Pályázatfigyelő

Vizsgabizottsági tagi pályázat 2011.

Vizsgabizottsági tagi pályázat 2011.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött együttműködési megállapodás alapján 2007. április 1-i kezdettel az IPOSZ végzi országos szinten, több szakmában a szakmunkás vizsgabizottságokba a vizsgabizottsági tagok delegálását. A delegálás tényleges lebonyolítására az IPOSZ az IPOSZ Közhasznú Nonprofit Kft. –t bízta meg.

 

 

Az IPOSZ jelenleg összesen 32 szakmában, rész-szakképesítésekkel, ráépülésekkel és elágazásokkal együtt összesen 83 szakmában bocsát ki megbízásokat vizsgabizottsági tagi tevékenység végzésére.

Ily módon a vizsgabizottságokban a gazdaság szereplői, vállalkozást működtető szakemberek vesznek részt érdekképviseleti tagként, ami a szakmák fennmaradása és fejlődése szempontjából kiemelt fontosságú.

A vállalkozóként működő szakemberek érdeklődése az elmúlt két évben jelentősen csökkent a vizsgáztatás iránt, mely kialakult helyzet hosszútávon a vizsgák lebonyolítását ilyen formán akadályozhatja.

 

A vizsgabizottsági tagi adatbázis bővítése érdekében ismételten figyelmükbe ajánljuk a vizsgabizottsági tagi pályázati felhívást, amely megújult formában megtalálható www.iposzkft.hu honlapon, „Vizsgabizottsági pályázatok” cím alatt.

E portálon megtalálható a szakmák érdekképviseletek közötti munkamegosztása is, „VB tagok delegálásának szakmai munkamegosztása 2011.” címen, mely segíti a tájékozódást, hogy mely szakmában mely érdekképviselet az illetékes, illetve mely szakmák kerültek át az érdekképviseletek gondozásába.

 

Azon pályázók, akik az IPOSZ valamely tagszervezetéhez tartoznak, az összes olyan szakmában, mely már valamelyik érdekképviselet gondozásában van, beadhatják pályázatukat az IPOSZ-hoz, az együttműködés keretein belül az IPOSZ Kft. munkatársai eljuttatják a pályázatokat az illetékes érdekképviselethez.