EU információk

Az innovációt a piac igényei kell, hogy kiváltsák és nem a Kutatás&Fejlesztés, mondják a KKV-k a minisztereknek

Az innovációt a piac igényei kell, hogy kiváltsák és nem a Kutatás&Fejlesztés, mondják a KKV-k a minisztereknek

Az UEAPME az informális Ipari Tanácsot arra kéri, hogy szélesítse az innováció definícióját és segítse elő az innováció útjában álló akadályok megszűnését

 

„A KKV-k hangja Európában” 

 

Brüsszel

Az UEAPME, a Kézművesek, Kis- és Középvállalkozások Európai Munkaadói Szövetsége szerint ahhoz, hogy a hamarosan életbelépő Európai Uniós Innovációs Törvény sikeres lehessen, meg kell jobban érteni a kisvállalkozások működését, azt hogy ők mit tesznek az innovációért. Az európai ipari miniszterek informális tanácsülése előtt, amelyet a belga elnökség szervez az UEAPME egy sor javaslatot vetett fel azzal kapcsolatban, hogyan lehetne teljes mértékben kihasználni a KKV-k innovációs potenciálját. Az  európai kkv-szövetség az innováció egy szélesebb értelmezését szeretné látni, ami nem korlátozódik pusztán a Kutatás&Fejlesztésre és ami a piac igényeiből indul ki. Emellett meghatározta azokat a főbb problémákat, melyek jelen pillanatban megakadályozzák a KKV-kat abban, hogy innovatívak legyenek. Ilyen akadály például, hogy nincsenek finanszírozási lehetőségek a kockázatosabb projektek támogatásához és nehéz hozzáférni az új technológiákhoz. Emellett az UEAPME továbbra is fontosnak tartja, hogy jobb koordináció valósuljon meg az EU-s meglévő pénzügyi támogatási programok terén, véleménye szerint e programok következő generációjában nagyobb koherenciát kell teremteni, valamint végre megoldást kell találni egy egyszerű és nem drága EU-s szabványrendszer létrehozására.   

 

„Európának alapvetően meg kell változtatnia az innovációhoz való viszonyát, ha gyorsan ki akar lábalni a válságból, és versenyképességét vissza kívánja szerezni”, mondta Andrea Benassi főtitkár. „Jelenleg az innováció fogalmát szűken értelmezik, ami alatt csak a Kutatás&Fejlesztés eredményeit értik, kevés figyelmet fordítva vagy egyáltalán semmilyen figyelmet nem fordítva az alkalmazott kutatásra és a piac igényeire. Az idő megérett az alapvető szemléletváltásra. Európának elő kell mozdítania a piac-vezérelte innovációt, mely üzleti ötletekből növi ki magát, a több milliónyi KKV-nál válva valósággá. Az EU Innovációs Törvénye egy remek lehetőség, hogy ez az újfajta megközelítésmód átültetődjön a gyakorlatba.”

 

Először is, ki kell szélesíteni az innováció fogalmát, hangsúlyozza Benassi úr. A kisvállalkozásoknál létrejövő innováció igen ritkán köthető valamilyen úttörő high-tech megoldáshoz, találmányhoz, és leginkább közép-technikai, alacsony-technikai vagy egyáltalán nem is technikai megoldáshoz kapcsolódik. Ez a fajta innováció sokkal fontosabb szerepet játszik a gazdaság növekedésében, mint azt általában gondolják, elismerik. A KKV-k innovációs tevékenysége között jelen vannak az új, illetve továbbfejlesztett termékek és szolgáltatások, az új folyamatok, az új piacokon való megjelenés, az új munkaszervezési formák. Ezért az UEAPME azt szeretné, ha az innováció egy mindezekre kiterjedő definíciót kapna az új EU-s Innovációs Törvényben”.

 

Másodsorban a KKV-k innovációjának útjában álló akadályokat meg kell szüntetni, kezdve először is a pénzügyi forráshoz jutás javításával. A legtöbb KKV, különösen a kontinensen nagyon nagy mértékben függ a tartozások fizetésétől. A bankok azonban egyre inkább vonakodnak attól, hogy olyan kockázatos projekteket finanszírozzanak hitellel vagy kölcsönnel, mint az induló vállalkozások, ugyanakkor a részvénypiac nem elég fejlett ahhoz, hogy viszonylag kisebb összegeket, mint amilyenre a KKV-knak szükségük van megfinanszírozzon. Emellett a meglévő technológiákhoz való hozzáférés igen drága lehet a magas információs költségek és a komplikált szabvány rendszerek miatt. A képzett szakemberek hiánya is gyakran visszatartja a KKV-kat, hisz ők nem engedhetik meg maguknak, hogy munkásaik számára cégen belüli képzéseket szervezzenek.

 

A jelenlegi körülmények mellett az UEAPME fontosnak tartja, hogy a működő pénzügyi támogatási rendszereket jobban össze kell hangolni. Szükség van új pénzügyi eszközök, mint például a mezzanine finanszírozás kifejlesztésére, mellyel biztosítani lehet az innovációs tevékenységek pénzügyi támogatását, különösen a korai fázisban. Emellett az UEAPME azt ajánlja, hogy az innovációs támogatási programok következő generációját már egy másfajta hozzáállással alkossák meg, mely a piacok igényeiből indul ki és lefedi egy technológia valamennyi életciklusát, kezdve a megvalósíthatósági tanulmánytól a piacon való értékesítésig. Végül, de nem utolsósorban az UEAPME továbbra is nagyon fontosnak tartja, hogy jöjjön létre egy egységes, pénzügyileg reális, nem túl drága európai szabványrendszer, melynek jelenlegi hiánya jelenti a legfontosabb akadályt az innováció útjában.

 

„A belga elnökség világossá tette, hogy az innovációt tekinti egyik legfontosabb prioritásának. Az ipari miniszterek informális találkozója ékes tanúságát adta, hogy figyelmét a kisvállalkozásokra és azok igényeire fordítja. Bízunk benne, hogy az Európai Tanács figyelemmel lesz javaslatainkra és képes lesz előmozdítani az EU-ban az innovációról folyó vitát, kezdve a közösségi szabványtól, mellyel kapcsolatban már nagyon régóta nem történik semmi előremutató”, fejezte be Benassi úr.   

 

Bővebb információ:

Gerhard Huemer, gazdaságpolitikai és adóügyi igazgató

Tel: 00-32-(0)2 230 7599, e-mail: g.huemer@ueapme.com

Francesco Longu, kommunikációs referens,

Tel: 00-32-(0)496-520-329,  e-mail: pressoffice@ueapme.com