EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 111. szám 2010. október 1.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 111. szám 2010. október 1.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti összefoglalókat.

A hitelgaranciákra és kockázati tőkére vonatkozó intézkedéseket fenn kell tartani

 

Az Európai Bizottság Brüsszelben megrendezte az újonnan megalakított „KKV finanszírozási Fórumának” első ülését. Az ülésen felszólaló UEAPME főtitkár, Andrea Benassi hangsúlyozta, hogy a kisvállalkozások még mindig nehezebbnek találják tevékenységük finanszírozását, mint a válság előtt. A hitelektől függő vállalatok magasabb kockázati felárral és szigorúbb fedezeti igénnyel szembesülnek, míg az innovatívabb kisvállalkozások és induló vállalkozások a kockázattűrőbb pénzügyi termékek hiányával kénytelenek szembenézni. Miközben a 2008-ban elfogadott „állami támogatások ideiglenes keretrendszere” nagyrészt lefutott, a hitelgaranciákkal és kockázati tőkével kapcsolatos fejezetek egy évvel való meghosszabbítása megkönnyítené a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférését és lendületet adna Európa pangó gazdaságának, hangsúlyozta Benassi úr, aki amellett is kiállt, hogy jobban használják fel a strukturális alapokat a hitelgaranciák támogatására és nagyobb figyelmet szenteljenek a mezzanine finanszírozásnak (átmeneti finanszírozási forma a hitelezés és a tőkeemelés között), hogy támogassák a KKV-k tőkeszerzését.

 

Az EU kereskedelempolitikája jobban kell illeszkedjen a KKV-k igényeihez

 

Andrea Benassi főtitkár Brüsszelben felszólalt az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi bizottsága által rendezett „Egy Új Európai Kereskedelempolitika az EU 2020 Stratégia égisze alatt” című meghallgatáson. A nemzetközi kereskedelem inkább kihívás, mint lehetőség a kisvállalkozások számára, mint például amikor egy multinacionális kiskereskedelmi lánc belép egy nemzeti piacra, vagy ahogyan az európai kézműipar kénytelen a harmadik országok tisztességtelen versenyével szembesülni. A kereskedelempolitikának ezért nem kizárólag a piacra jutást kellene segítenie, hanem biztosítania kellene a tisztességes versenyt is, hangsúlyozta. Következésképpen a meglévő kereskedelmi védelmi eszközöket, mint például a szubvencióellenes és dömpingellenes eszközök, jobban hozzá kellene igazítani a KKV-k valóságához, amelyeknek emellett jobb tájékoztatást és szakszerű tanácsadást kellene kapniuk mikor a „nemzetközivé válást” fontolgatják, folytatta. A Bizottságnak emellett folytatnia kellene a munkát a „Piacrajutási Partnerséggel” (Market Access Partnership) kapcsolatban, hogy javuljon a KKV-k hozzáférése az Unión kívüli országok piacaihoz, különösen a szomszédos országokéhoz, zárta szavait.

 

Az UEAPME Budapesten ünnepelte az IPOSZ 20. évfordulóját

 

Az UEAPME tag IPOSZ, az Ipartestületek Országos Szövetsége Budapesten ünnepséget rendezett, hogy megünnepelje 20. évfordulóját. Georg Toifl UEAPME elnök a tagszervezet ZDH (Németország), APCM (Franciaország), Confartigianato (Olaszország) és WKÖ (Ausztria) elnökei és a magyar kormány képviselői mellett szólalt fel a rendezvényen. Gratulált az IPOSZ-nak az elmúlt 20 évben folytatott tevékenységéért, amelynek eredménye egy erős és kompetens szervezet, amely jelenleg több mint 200 területi ipartestületet képvisel. A reprezentatív nemzeti tagszervezetek információi és együttműködése kulcsfontosságú az UEAPME számára, hangsúlyozta Toifl úr, mert ez teszi lehetővé a szervezet számára, hogy releváns visszacsatolással szolgálhasson az EU politikai döntéshozói felé. Ma ez fontosabb mint valaha, mert sok az európai kézműipart és KKV-kat érintő döntést Brüsszelben hoznak meg, zárta szavait.

 

Az EU KKV politikáját vitatták meg a Bizottsággal és a belga miniszterrel

 

Az Önfoglalkoztatók és KKV-k Tanácsa (Council of Self-Employed and SMEs) egy belgiumi szakmai és szakmaközi érdekképviseleti szervezeteket képviselő testület meghallgatást rendezett Brüsszelben a KKV politikáról. Luc Hendrickx az UEAPME Vállalkozáspolitikai igazgatója felszólalt az ülésen, melyen részt vett Sabine Laruelle KKV politikáért felelős belga miniszter és Agnès Thibault a Bizottságtól. Az Európai Bizottság mostanra teljes egészében megértette a legfőbb kihívásokat melyekkel a KKV-k szembesülnek, mint például a finanszírozáshoz való hozzáférés, a bürokrácia, és a nemzetköziesedés, mondta Hendrickx úr. Ugyanakkor többet kell tenni annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák a „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvet, amelyet például az élelmiszerek címkézésével és a kiskereskedelemmel kapcsolatos legutóbbi döntéseknél nem, a késedelmes fizetésekkel kapcsolatos döntéseknél csak részben vettek figyelembe. A Bizottságnak szorosabban kellene együttműködnie a reprezentatív európai és nemzeti KKV szervezetekkel, amelyeket a KKV-k legitim képviselőinek kellene tekinteni, zárta szavait.

 

“Megtanulni zöldnek lenni”: a KKV-k nagyobb támogatást igényelnek

 

Andrea Benassi UEAPME főtitkár felszólalt azon a szakmai műhelybeszélgetésen, amelyet az Európai Parlament és a CEDEFOP (Európai Szakképzésfejlesztési Központ) rendezett Brüsszelben a „Jövő készségei a zöld munkahelyek számára” témakörben. Az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérés egységes politikákat igényel, hogy minden ágazatban zöldebbé váljanak a munkahelyek, hangsúlyozta. Az oktatási és képzési rendszereknek ezért gyorsan kell fejlődniük, hogy biztosítani tudják azokat a „zöld készségeket” amelyekre szükség van a munkaerőpiacon és Európában is ahhoz, hogy versenyképes globális szereplő maradjon. Sok zöld munkahely volt már eddig is és folyamatosan keletkezik a KKV szektorban, amit ettől függetlenül továbbra is támogatnia és bátorítania kell a hatóságoknak, a szakmai szervezeteknek és a nagyobb vállalatoknak, hogy minél több munkahely változzon zölddé. A szociális partnerek mindegyikének kulcsszerepe van abban, hogy előre jelezzék a képzettségi igényeket és segítsék az átalakulást, az állami hatóságoknak pedig olyan ösztönzőket kell kialakítaniuk, amelyek képesek kizöldíteni a gazdaságot, miközben csökkentik az európai vállalkozásokra és dolgozókra gyakorolt negatív hatásokat, zárta szavait.

 

Az UEAPME felszólalt az “Europapreneur” projekt zárószemináriumán

 

Helen Hoffmann az UEAPME Szociális ügyi tanácsadója Brüsszelben felszólalt a Bizottság által finanszírozott, „egy európai, Közösségi Vállalkozói Diploma” (Common European Entrepreneur Diploma - Europapreneur) című projekt záró szemináriumán, amely hét Tagállamot érintett és az UEAPME tagszervezetei is részt vettek benne. A Small Business Act-ban kifejtett igény a „vállalkozói érdeklődés és a tehetség előmozdítására” egy pedagógiai megközelítést tesz szükségessé, amelyet módszeresebben kellene beépíteni minden oktatási és képzési rendszerbe, mondta. Szintén létfontosságú bátorítani az egyes embereket a vállalkozóvá válásra, valamint javítani a vállalkozókról kialakult képet a nagyvállalatok menedzsereihez képest is, mely utóbbiak egy újkeletű európai felmérés alapján sokkal nagyobb megbecsülésnek örvendenek. Sikerült elérni némi eredményt, de sok még a teendő, különösen a finanszírozás terén, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági környezetet, valmint meg kell határozni a legfontosabb indikátorokat, hogy mérhetőbb legyen az előrehaladás, zárta szavait.

 

Az Élelmiszer Fórum az Európai Parlamenti jelentéstevővel értékelte a címkézéssel kapcsolatos végszavazást

 

Brüsszelben ült össze az UEAPME Élelmiszer Fórum (Food Forum). Dr Renate Sommer EP képviselő (német, Néppárti) az Európai Parlament jelentéstevője az élelmiszerek címkézésének témájában, áttekintést adott a résztvevőknek arról a folyamatról, amely a végső szavazásig elvezetett. Pozitívumként elmondható, hogy a csomagolatlan élelmiszerek nem tartoznak a szabályozás hatálya alá, világos szabályokat alkottak a megadandó információk olvashatóságával kapcsolatban, öt éves átmeneti időszakot irányoztak elő a KKV-k számára és nem írtak elő kötelező színkódokat („közlekedési lámpa színkód”) a csomagoláson. Ugyanakkor Dr Sommer megrökönyödésére a Parlament bevezette a kötelező származási ország megjelölést, gyakorlatilag minden élelmiszerre, ami az UEAPME szakértői szerint egyenlő az álcázott protekcionizmussal. A résztvevők megköszönték Dr Sommernek a KKV-k érdekében folytatott munkáját a politikai folyamat során és óvták attól a Tagállamokat, hogy a jelenlegi szakaszban további címkézéssel kapcsolatos szabályokat hozzanak nemzeti szinten.

 

Andrea Benassi napirendjéből: brüsszeli találkozók

 

Szeptember 28.: Brüsszelben Andrea Benassi főtitkár találkozott a spanyol UEAPME tagszervezet CEPYME új elnökével Jesús Terciado-val.

Szeptember 28.: Ugyanaznap Benassi úr az ETUC (európai szakszervezetek) és a Businesseurope (európai (nagy)vállalkozók) képviselőivel együtt felszólalt az „Egy Új Európai Kereskedelempolitika az EU 2020 Stratégia égisze alatt” témájában tartott meghallgatáson melyet az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi bizottsága rendezett. (lásd fent).

Szeptember 28.: Később a Főtitkár felszólalt az újonnan megalakult „KKV finanszírozási Fórum” első ülésén (lásd fent).

Szeptember 29.: Benassi úr üdvözölte az UEAPME Élelmiszer Fórum résztvevőit (lásd fent).

Szeptember 29.: Ugyanaznap a Főtitkár felszólalt a „Jövő készségei a zöld munkahelyek számára” című szakmai műhelybeszélgetésen, melyet az Európai Parlament és a CEDEFOP rendezett (lásd fent).

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság