EU információk

Az UEAPME tevékenysége - Heti összefoglaló 109. szám 2010. szeptember 17.

Az UEAPME tevékenysége - Heti összefoglaló 109. szám 2010. szeptember 17.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti össszefoglalókat.

A KKV szervezeteket teljeskörűen be kell vonni az ágazati szociális párbeszédbe

 

Az UEAPME magas szintű szemináriumot rendezett „Ágazati politika, társadalmi párbeszéd és KKV-k” címmel, melyen részt vett Andor László biztos a Bizottságtól, valamint hozzászólók a KKV, nagyobb vállalatok és szakszervezetek részéről a szállítás és építőipar területéről. A rendezvényen az UEAPME nyilvánosságra hozott egy nyilatkozatot, amely rámutat azokra a főbb kihívásokra, amelyekkel a kézműipar és a KKV-k szembesülnek a területen. Tudatában léve saját felelősségüknek, az UEAPME és tagjai arra szólították fel az Európai bizottságot, hogy támogassa a KKV-kat azzal, hogy erőteljesen segíti figyelemfelkeltő és kapacitásfejlesztő kezdeményezéseiket, valamint politikai támogatásával segítse teljes mértékű bekapcsolódásukat az EU ágazati szociális párbeszédébe. Georg Toifl UEAPME elnök kitartott annak szükségessége mellett, hogy az erős, aktív ágazati KKV szervezetek hangja is hallatsszék az ágazati társadalmi párbeszéd bizottságokban, amelyek gyakran vonakodnak új tagokat bevenni maguk közé.

 

A KKV-k vegyes érzelmekkel viseltetnek a „Mozgásban az ifjúság“ című közleménnyel szemben

 

Az Európai Bizottság közzétette közleményét, melynek célja a fiatalok foglalkoztatási kilátásainak javítása és tanulmányi mobilitásának elősegítése. Az UEAPME-t nem győzte meg teljesen a „Mozgásban az ifjúság“ címmel megjelent szöveg. Pozitívumként elmondható és az UEAPME üdvözölte a Bizottság azon erőfeszítését, hogy egységes megközelítést alkalmazzon, egyaránt lefedve a képzés és a munka világát. Az UEAPME nagyra értékelte a szakképzés felértékelődését, valamint a „munkahelyi tanulást”, szakmai gyakorlatok és élethosszig tartó tanulás révén. A szervezet szintén támogatja az európai tanulmányi mobilitás növelését célzó bejelentett intézkedéseket. Ugyanakkor az UEAPME kritizálta a foglalkoztatás új formáinak leírására használt túlságosan negatív nyelvezetet, valamint a konkrétumok hiányát több, a közleményben bejelentett akcióval kapcsolatban, ezért arra szólította fel a Bizottságot, hogy tisztázza ezeket.

 

Szakértők vitatták meg a KKV finanszírozási programok új generációját

 

Brüsszelben az Európai Parlament Frakcióközi KKV Csoportja nevében az UEAPME rendezte meg az érdekelt felek szakmai műhelyét. Az esemény célja az volt, hogy megvitassák a KKV támogató programok új generációját és a résztvevők között jelen voltak képviselők az Európai Parlamentből, a KKV-k közösségének és a bankszektornak a képvielői, az Európai Befektetési Bank, az Európai Befektetési Alap, valamint az Európai Bizottság reprezentánsai. Gerhard Huemer az UEAPME Gazdasági és Költségvetési igazgatója hozzászólásában hangsúlyozta, hogy egyszerűbb szabályokra van szükség, differenciálni kell a KKV-k között és gondoskodni kell arról, hogy minden vállalkozás olyan finanszírozást kapjon, amilyen leginkább megfelel a szükségleteinek. A klasszikus kölcsönökre a mikrovállalkozásoknál lesz nagy kereslet, míg kockázattűrőbb befektetéseket igényelnek az innovatívabb vállalkozások és kockázati tőkére lehet szükség az induló vállalkozásoknál. A vita eredményei beépülnek majd az Európai Parlament hamarosan megjelenő határozatába.

 

A megfelelő ösztönzők segíthetnek a feketegazdaság visszaszorításában

 

Az UEAPME tag Szlovén Kézműipari Kamara konferenciát rendezett Ljubljanában a feketegazdaság visszaszorítása témájában, ami jelentős problémája a szlovén gazdaságnak általánosságban és a kisvállalkozások számára is különösen a szolgáltató- és az építőiparban. Gerhard Huemer az UEAPME Gazdasági és Költségvetéspolitikai igazgatója is megszólalt a rendezvényen olyanok mellett, mint a szlovén foglalkozatási miniszter, illetve Friedrich Schneider professzor, aki a téma egyik legnagyobb tudású szakértője. A feketegazdaság visszaszorítását szolgáló ellenőrző mechanizmusok szükségesek, de nem nem elégségesek, mondta Huemer úr. A feketepiac elleni harc elsősorban azt jelenti, hogy megfelelő ösztönzőket kínálunk a legális gazdaságba való belépéshez. Az olyan gyakorlatok, mint a csökkentett ÁFA kulcsok, a szolgáltatási utalványok és adólevonások sok esetben bebizonytották életképességüket, ezért a továbbiakban is használni és támogatni kellene ezeket.

 

Konferencián foglalkoztak az eljövendő innovációs és kohéziós politikákkal

 

Andrea Benassi főtitkár Brüsszelben felszólalt egy kerekasztal beszélgetésen a jelenlegi és jövőbeni regionális innovációs és kohéziós politikákról, egy konferencia keretében, amelyet a Régiók Bizottsága és Bréma városa rendeztek. Az innováció szélesebb körű definíciójára van szükség, hogy tükrözze azt a módot, ahogy a kis vállalkozások újítanak és fejlesztik tevékenységüket, mondta Benassi úr, aki hangsúlyozta a közvetítő szerepet betöltő szakmai szervezetek fontosságát. Ezek a szervezetek hídszerepet töltenek be a politikai döntéshozók és a kis vállalatok között, amelyek önmagukban képtelenek a politikai érdekérvényesítésre. A jövöbeli regionális innovációs és kohéziós politikáknak teljes mértékben összhangban kellene lenniük a „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvvel, folytatta Benassi úr, valamint meg kell könnyíteni a strukturális alapokhoz és közösségi programokhoz való hozzáférést is. Végezetül Benassi úr hangsúlyozta, hogy valódi párbeszédet kell kialakítani a politikai döntéshozók és a reálgazdaság között.

 

Andrea Benassi napirendjéből: konferenciák és megbeszélések

 

Szeptember 14.: Brüsszelben Andrea Benassi főtitkár felszólalt egy a jelenlegi és jövőbeni regionális innovációs és kohéziós politikákról szóló konferencián, a Régiók Bizottsága és Bréma városa rendeztek. (lásd fent).

Szeptember 14.: Ugyanaznap a Főtitkár találkozott Eduardo Royo elnökkel az UEAPME tag, KKV szektorban tevékenykedő fiatal vállalkozókat képviselő JEUNE-től.

Szeptember 14.: Később Benassi úr találkozott Andrea Marconi elnökkel az UEAPME tag EBC-től (European Builders’ Confederation  - Európai Építők szövetsége), valamint Riccardo Viaggi főtitkárral.

Szeptember 15.: A Főtitkár összegezte a tanulságokat az UEAPME által rendezett „Ágazati politika, társadalmi párbeszéd és KKV-k” című magasszintű szemináriumon (lásd fent).

Szeptember 16.: Benassi úr találkozott a Norvég Vállalkozások Szövetségének delegációjával.

Szeptember 17.: Délután Brüsszelben Benassi úr felszólal a Belga EU Elnökség és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság  által rendezett szemináriumon, melynek témája az EU 2020 Stratégia irányítása.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság