EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 107. szám 2010. július 16.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 107. szám 2010. július 16.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti össszefoglalókat.

 

 

A felülvizsgálati folyamat új lendületet is adjon az SBA-nak

 

Az UEAPME nyilvánosságra hozta állásfoglalását a Small Business Act felülvizsgálatával kapcsolatban, melyet nemrég jelentett be az Európai Bizottság. Noha üdvözli az informális konzultáció Bizottság által megkezdett gyakorlatát és annak elkötelezettségét, hogy politikáit az SBA-ra alapozva alaktítsa ki és folyamatosan ellenőrizze, az UEAPME felhívta a figyelmet az előrelépés hiányára a „Gondolkozz előbb kicsiben!” elv alkalmazása és a Small Business Act-hoz kapcsolódó konkrét intézkedések meghozatala terén. Ennek fényében az UEAPME hangsúlyozta, hogy a megígérteket teljes mértékben meg kell valósítani és a felülvizsgálat folyamata új lendületet kell, hogy adjon az SBA-nak. Arra is felszólított, hogy egy tagállamokra lebontott elemzés készüljön annak okairól, miért olyan lassú az SBA végrehajtása. Ugyanezt meg kellene tenni uniós szinten is, írta az UEAPME, hozzáfűzve megjegyzéseit az irányítási szempontokhoz és a felülvizsgált SBA megerősítésének módjához is.

 

A KKV-k üdvözlik a cégek betétgaranciáinak megemelését

 

Az Európai Bizottság több változtatást javasolt a bankok fizetésképtelensége esetén érvényes, a számlatulajdonosok kifizetését garantáló bankbetét garanciákkal kapcsolatos jogi szabályozásban. Az új szabályok szerint a vállalatok bankszámláit alapértelmezésben védené betétgarancia, számlánként 100.000 euróig, hét napon belüli kifizetéssel. Az UEAPME, amely többször követelte már a betétgaranciák rendszerének kiterjesztését a KKV-kra, üdvözölte a javaslatot és kiemelte, ezzel megteremtődött a lehetősége annak, hogy a bankrendszer visszanyerje a háztartások és a vállalkozások – különösen a legkissebbek – bizalmát. A válság ugyanolyan súlyosan érintette a KKV-kat, mint a lakossági fogyasztókat, de a jelenlegi szabályozás szerint a bankszámláik nem élvezték ugyanazt a védelmet minden tagállamban, hangsúlyozta az UEAPME, ezért arra szólította fel a Parlamentet és a Tanácsot, hogy minél előbb fogadják el a javaslatot.

 

Az innovációnak a piacról kell kiindulnia, nem a K+F-ből

 

A Belga EU Elnökség Louvain-la-Neuve-ben (Belgium) rendezett egy informális találkozót az ipari minisztereknek. Az EU jövőbeni kutatási és innovációs terveiről szóló ülést megelőzően az UEAPME előterjesztett egy dokumentumot, amely egy sor politikai ajánlást tartalmazott azzal kapcsolatban, hogyan lehetne kiteljesíteni a KKV-kban rejlő innovációs lehetőségeket. Az UEAPME az innováció szélesebb értelmezésére szólított fel, amelyet nem lehet tisztán a K+F-re leszűkíteni, inkább a piaci igényekből és üzleti megoldásokból kell kiindulnia. A dokumentum megjelölte a KKV-k innovációjának legfőbb problémáit is, mint például a kockázatosabb projektek finanszírozási lehetőségeinek hiányát, illetve a technológiákhoz való hozzáférés nehézségeit. Ezen kívül kitart amellett, hogy jobb koordinációra van szükség a meglévő pénzügyi támogatási eszközökk között EU szinten és több következetességre a programok új generációjánál. Végezetül az UEAPME arra kérte a Belga EU Elnökséget, hogy tegyen pontot az ügy végére és találjon megoldást egy egyszerű és megfizethető uniós szabadalmi rendszerre.

 

Politikai fejleményeket vitatta meg az UEAPME a Bizottság alelnökével

 

Egy Andrea Benassi főtitkár vezette UEAPME delegáció találkozott Viviane Redinggel, az Európai Bizottság alelnökével, a Jogérvényesülés, alapvető jogok és állampolgárságért felelős biztossal. Benassi úr felvázolta Reding asszonynak a válság kézműiparra és KKV-kra gyakorolt hatását, hangsúlyozva, hogy bár a KKV-k bíznak abban, hogy a legrosszabb már mögöttük van, továbbra is nyugtalanok a jövővel kapcsolatban és haboznak befektetni és új munkahelyeket teremteni. A résztvevők egyéb fontos témákat is megvitattak, mint például a fogyasztói jogokról szóló irányelvet, amelyet jelenleg is tárgyal az Európai Parlament, amelyben az UEAPME által is támogatott „célzott teljes harmonizáció” kérdése továbbra is függőben van. Egyéb tárgyalt témák voltak a kollektív jogorvoslat, az európai szerződésjog, az adatvédelem, a szakmai címjegyzékekkel foglalkozó társaságok megtévesztő reklámjai, a szülési szabadság és a hatástanulmányok.

 

Megkezdte munkáját a Kulcsfontosságú Alaptechnológiákkal (KET - Key Enabling Technologies) foglalkozó szakértői csoport

 

Andrea Benassi főitikár részt vett az EU Kulcsfontosságú Alaptechnológiai Magasszintű Szakértői Csoport (EU High Level Expert Group on Key Enabling Technologies) első ülésén. (A Kulcsfontosságú Alaptechnológiákhoz (KET) olyan fejlett, általánosan felhasználható technológiák tartoznak, mint a nanotecnológia, vagy a biotechnológia, amalyek a jövőbeli termékek és szolgáltatások alapjául szolgálhatnak majd). Az UEAPME a Tagállamok, az ipar, a tudomány és az Európai Befektetési Bank képviselői mellett szintén részt vesz ebben a szakértői csoportban. Az UEAPME szerint a Kulcsfontosságú Alaptechnológiák nyilvánvalóan hozzájárulhatnak az innovációhoz, a lehetőségeket kiszélesítő jellegük mitt. Ennek ellenére létfontosságú, hogy az elterjesztésüket célzó támogatási programokat úgy alakítsák ki, hogy minden vállalatra, így a KKV-kra is érvényes legyen, ésszerű költségek mellett. Az UEAPME azon fog fáradozni, hogy biztosítsa, a technológia a KKV-k számára is hozzáadott értéket fog teremteni. Az évente kétszer összeülő szakértői csoport munkáját egy csoport „serpa” (politikai szleng: a konferenciáknál a háttérmunkát elvégző ember/csapat aki segít a „Csúcs” (Summit) elérésében) fogja támogatni, amelyben az UEAPME szintén képviselteti magát.

 

Az UEAPME delegációja találkozott a Környezetvédelmi biztossal

 

Az UEAPME apparátusának tagjaiból álló delegáció, Gunilla Almgren alelnök (aki az UEAPME Fenntartható fejlődés bizottságának az elnöke), valamint Andrea Benassi főtitkár vezetésével találkozott Janez Potoènik Környezetvédelmi biztossal. A napirendi pontok között szerepelt a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelést segítő program kkv-knak (Environmental Compliance Assistance Programme for SMEs - ECAP), amelyet az UEAPME véleménye szerint teljes mértékben végre kell hajtani nemzeti szinten, hogy konkrét hasznot hajtson a KKV-knak, a REACH rendelet közelgő felülvizsgálata, amely rendeletet egyszerűsíteni kell, mert jelenleg túl összetett a KKV-k és szervezeteik számára, végezetül a jelenleg is folyó vita az öko-innovációról és annak elterjedéséről a KKV-knál. Szintén megtárgyalták annak a fontosságát, hogy teljes mértékben alkalmazzák a „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvet a környezetvédelmi szabályozás KKV-kra gyakorolt hatásának minimalizálása érdekében, valamint annak szükségességét, hogy nekik szóló tájékoztató és képzési kampányokat szervezzenek, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységeik és befektetéseik támogatását megnöveljék.

 

Andrea Benassi napirendje: Biztosok és a többiek

 

Július 9.: Brüsszelben Gunilla Almgren alelnök, az UEAPME Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke, valamint Andrea Benassi főtitkár vezetésével UEAPME delegáció találkozott Janez Potoènik Környezetvédelmi biztossa (lásd fent).

Július 13.: A Főtitkár részt vett az EU Kulcsfontosságú Alaptechnológiai Magasszintű Szakértői Csoport nyitóülésén, amelyet Antonio Tajani és Neelie Kroes Bizottsági alelnökök és Máire Geoghegan-Quinn biztos nyitottak meg. Ugyanaznap találkozott Viviane Reding Bizottsági alelnökkel is (mindkettőt lásd fent).

Július 14.: Benassi úr találkozott Danuta Hübner Európai Parlamenti képviselővel (lengyel, néppárti), az Európai Parlament Regionális Fejlesztési bizottságának elnökével, a bécsi UEAPME Adminisztratív Tanácsi ülés utózöngéjeként, amelyen Hübner asszony részt vett. (lásd 104. szám).

Július 14-15.: A Főtitkár találkozott a Barroso kabinet tagjaival, hogy megvitassák az EU 2020 stratégiával kapcsolatos legutóbbi fejleményeket és az Európai Szociális Partnerekkel tárgyalt legfontosabb politikai témákat.

Július 15.: Benassi úr találkozott Marcel Roy főtitkárral, az AECM-től (Kölcsönös Garanciatársaságok és Garanciaalapok Európai Szövetsége). Ugyanaznap később találkozott Noed Van Rooj igazgatóval az UEAPME tag MKB Nederland-tól.

Július 15.: A Főtitkár találkozott Tajani Bizottsági alelnök kabinetjének tagjaival.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság