parlament ragaszkodott egy minden ágazatra vonatkozó szöveghez és kéri a Tanácsot, hogy jelen állapotában minél hamarabb fogadja el azt.

 

Az UEAPME általánosságban elégedett a késedelmes fizetésről szóló szavazással

 

Az Európai Parlament április 28-i, a késedelmes fizetésekről szóló szavazása után, az Európai Hitel Kutatóintézet (European Credit Research Institute - ECRI) és az Intrum Justitia (egy követelés kezelő cég) május 11-én munkareggelit szervezett ugyanebben a témában. A vitafórumon Luc Hendrickx az UEAPME Vállalkozáspolitikai igazgatója gratulált a parlamenti jelentéstevőknek és különösen Weiler képviselő asszonynak munkájukért. Az UEAPME általánosságban elégedett volt a szavazás kimenetelével, amely támogatta a 30 napos fizetési határidő limitet a közhivatalok magánvállalatok felé történő kifizetéseinél, valamint bevezette azt az elvet, amely szerint a vállalkozások közötti tranzakciókat 60 napon belül le kell bonyolítani. Mégis, a vállalkozások közötti késedelmes fizetések szabályozása még várat magára. Ezen a területen a kkv-k gyakran előnytelen helyzetbe kerülnek nagyobb partnereikkel szemben, elfogadva a hosszabb fizetési határidőket. Hendrickx úr arra biztatta a Bizottságot, hogy fogadja el az EP kulcsüzeneteit.

 

A REACH (Vegyi Anyagok Regisztrációja, Kiértékelése, Engedélyezése és Korlátozása) megvalósítása még mindig kihívás a kkv-k számára

 

Az UEAPME szakértője Marko Susnik (a WKÖ-től, az osztrák kamarától) május 19-én részt vett az Európai Vegyianyag Ügynökség negyedik „Érdekelt felek Napja” rendezvényén Helsinkiben. Mikor a szakszervezetek (ETUC) és a nagy vegyipari vállalatok (CEFIC) képviselői mellett felszólalt az ülés tájékoztatásról szóló részében, rámutatott a nehézségekre, melyekkel a REACH által érintett kkv-k szembesülnek. Nem csak az a probléma, hogy a kkv-k nagyon sok, a rendelet által érintett ágazatban tevékenykednek, lehetetlenné téve egy szabványosított tájékoztatási stratégia kialakítását, hanem az is, hogy kis szervezetekről van szó, kevesebb erőforrással, mint a nagyobb vállalatok – például idegen nyelv szempontjából. Hangsúlyozta egy könnyebb, rövidebb és probléma-specifikusabb útmutatás szükségességét, párhuzamosan a REACH Helpdeskek konkrét és gyakorlati segítségével és a minden nyelven elérhető REACH támogató eszközökkel.

 

A kkv-k a pénzügyi jelentéstételt és az üzleti tanácsadást vitatták meg

 

Egy május 13-án Londonban, a Könyvelők és Könyvvizsgálók Európai Szövetsége a Kkv-kért (EFAA) által szervezett konferencián a szakma, a nemzetközi szervezetek és az akadémiai világ képviselői vitatták meg a kihívásokat és lehetőségeket, melyekkel a kkv-k szembesülnek jelentéstételi kötelezettségeik során. Szintén szó esett a kis- és közepes méretű könyvelő és auditor cégek (SMP-k) által nyújtott támogató tevékenységről. A vita kiterjedt a nemzetközi és európai könyvelési szabványokra és a további harmonizáció lehetőségeire. Az UEAPME vállalkozáspolitikai igazgatója, Luc Hendrickx kiemelt néhány fontosabb trendet az SMP-k által a kkv-knak nyújtott szolgáltatások között. A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok (IFRS) továbbra is túlságosan bonyolultak a kkv-k számára és nem úgy vannak kialakítva, hogy elősegítsék a jelentéstétel céljainak elérését. Hendrickx úr hangsúlyozta, hogy első sorban a kkv-k szükségletei nincsenek figyelembe véve.

 

A kkv-k szerint megerősítésre vár a törékeny fellendülés

 

Május 12-én kezdte meg munkáját Monica Galvanin, az UEAPME Gazdasági és Költségvetési bizottságának (ECOFIS) új elnöke, az UEAPME alelnöke. Bemutatta a bizottságra vonatkozó terveit, valamint első éves munkaprogramját, melyet elfogadtak a találkozón és június 25-én fognak bemutatni Bécsben, az UEAPME következő Adminisztratív Tanácsán. A jelenlegi gazdasági helyzet megvitatása során a résztvevők megerősítették az UEAPME Kézműipari és Kkv Barométerének eredményeit. A recesszió nem mélyül tovább, de a növekedés továbbra is nagyon alacsony szintű és a fellendüléssel kapcsolatos várakozások jelentéktelenek. Ezen kívül a tagszervezeteknek komoly aggályaik voltak az eurozóna egyensúlyával kapcsolatban. A pénzügyi piacokat tekintve kulcsfontosságú lenne egy új szabályozás a gazdasági stabilitás szempontjából, annak azonban nem szabad további terheket rónia a reálgazdaságra. Végezetül a bizottság tagjai megállapodtak egy új K+F és Innovációs munkacsoport létrehozásában.

 

UEAPME tanulmányokat fognak bemutatni a Kkv-héten

 

Tanulmányokat és felméréseket készítő szakértők találkoztak május 12-én, hogy megvitassák az UEAPME következő „Gondolkozz először kicsiben!” tesztjének és Small Business Act megvalósítási felmérésének első eredményeit, melyeket az Európai Kkv-hét keretében fognak bemutatni. Megállapodtak bizonyos változtatásokban, amelyek mindkét felmérés technikai színvonalát javítják majd. A Titkárság megköszönte a tagszervezetek hozzájárulását az Európai Kézműves és Kkv Barométerhez, amely egyre növekvő figyelmet kap  az Európai közönségtől. Azt is elhatározták, hogy közelebbi munkakapcsolatot építenek ki az OECD-vel és egyéb, kkv-specifikus elemzéseket végző kutatóintézetekkel.

 

Andrea Benassi felszólalt a Nagy Károly Díj Fórumon

 

Andrea Benassi UEAPME főtitkár május 12-én felszólalt Aachenben az Európával kapcsolatos Nagy Károly Díj Fórumon, egy ragos díjátadó rendezvényen, amelyen az európai egyesítés érdekében tett erőfeszítéseket díjazzák. Az idei rendezvény témája „kihasználni Európa erősségeit” volt. A vitafórumon, melynek témája „Európa mint üzleti környezet és a munkahelyteremtés és növekedés regionális összefüggései” volt, a Főtitkár hangsúlyozta a pénzügyi piacok új szabályozási kereteinek szükségességét, jobb gazdasági irányítás igényét, valamint annak fontosságát, hogy az eurozóna növekvő versenyképességbeli különbségeit kiegyensúlyozzák. Zárásképpen, a kkv-k legfőbb szükségleteivel kapcsolatban emlékeztette a döntéshozókat arra, hogy mindig „Gondolkozzanak először kicsiben!” és ezt a prioritást tegyék az új EU2020 stratégia központi elemévé, prioritásként jelölte meg, hogy megfelelő szabályozás révén biztosítsák a kkv-k forrásokhoz való hozzájutását, valamint alakítsák ki a regionális támogatási programok egy egyszerűbb és hozzáférhetőbb új generációját.

 

Az UEAPME Szállítási Fórum fogadta a munkaidő irányelv parlamenti jelentéstevőjét

 

A Közúti Fuvarozók Európai Uniójának (UETR) elnöke Francesco Del Boca elnökletével, május 11-én ült össze az UEAPME Szállítási Fóruma, hogy kulcsfontosságú ügyeket vitasson meg, valamint fogadta a szállítási munkaidő irányelv jelentéstevőjét, Bauer Edit Európai Parlamenti képviselőt. Bauer képviselő asszony áttekintést adott az Európai Parlamentbeli helyzetről, amely a Foglalkoztatási Bizottság április 28-i kiábrándító szavazása után alakult ki, és arra szólította fel a kkv-kat, hogy még a plenáris ülés előtt tegyenek lépéseket az irányelv önfoglalkoztató dolgozókra való kiterjesztése ellen. A megbeszélés további részében olyan témák kerültek terítékre, mint a tiszta és energia-hatékony járművek európai stratégiája, a szállítás jövőjéről szóló jelentés, vagy a nehézáru-szállító járművek megadóztatása a belga elnökség alatt.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság