EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 120. szám 2010. december 3.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 120. szám 2010. december 3.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti összefoglalókat.

Small Business Act: két év alatt többet kellett volna elérni

 

A Small Business Act-tal kapcsolatos helyzetről rendezett konferenciát az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, az UEAPME, a BUSINESSEUROPE (európai munkaadók) és az Eurochambres (európai szakszervezetek). Andrea Benassi főtitkár a társszervezők képviselői mellett olyanok között szólalt fel, mint Antonio Preto, Tajani Bizottsági alelnök kabinetjének a vezetője, Herczog Edit EP képviselő és Vincent Van Quickenborne belga vállalkozáspolitikai miniszter. Az SBA felülvizsgálatának a „Gondolkozz előbb kicsiben!” elv minden szintre kiterjedő, teljeskörű érvényesítéséhez kellene elvezetnie, mondta Benassi úr, aki arra is felszólított, hogy több figyelmet szenteljenek a bürokrácia visszaszorításának, a hatásvizsgálatoknak, a finanszírozáshoz való hozzáférésnek, az innovációnak, a szabványosításnak és a nemzetköziesítésnek. Az SBA végrehajtását közelről kellene figyelemmel kísérni indikátorok és konkrét célok mentén, hangsúlyozta a Főtitkár. A rendezvényen a három érdekképviseleti szervezet tíz politikai ajánlást fogalmazott meg a 2008-as SBA Akcióterv (a Tanács dokumentuma az SBA megvalósításáról) prioritásaival összhangban: piacokhoz való hozzáférés, jobb szabályozás és finanszírozáshoz való hozzáférés.

 

Brüsszelben ült össze az EU több érdekelt részvételén alapuló CSR Fóruma

 

Brüsszelben került sor a Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalásával (CSR) kapcsolatos, több érdekelt részvételén alapuló Fórum plenáris ülésére (angol eredetiben: European Multistakeholder Forum on Corporate Social Responsibility, amely fórumnak az UEAPME teljes jogú tagja). A cél az volt, hogy megvitassák az EU Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalásával kapcsolatos politikai kezdeményezésének hatályát és tartalmát. Az UEAPME nevében felszólaló Jan Boulogne, a belga tagszervezet UNIZO-tól egy sor az UEAPME tagok által e témában az utóbbi időben tett lépést mutatott be. Óvatosságra intett a kötelező jelentéstételi követelményekkel kapcsolatban is, amelyek megterhelőek és munkaigényesek a KKV-k számára, valamint a CSR vonatkozású címkézési rendszerekkel kapcsolatban, amelyek a KKV-k bizonyos piacokról való kizárásához vezethetnek. Ezek után feltette a kérdést, hogy az elszámoltathatóság miért csak a vállalkozásokkal szemben elvárás, a többi érdekelt féllel szemben miért nem, valamint a tulajdonos személyes felelőssége miért ér kevesebbet, mint egy CSR jelentés? A felelősségteljes fogyasztással és közbeszerzéssel kapcsolatos ülésszak levezetője, a német UEAPME tag ZDH-tól érkezett Jan Dannenbring hangsúlyozta, hogy a közbeszerzéseket továbbra is hozzáférhetővé kell tenni a KKV-k számára.

 

SEPA és e-számlázás: a verseny és az átláthatóság minimum követelmény

 

Andrea Benassi főtitkár Rómában felszólalt egy konferencián, melyet a CBI Consortium (olasz bankközi és nagyvállalati pénzügyi szolgáltatásokat fejlesztő konzorcium) és az Olasz Bankszövetség (ABI) rendezett a vállalati bankügyletek, a SEPA (Egységes Euró Fizetési Övezet) és az e-számlázás témakörében. A KKV-k általánosságban nagyon kevés határon átnyúló számlázási és fizetési folyamatot kezdeményeznek és leginkább a fennálló nemzeti rendszerekhez vannak hozzászokva. Noha elvben támogatják a jobb határon átívelő szolgáltatásokat és az esetleges harmonizált európai e-számlázási és fizetési rendszereket, a gyakorlatban nem kimondottan aktívak a területen és többnyire tartanak attól, hogy drágább, illetve rosszabb minőségű az új európai szintű szolgáltatás a fennálló nemzeti megoldásokhoz képest. A kis vállalatok számára tehát a szolgáltatók versenye és az átláthatóság a legfontosabb szempontok ezeknél az új szolgáltatásoknál, folytatta Benassi úr, aki ezek után részletesen kifejtette az UEAPME álláspontját a SEPA-val és az e-számlázással kapcsolatban.

 

Könnyíteni kellene a lakossági hitelekhez kapcsolódó tőkekövetelményeken

 

Az Európai Takarékbankok Csoportja (European Savings Banks Group) Brüsszelben rendezte meg éves konferenciáját. Gerhard Huemer az UEAPME Gazdasági és Költségvetés-politikai igazgatója felszólalt a rendezvényen egy kerekasztal beszélgetés keretében, melynek témája a G20 szerepe és tevékenysége volt a pénzügyi válságra való reagálás koordinációjában. A szabályozási hiányosságok és a hibás banki felügyeleti rendszerek nagymértékben felelősek a jelenlegi visszaesésért, mert vonzóbbá és jövedelmezőbbé tették a kifinomult pénzügyi termékekbe való befektetést, mint a reálgazdaságba való befektetést, mondta Huemer úr. A jelenlegi reformok célja tehát az kell legyen, hogy visszájára fordítsa ezt, folytatta, javasolva a lakossági hitelekhez kapcsolódó tőkekövetelmények relatív enyhítését a kockázatosabb pénzintézeti termékekhez képest, mert nem a lakossági pénzügyi termékek okozták a bajt.

 

Jogi szakértők vitatták meg a szellemi tulajdonjogot és a kollektív jogorvoslatot

 

Brüsszelben ült össze az UEAPME Jogi ügyi bizottsága. A résztvevők Várhelyi Olivér osztályvezetővel az Európai Bizottság Belső piaci és szolgáltatási főigazgatóságától, a Közösségi Szabadalom témakörét vitatták meg. Nincs egyetértés az Európai Tanácsban a Közösségi Szabadalom fordítási rendszere kapcsán, ezért a Bizottság jelenleg is egy lehetséges egyezményt készít elő a néhány Tagállam közötti megerősített együttműködésre ezen a területen. Tisztázatlan, hogy a közelgő Magyar EU Elnökség munkatervében mennyire lesz előkelő helyen ez a téma. A résztvevők Rainer Beckerrel, a Bizottság Versenypolitikai főigazgatóságának szakreferensével szintén megvitatták a kollektív jogorvoslat mechanizmusait. Ezen kívül elemezték a jelenleg konzultációs szakaszban lévő Egységes piaci intézkedéscsomagot, valamint tájékoztatást kaptak a védjegyekkel, a fogyasztói jogokkal és az uniós szerződésjoggal kapcsolatban.

 

Az UEAPME Fenntartható Fejlődés bizottság megegyezett a prioritásokban

 

Az UEAPME Brüsszelben összeülő Fenntartható Fejlődés bizottsága elfogadta 2011-es munkaprogramját. A jövő évi legfontosabb témák között lesznek az ECAP (European Environmental Compliance Assistance Programme for SMEs - KKV-kat a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelésben segítő program), a klímaváltozás hatásai a foglalkoztatásra és a REACH rendelet (vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó rendelet) végrehajtása. A résztvevők az Európai Bizottság Környezetvédelmi főigazgatóságától érkezett Igor Jelinskitől tájékoztatást kaptak a jövő tavasszal benyújtásra kerülő Öko-Innovációs Akciótervről. A tájékoztatást vita követte a KKV-k megkülönböztetett szerepével kapcsolatban a szövegben. Szintén napirendre került több folyamatban lévő politikai ügy, többek között az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv közelgő szavazása az Európai Parlament 2011. februári plenáris ülésén.

 

Fórumon foglalkoztak az orvosi eszközökkel és e-Egészségüggyel kapcsolatos új szabályokkal

 

Brüsszelben ült össze az UEAPME Orvosi Technológiai Fóruma (Meditech), korábbi nevén az Egészségügyi Fórum. Thomas Ulmer EP képviselő volt az esemény házigazdája az Európai Parlament épületében, aki tájékoztatta a résztvevőket a az Európai Parlamentnek a 2012-ben felülvizsgálandó orvosi eszközökről szóló irányelvvel kapcsolatos munkájáról. A felülvizsgálat célja, hogy egyszerűsítse a jelenlegi szabályokat, mondta Dr. Ulmer. A témával kapcsolatban az Európai Bizottságtól érkezett Manfred Kohler előre jelezte a felülvizsgálat néhány lehetséges elemét, mint például a jobb piaci felügyeletet, vagy az orvosi eszközök egyszerűbb engedélyeztetési eljárását. A Bizottságnak egy hatásvizsgálat lefolytatása is szándékában áll, amelynek egy KKV-teszt is részét képezi. Az ezt követő vitában az UEAPME szakértői hangsúlyozták, hogy a KKV gyártók által az orvosok számára előállított egyedi orvosi eszközök megfelelőségi nyilatkozatát a betegeknek automatikusan meg kellene kapniuk, nem pedig külön kérésre, ami a jelenlegi gyakorlat. Szintén napirendre került Martin Prager a NORMAPME szakértőjének az e-Egészségüggyel kapcsolatos ismertetője.

 

A Közlekedési Fórum a Transz Európai Szállítási Hálózattal (TEN-T) kapcsolatos lehetőségeket mutatta be a KKV-k számára

 

Brüsszelben ült össze az UEAPME Közlekedési Fóruma. A tagoknak lehetőségük volt tájékozódni Francesco del Boca-nak a fórum vezetőjének találkozóiról az Európai Bizottsággal és a Parlamenttel, valamint megvitatni olyan ügyeket, mint a szociális szabályok kikényszerítése a közúti szállításban, illetve az Eurovignette irányelv (nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról) jövője. Szintén áttekintették a Fórum 2011-es munkaprogramját, majd meghallgatták Helmut Morsi Transz Európai Szállítási Hálózat politikáért felelős osztályvezető helyettes előadását az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési főigazgatóságától. Az ezt követő vitában Morsi úr arra bíztatta a KKV-k képviselőit, hogy vegyenek részt a 2011-re tervezett pályázatokon és széles körben terjesszék a Transz Európai Szállítási Hálózattal kapcsolatos információkat.

 

Konferencián tárgyalták az innovációt és a társadalmi párbeszédet

 

Az Európai Értelmiségiek és Vezetők Tanácsa (Council of European professional and managerial staff - Eurocadres) Brüsszelben konferenciát rendezett „Innovatív Európa a krízis leküzdéséhez” címmel. Helen Hoffmann az UEAPME szociális ügyi tanácsadója felszólalt a „szociális párbeszéd és tisztességes innováció” című kerekasztal beszélgetésen. Az innováció kulcsfontosságú a válság leküzdésében és a versenyképesség javításában, hangsúlyozta, és a KKV-k innovációs potenciálját maradéktalanul ki kell használni az EU 2020 stratégia céljainak eléréséhez. A KKV-k innovációs kapacitása sok tényezőtől függ, mint például a létező technológiákhoz, vagy a finanszírozáshoz való hozzáféréstől, de leginkább a jól képzett alkalmazottaktól, amelyekből nyilvánvaló a hiány. Az alkalmazottak bevonódása és kreativitása egy napi szintű, nem intézményesített szociális párbeszéd keretében valósul meg a munkahelyen, azzal a céllal, hogy kielégítsék és előre lássák az ügyfelek és beszállítók igényeit, folytatta. Az innováció a változáshoz is kapcsolódik és egy pozitív hozzáállásra van szükség az állandó szervezeti változásokhoz való alkalmazkodáshoz, zárta szavait.

 

Andrea Benassi napirendjéből: Brüsszel és Róma

 

November 22.: Andrea Benassi főtitkár találkozott Armindo Silvaval, az Európai Bizottság Foglalkoztatás, szociális ügyek és esélyegyenlőség főigazgatóság igazgatójával.

November 30.: Benassi úr találkozott Francesco del Boca-val, az UEAPME Közlekedési Fórumának és az UEAPME tag UETR (Közúti Fuvarozók Európai Uniója) elnökével, valamint Marco Digioia-val az UETR főtitkárával.

November 30.: Benassi úr találkozott Marina Kaas-szal az észt UEAPME tag EVEA elnökével.

November 30.: Délután a Főtitkár részt vett a Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalásával kapcsolatos, több érdekelt részvételén alapuló Fórumon (lásd fent).

November 30.: Ugyanaznap később, az UEAPME munkatársak Benassi úr által vezetett delegációja találkozott Günther Oettinger Energiaügyi biztossal.

December 1.: A Főtitkár részt vett az UEAPME tag UNIEP (Festő Vállalkozók Nemzetközi Szövetsége) Igazgatótanácsi ülésén.

December 2.: Benassi úr felszólalt a “Small Business Act: Boldog születésnapot?” című konferencián, melyet az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, az UEAPME, a BUSINESSEUROPE és az Eurochambres rendezett (lásd fent).

December 3.: Délelőtt Rómában Benassi úr felszólalt egy vállalati bankügyletekről, SEPA-ról és e-számlázásról szóló konferencián, melyet a CBI Consortium és az ABI rendezett (lásd fent).

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság