EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 104. szám 2010. június 25.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 104. szám 2010. június 25.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti össszefoglalókat.

A regionális alapok és programok nem jutnak el a kkv-khoz

 

Az UEAPME Adminisztratív Tanácsa Bécsben ült öszze az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara (WKÖ) székházában. A résztvevők Johannes Hahn, a regionális politikáért felelős biztos és Danuta Hübner EP képviselő, az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottságának elnöke jelenlétében megvitatták a kézművesség és a kkv-k szerepét a regionális fejlesztésben, valamint azt, hogy hogyan lehetne javítani hozzáférésüket az uniós programokhoz. A találkozón az UEAPME bemutatta elemzését a kkv-k régiókban betöltött szerepéről, valamint egy sor javaslatot a 2014-2020-as pénzügyi távlatokkal és több létező pénzügyi eszközzel kapcsolatban. Az eddigi tapasztalatokból okulva az UEAPME a Gondolkozz előbb kicsiben!” elv teljeskörű alkalmazására szólított fel regionális szinten, az adminisztráció csökkentésére, az érdekelt felek nagyobb mértékű bevonására, nagyobb koherenciára a programok között, valamint hangsúlyozta annak a szükségességét, hogy a jövő-orientált tevékenységeket pénzeljük és inkább a versenyképességet támogassuk ne a fogyasztást.

 

Első alkalommal ült össze a K+F és innováció munkacsoport

 

Először ült össze az UEAPME újonnan alakult K+F és Innováció Munkacsoportja Brüsszelben. Napirendjén a legfőbb Eu-szintű szakpolitikai fejlemények szerepeltek. Bernd Reichert, a Bizottság Kutatási Főigazgatósága KKV főosztályának vezetője tájékoztatta a résztvevőket az FP7 és FP8 programok (az Európai Unió 7. és 8. Kutatás-fejlesztési Keretprogramja) állásáról, valamint egy lehetséges, kkv-knak szóló egységesített K+F+I (kutatás+fejlesztés+innováció) programról. Maud Skäringer a Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságának elemzője kifejtette a munkacsoportnak, hogy főigazgatósága milyen módon támogatja az innovációt regionális szinten és melyek az ezirányú tervei a közeljövőre vonatkozóan. Rudolf Lichtmannegger az UEAPME tag WKÖ-től (Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara) a kulcsfontosságú alaptechnológiákkal (nanotechnológia, biotechnológia stb.) foglalkozó magas szintű csoport munkájáról beszélt, amelyben Andrea Benassi főtitkár segítőjeként tevékenykedik. Végezetül Sebastiano Toffaletti a NORMAPME-tól az innováció menedzsment területéről az üzlettámogató szolgáltatások szabványosításárol beszélt a munkacsoport tagjainak.

 

A végfelhasználók szerint a SEPA (Single Euro Payments Area - Egységes Euró Fizetési Övezet) átállási határidőket egymástól függetlenül kell kitűzni

 

Az UEAPME, az Eurocommerce, a Vállalati Pénzügyi Vezetők Európai Szövetsége (EACT) és az Európai Fogyasztók Szövetsége (BEUC) közös választ adott az Európai Bizottság azon konzultációjára, amelyet a nemzeti fizetési rendszekeről az Egységes Euró Fizetési Övezetre (SEPA) való átállás határidejéről folytat. A SEPA egész Európára érvényes szabályokat fektet le az átutalások, a beszedési megbízások és a kártyás fizetések területén. Mivel a Bizottság kötelező határidőket akar bevezetni, a négy fent említett szervezet hangsúlyozza, hogy az érdekelt feleket teljes mértékben be kell vonni a határidők meghatározásának folyamatába, valamint üdvözölték a Bizottság szándékát, hogy az egyes tranzakciótípusok terén az előrehaladásnak megfelelően külön határidőket határozzon meg. A négyek azt is hangsúlyozták, hogy míg a SEPA átutalásoknál az átállás elég rövid idő alatt megvalósítható lenne, addig a SEPA beszedési megbízásoknál a szolgáltatás nem áll készen a nagyközönség használatára, tekintve, hogy több fontos kérdés nem tisztázott és a bankszektor sem igyekszik új, vonzó termékeket kifejleszteni hozzá.

 

A KKV Intergroup a szabványosítás Európai Uniós jövőjével foglalkozott

 

Az Európai Parlament KKV Intergroup-ja (pártcsaládtól függetlenül bármelyik Európai Parlamenti képviselő számára nyitott munkacsoport) munkareggelit tartottak Brüsszelben a szabványosítás európai jövőjével kapcsolatban. A résztvevők megvitatták a legújabb fejleményeket ezen a területen, amelyek jelenleg is az Európai Parlament Ipari és Belső Piaci Bizottsága napirendjén szerepelnek. Loucas Gourtsoyannis a NORMAPME igazgatója felszólalt az eseményen, hangsúlyozva, hogy a kkv-k három főbb akadállyal szembesülnek az európai szabványosítás rendszerében: a szabványok költségével, azok bonyolultságával, valamint a korlátozott részvétellel a szabványalkotás folyamatában. Ennek fényében a találkozó konklúziója az volt, hogy a Nemzeti Szabványügyi Testületeknek kkv-barát és felhasználóbarát szabványcsomagokat kellene kifejleszteniük, amelyekhez alacsonyabb áron lehet hozzájutni. Emellett érvényesíteni kellene a kiegyensúlyozott képviselet elvét és a NORMAPME-t és az egyéb érdekelt feleket teljes jogú résztvevőként kellene elfogadni a szabványosítás folyamatában.

 

Az UEAPME Élelmiszer Fórum (Food Forum) hatástanulmányt kér a címkézéssel kapcsolatban

 

Brüsszelben ült össze az UEAPME Élelmiszer Fórum (Food Forum). A résztvevők az Európai Parlament élelmiszer címkézésről és fogyasztói tájékoztatásról szóló szavazását vitatták meg. A csomagolatlan élelmiszereknek a vonatkozó EU szabályozás hatálya alól való kihagyását üdvözölték, de a kötelező „származási ország” megjelölés a jelenleg megszavazott formájában nagyon megterhelő lenne a kisvállalkozásoknak, különösen a húsiparban tevékenykedőknek, emellett nem is szükséges a visszakövethetőség és az élelmiszerbiztonság biztosításához. Az UEAPME ezért részletes hatásvizsgálatot fog kérni az Európai Bizottságtól. Az Élelmiszer Fórum az Európai Bizottság több, az élelmiszer ágazattal kapcsolatos jelenlegi kezdeményezését is tárgyalta, tartva attól, hogy a hangsúly az élelmiszerbiztonságról áthelyeződik a fogyasztói magatartás befolyásolására. Ez igaz például arra a próbálkozásra is, hogy szabályozzák a sófogyasztást az EU-ban, illetve arra, hogy megváltoztassák a diétás élelmiszerekre vonatkozó szabályozást.

 

Az Európai Parlament csalódást okozott a KKV-knak az elektromos készülékek hulladékaival (WEEE) és biocid termékekkel kapcsolatban

 

Az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottsága szavazást tartott Christa Klass európai parlamenti képviselő (német, néppárti) jelentéséről az Európai Bizottság biocid termékek forgalombahozatalával és használatával kapcsolatos szabályozási javaslatával kapcsolatban, valamint Karl-Heinz Florenz európai parlamenti képviselő (német, néppárti) jelentéséről az Európai Bizottság elektromos készülékek hulladékairól szóló direktíva javaslatával (WEEE – waste electrical equipment) kapcsolatban. Az UEAPME mindkét esetben csalódott a szavazás kimenetelével kapcsolatban, mert az EP képviselők figyelemen kívül hagyták ajánlásai többségét és a szabályozásokat potenciálisan még terhesebbé tették a kkv-k számára. A biocidekkel kapcsolatosan a Parlament kiterjesztette az EU engedélyezési eljárást minden termékre, szemben a Bizottság eredeti javaslatával, amely a folyamatot a biocid anyagok egy szűkebb körére korlátozta volna. Az elektromos készülékek hulladékai kapcsán az EP képviselők a hulladékok begyűjtésének minimális arányát 85%-ra emelték, valamit kijelentették, hogy a törvény nyitott hatályú kellene, hogy legyen, ahelyett, hogy csak a termékek egy meghatározott körére vonatkozna. Az UEAPME rámutatott, hogy ez törvényi bizonytalanságokhoz vezetne.

 

Szakértők megvitatták az ECVET-et (Európai Kreditrendszer a Szakképzésben) és a „Koppenhágai folyamat” jövőjét

 

Helen Hoffmann tanácsadó felszólalt a Szakképzési Tanácsadó Bizottság ülésén (ACVT), amely egy tripartit szakértői testület a Tagállamok és a Szociális Partnerek részvételével, amelyik segíti az Európai bizottságot egy közösségi szintű szakképzési politika megvalósításában. A „Koppenhágai folyamat” jövőjével, a szakképzés területén való együttműködéssel kapcsolatban Hoffmann asszony a hosszútávú prioritásokra vonatkozó erőteljes víziók szükségességét hangsúlyozta. Ugyanakkor a rövidtávú prioritásokat sem szabad elhanyagolni, beleértve a gazdasági válságot és annak hatásait, amely az utóbbi időben előtérbe hozta a szakképzést. Az ECVET megvalósításával kapcsolatban, amely egy európai szintű kreditrenszer a szakképzés területén, hangsúlyozta a projektek kulcsszerepét, mint a tapasztalatok forrásai és annak biztosítékai, hogy a folyamat rendszerré fejlődik, arra ösztönözve a projektekben eddig kevésbé aktív Tagállamokat, hogy felugorjanak a szekérre.

 

A kkv finanszírozás nehézségeinek vizsgálata, szövetkezeti bankok társaságában

 

Andrea Benassi főtitkár felszólalt egy kkv finanszírozásról szóló kerekasztal beszélgetésen, melyet Utrechtben rendezett az Unico Group, 8 országos takarékszövetkezet szövetsége. A takarékszövetkezetek kulcsfontosságú partnerei a kkv-knak és kulcsszerepet játszottak a nekik való hitelezésben a pénzügyi válság idején, köszönhetően decentralizált struktúrájuknak és az ügyfelekhez való közelebbi és személyesebb viszonyuknak, hangsúlyozta Benassi úr. Noha hitelválság nem következett be, a pénzügyi feltételek keményebbek lettek és a kkv-k ovatosabbak a beruházások terén a jelenlegi gazdasági helyzetben, folytatta a Főtitkár, aki az új tőkekövetelményekre vonatkozó szabályokhoz is megjegyezést fűzött. Ezeknek nem szabad veszélyeztetniük a reálgazdaság finanszírozáshoz való hozzájutását. Szóba kerültek még a Bázel II. szabályok ciklust erősítő hatásai és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok amelyekkel akkor is foglalkozni kell ha miattuk megnövekszik a hitelezés költsége. Azzal zárta szavait, hogy a legnagyobb előttünk álló kihívás most a fellendülés finanszírozása.

 

Kongresszuson gyűltek össze a fiatal vállalkozók az Euromed-térségből (európa és mediterrán)

 

Barcelonában került sor először a Fiatal Vállalkozók Szövetségeinek Euro-Mediterrán Kongresszusára. Az eseményt tagszervezetünknek a PIMEC-nek az ifjúsági szervezete, valamint a JEUNE, a Fiatal Vállalkozók Európai Szövetsége szervezte az UEAPME, az Európai Bizottság TAIEX programja és a katalón kormányzat támogatásával. A kongresszus célja az volt, hogy megvitassa és konkrét ajánlásokat tegyen arra, hogyan kell átalakítani és felkészíteni egy Euro-Mediterrán-térségbeli vállalkozást a globális versenyre, különösen a fiatal vállalkozók szemszögéből, figyelembe véve a Small Business Act-ot (SBA) és az európai legjobb gyakorlatokat. A felszólalók között volt Andrea Benassi Főtitkár, aki hangsúlyozta az SBA teljes mértékű megvalósításának fontosságát, a vállalkozóiság mint a fiatalok számára életképes karrierlehetőség népszerűsítésének fontosságát és rámutatott a számtalan, az Euromed térségben található üzleti lehetőségre.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság