EU információk

A regionális alapok és programok nem jutnak el a kkv-khoz, figyelmeztetnek az UEAPME tagszervezetei

A regionális alapok és programok nem jutnak el a kkv-khoz, figyelmeztetnek az UEAPME tagszervezetei

IPOSZ tájékoztató közlemény a Kis- és Középvállalkozások, Kézműipari Vállalkozások Európai Szövetségének, az UEAPME-nak a sajtóközleményei alapján

„A KKV-k hangja Európában” 

Az UEAPME közgyűlése Johannes Hahn biztossal és Danuta Hübner EP képviselővel találkozott Bécsben  

 

2010. június 25., Brüsszel

Annak ellenére, hogy a kézműves vállalkozások és a kisvállalkozások milyen fontos szerepet játszanak a régiók fejlődésében mindezidáig viszonylag kis mértékben jutottak hozzá a regionális alapok forrásaihoz, programjaihoz. Ennek oka legfőképpen, hogy a regionális hatóságok nem nyitnak a szélesebb tömegek felé, hanem tevékenységüket, sajnálatos módon néhány nagyobb, jobban észrevehető és könnyebben kezelhető projektre irányítják, véli az UEAPME, az európai kézműipari és kkv szövetség. Az UEAPME Bécsben tartotta legutóbbi elnökségi ülését, ahol Johannes Hahn, regionális politikai biztossal megvitatták, hogyan lehetne jobban bevonni az EU-s programokba a kézműveseket, kis- és középvállalkozásokat. A megbeszélésen részt vett Danuta Hübner, a korábbi regionális politikai biztos is, aki ma az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke. A megbeszélések során az UEAPME átadott egy vitaanyagot, mely a szövetség elemzését tartalmazza a kkv-k régiókban betöltött szerepéről, valamint egy sor javaslatot a következő 2014-2020-as pénzügyi időszakra vonatkozóan. Az eddigi tapasztalatok alapján az UEAPME szerint nagyon fontos, hogy regionális szinten is teljes mértékben alkalmazzák a „Gondolkozz Először Kicsiben” alapelvet, legyen kisebb a bürokrácia, jobban vonják be az érdekelt szereplőket, legyen nagyobb koherencia az egyes programok között. Az európai kkv-szövetség azt is hangsúlyozta, hogy a jövő-orientált tevékenységeket és a versenyképességbe való inveszticíót kell pénzügyileg támogatni sokkal inkább, mint a fogyasztást.  

 

„Az európai kézművesség, a kis- és középvállalkozások fontos alkotóelemei saját régiójuknak. Nagy többségük lokális szinten működik, egy sor terméket és szolgáltatást nyújtanak a közösségnek. Ha egy térségben jelen van a nagyipar, ott a kkv-k gyakran nélkülözhetetlen partnerek és megbízható alvállalkozók. A kevésbé fejlett, hanyatló ipari területeken pedig a kkv-k jelentik gyakran a privát foglalkoztatás egyetlen forrását, kulcsszereplői a társadalmi kohézió fenntartásának. Minden kézműves és kkv hozzájárul régiója gazdasági dinamizmusához, munkahelyeket teremt, még a mostani válság idején is”, mondta az UEAPME elnöke, Georg Toifl. „Azonban a kézművesek, a kis- és középvállalkozások mindezidáig csak morzsákhoz jutottak az európai támogatási programokból. Ezen változtatni kell. A regionális politikát sokkal jobban hozzá kell igazítani a kkv-k igényeihez, egyszerűsíteni kell az adminisztrációs követelményeket, biztosítani, hogy valamennyi program elérhető legyen minden kkv számára és már a döntéshozatal folyamatába is be kell őket vonni.”

 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az európai támogatási alapok és programok jobbik esetben bonyolultak, rosszabb esetben elkeserítőek, folytatta Toifl úr. Ma már ott tartunk, hogy egyre kevesebb és kevesebb KKV-szövetség végez projekttevékenységet, mivel komolyan gátolják őket a magas adminisztrációs terhek, valamint az hogy nem kapnak támogatást a regionális hatóságoktól. Ezzel szemben a „Gondolkozz Először Kicsiben” alapelvet kell teljes mértékben alkalmazni regionális szinten, ez kell, hogy áthassa a regionális programok új generációját, hangsúlyozta Toifl elnök. Minden támogatási alapot meg kell nyitni valamennyi vállalkozás előtt, még a legkisebbek előtt is, és minden támogatási alap egy átfogó stratégia része kell, hogy legyen, mely átfogó stratégiát az érdekelt felek bevonásával, a kézműves, kis- és középvállalkozói szervezetek képviselőinek bevonásával kell megalkotni, melyben világosan meg vannak határozva a szerepek és a felelősségek, így biztosítva a különböző szintek közti koherenciát.

 

Ami a jövőbeni 2014-2020 időszak pénzügyi perspektíváit érinti az UEAPME hangsúlyozta, a pénzügyi terveknek az EU 2020 stratégia fő céljait kell támogatniuk. Kisvállalkozói perspektívából nézve, az alábbiak élveznek prioritást: a jövő-orientált beruházások, melyek előmozdítják az innovációt, az informatikai felzárkózást, a képzés, az erőforrások hatékony felhasználása, az üzleti környezet javítása. A pénzügyi eszközök különböző területek és szintek közti koherenciáját biztosítani kell a duplikáció elkerülése érdekében. A kohéziós politika el kell, hogy mozduljon a fogyasztás finanszírozásától a versenyképesség finanszírozása felé, nagyobb hangsúlyt kell kapjon az infrastruktúra, a pénzügyi forrásokhoz jutás, véli az UEAPME, egyben konkrét javaslatokat is letett arra vonatkozóan, hogyan lehet javítani az egyes intézkedési csomagokat, mint az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, és a Versenyképességi és Innovációs Program.

 

„A regionális alapok és programok, ahogy ma meg vannak tervezve és ahogy ma működnek, jelenleg nagyon kis mértékben segítenek az európai kézművességen, a kis- és középvállalkozásokon. A javaslataink, amiket ma átnyújtottunk véget tudnának vetni ennek a szerencsétlen helyzetnek. Reméljük, hogy a politikai döntéshozók, valamennyi szinten olyan jelentőséget tulajdonítanak ennek a kérdésnek, mint amit az megérdemel”, fejezte be Toifl úr.

  

Bővebb információ:

Gerhard Huemer, közgazdasági és pénzügyi igazgató

Tel: 00-32-(0)2 230 7599, e-mail: g.huemer@ueapme.com

Francesco Longu, kommunikációs referens,

Tel: 00-32-(0)496-520-329,  e-mail: pressoffice@ueapme.com