Aktuális híreink

Rusa Attila a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült

Rusa Attila a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült
Rusa Attila, az Ipartestületek és Kisvállalkozók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szövetsége ügyvezetője, a Szolnok és Vidéke Ipartestület ügyvezető igazgatója, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szolnok térségében több mint négy évtizeden át végzett odaadó, kiemelkedő szakmai és társadalmi tevékenységéért a Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetésben részesült.Fotó: Juhász Melinda
 
Rusa Attila 1947. december elsején született Kaposváron. Apja pék, anyja fodrász volt. Gyermekkorát Siófokon töltötte, apja az ottani Sütőipari Vállalat vezetője volt, anyja fodrász kisiparosként dolgozott. Családi okok miatt kerültek 1954 júniusában Szolnokra. Itt kezdte meg iskolai tanulmányait a Koltói Anna úti általános iskolában. Gyermekkorától kezdve a közösségért tevékenykedett.
 
Gimnáziumi tanulmányait a szolnoki Verseghy Ferenc gimnáziumban folytatta.
 
Leszerelése után a Tiszamenti Vegyiművek porfesték gyárában helyezkedett el, oldókádkezelőként. Az itt folyó képzés keretében sikeres DEMÁG és targonca vezetői vizsgát tett. Elkezdte a Vegyipari Technikumot is, de munkahelyváltás miatt már nem tudta befejezni.
Itt is tevékenyen bekapcsolódott a vállalat társadalmi munkájába. Megbízták az Ifjúsági Klub vezetésével.
1973. április 7-én született leánya Marianna, aki okleveles közgazdász.
 
A KIOSZ Adóközösségénél ismerkedett meg az iparos emberek gondjaival és bajaival, amit már akkor is megpróbált lehetőségeihez mérten orvosolni. Mindig segítőkész volt, és ez kimagasló szakmai tudással párosult.
Mellette a lakóterületén végzett kiemelkedő társadalmi munkát, mint az 1973 áprilisában alakult körzeti Népfront Bizottság tagja. Itt is bejárta a ranglétrát. 1974 tavaszán megválasztják a Körzeti Bizottság elnökének, majd 1975 februárjától Körzeti Népfront titkárként dolgozott. 1977-ben Társadalmi Munkáért Bronz fokozat, 1983-ban Társadalmi Munkáért Arany fokozat kitüntetést kapott. 1985 évben kapta meg az Érdemes Társadalmi Munkás kitüntetést.
 
Munkahelyén a KIOSZ Adóközösségnél csoportvezetővé nevezték ki 1978-ban, amit azután közmegelégedéssel látott el.
Az 1989-ben újjáválasztott KIOSZ Szolnoki Alapszervezetének elnöksége kérésére 1990. február elsejével került az akkori KIOSZ Alapszervezet titkári székébe. Nehéz helyzetben a munkájának is köszönhető, hogy létrejött a Szolnok és Vidéke Ipartestület.
 
A tagszervezet küldötteként rész vett az Ipartestületek Jász-Nagykun Szolnok megyei Területi Szövetségének munkájában, ezért a területi szövetség apparátusának megszűnése után a szövetség megbízása alapján társadalmi munkában látja el jelenleg is az ügyvezetői feladatkört. El kell mondani, hogy kizárólag neki köszönhető, hogy a szövetség jelenleg is működik a nehéz anyagi körülmények között. Ő az, aki mozgatja, működteti a szervezetet, illetve az ipartestületeket.
 
Rusa Attila mindennapi munkáját az iparosokért, az ipartestületekért történő tenniakarás jellemzi. A rendszerváltás óta eltelt időszakot az iparosok és az ipartestületek ellehetetlenülése jellemzi.
 
Az önkéntes ipartestületi rendszer iránti érdeklődés csökkenőben van. Ezt a folyamatot minden tudásával és erejével igyekszik megakadályozni.
Az anyagilag ellehetetlenült ipartestületek talpon maradásáért nap, mint nap tesz, harcol és követel. A megye ipartestületeit és azok tagjait folyamatosan segíti tanácsaival: Adó és könyvvezetési, ipar és munkajog, társadalombiztosítási ismeretek terén. Az iparosokkal szoros a kapcsolata.
 
Az Ipartestületek és Kisvállalkozók Jász-Nagykun-Szolnok megyei Szövetségét Rusa Attila munkája tartja életben minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Egy köszönöm, egy jól irányzott kérés számára és nem ismer lehetetlent. Amikor egy-egy iparos érdekeit a hatóságokkal szemben kell megvédeni, akkor minden szakmai tudását latba veti. Időben tájékoztatja a vállalkozót a jogosságról és a jogtalanságról. Kellően felkészíti a segítségért hozzáforduló vállalkozót a lehetőségeire és a vele szemben jogosan elvárt kötelezettségekre.
 
Jelenlegi tevékenysége a megye kisiparosságának képviselete a lehetséges összes fórumon. Tevékenyen és önzetlenül részt vesz az iparosok oktatásában, képzésében. A Szövetség delegáltjaként tagja a Megyei Munkaügyi Tanácsnak, ahol már a negyedik ciklusban végzi tevékenységét, jelenleg a Munkaadói oldal ügyvivője. Beválasztották a Képzési Bizottságba, a Megyei Szakképzési Bizottságba, és a Területfejlesztési Tanácsba, ahol a Munkaügyi Tanács Munkaadói oldalát képviseli.
 
Az IPOSZ-t képviseli a most megalakult Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában.
 
Sok ilyen beállítottságú, odaadó vezetőre lenne szüksége az iparos társadalomnak.