EU információk

Az UEAPME tevékenysége - Heti összefoglaló 114. szám 2010. október 22.

Az UEAPME tevékenysége - Heti összefoglaló 114. szám 2010. október 22.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti össszefoglalókat.

A szülési szabadságról szóló Európai Parlamenti szavazás aggasztja a kis munkaadókat

 

Az Európai Parlament szavazott Edite Estrela német szocialista európai parlamenti képviselőnek a szülési szabadságról szóló felülvizsgált irányelvvel kapcsolatos jelentéséről. Az UEAPME-t mélyen aggasztja a szavazás kimenetele, amely megerősítette a jelentéstevő túlzó kéréseit, 20 teljes mértékben fizetett hétben határozva meg a minimális szülési szabadságot, figyelmen kívül hagyva a munkaadói szervezetek világos figyelmeztetéseit, amely szerint ez drámaian megnövelné a munkaadók és a közszféra terheit. Ez egy nagyon aggasztó kilátás a KKV-k számára – mondja az UEAPME, hangsúlyozva, hogy a szülési szabadság kiterjesztése veszélyeztetheti a fiatal nők foglalkoztatási kilátásait, mert megnöveli a gyermekvállalási korú nőket foglalkoztatni hajlandó munkaadók költségeit és terheit. Az UEAPME ezért felszólította az Európai Tanácsot, hogy térjen vissza egy fenntarthatóbb javaslathoz és koncentráljon inkább az egészségügyi és munkabiztonsági vonatkozásokra a vitában.

 

A KKV-k üdvözlik a szigorúbb EU szabályokat a késedelmes fizetés területén

 

Az Európai Parlament szintén elfogadta Barbara Weiler német, szocialista európai parlamenti képviselő jelentését a késedelmes fizetés elleni harcról a kereskedelmi tranzakciók területén. Az UEAPME üdvözölte a szavazás eredményét, dícsérve a jelentéstevőt és a képviselőket, mert elfogadták a késedelmes fizetésre vonatkozó szigorú szabályokat, annak ellenére, hogy azokat minden oldalról támadták. Az elfogadott szöveg szabályozza a közintézmények és vállakozások közötti tranzakciókat csakúgy, mint a vállalkozások közöttieket, beállítva egy 30 napos fizetési határidőt, amely nagyon jótékony hatással lesz az Európai KKV-kra, ha betartatják azt, hangsúlyozta az UEAPME. Ami a közintézményeket illeti, az UEAPME arra hívta fel a kormáyokat, hogy tartsák meg közel két éve tett igéretüket és foglalkozzanak a késedelmes fizetések ügyével. A vállalkozások közötti tranzakciókkal kapcsolatban az UEAPME hangsúlyozta, hogy ésszerű kompromisszumra jutott a Parlament, egyrészről a szerződés szabadsága, másrészről az azonnali fizetéshez való jog között.

 

Műhelymunkával képzik a KKV-kat az e-kereskedelemre Isztambulban

 

Az Isztambuli Kereskedelmi Kamara egy kétnapos workshopot rendezett az elektronikus kereskedelemről KKV-k számára, egy az Európai Bizottság által finanszírozott képzési projekt keretében. Luc Hendrickx az UEAPME Vállakozáspolitikai igazgatója is felszólalt ezen az eseményen. Az e-kereskedelmet inkább egy kiegészítő eszköznek kell tekinteni, nem önálló alternatívaként, hagsúlyozta, mert a legtöbb vásárló még mindig valódi, üzletekben vásárol, saját anyanyelvén. Ezért az e-kereskedelemre nem vonatkozhat egy külön jogi szabályozás, ahogy azt gyakran javasolják. Ami a KKV-kat illeti, az e-kereskedelmet fokozatosan kellene bevezetni, egy lépésről lépésre megközelítéssel, figyelembe véve a konkrét vállalkozás szükségleteit és sajátosságait, folytatta Hendrickx úr. Az e-kereskedelemben a vállalkozásoknak tudatában kell lenniük annak, hogy az Európai Bíróságnak az „Alpenhof ügyben” hozott határozata értelmében vitás esetben a fogyasztó országának bírósága is illetékes lehet, zárta szavait.

 

A vállalkozások szkeptikusak a Tanács „Eurovinyettára” vonatkozó egyezségével kapcsolatban

 

Az UEAPME Szállítási Fóruma az Eurochambres-ral (Európai Ipari és Kereskedelmi Kamarák Szövetsége) és az Eurocommerce-szel (Európai Kis-, Nagy- és Nemzetközi Kereskedelmi Szövetség) nyilatkozatot adott ki az Európai Tanács „Eurovinyetta” irányelvre kialakított politikai megállapodásával kapcsolatban. A megállapodás egyes elemei nagyon hátrányosan érinthetik az európai közúti szállítmányozókat, hangsúlyozza a három szervezet, kifejezve aggodalmukat „a használó fizet” elv helytelen alkalmazásával kapcsolatban, amelynek következtében a nehéz szállító járműveket terhelik meg a zaj és a légszennyezés miatt, valamint azzal kacsolatban, hogy a Tagállamok mostantól magasabb közlekedési illetékeket róhatnak ki a forgalmi dugók csökkentése érdekében. A szervezetek hangsúlyozták, hogy a szállítással kapcsolatos vállalkozások nem felelősek közvetlenül a forgalmi dugókért, mégis viselik az abból fakadó extraköltségeket (üzemanyag és idő). Azt a tényt is nehezményezik, hogy az új terhekből származó bevételeket nem a szállítási szektor számára különítik el, ahogy azt javasolták. Ez egy elszalasztott lehetőség, hogy segítsék az ágazat erőfeszítéseit a „zöldebbé” válásra hosszabb távon, írták.

 

A KKV-k minőségi szolgáltatásokat várnak el a jogvédelmi biztosítóktól

 

Luc Hendrickx az UEAPME Vállalkozáspolitikai igazgatója Londonban felszólalt a Jogvédelmi Biztosítók Nemzetközi Szövetségének (RIAD) 21. Kongresszusán, melynek témája a „Jogvédelmi biztosítás és a jogi szolgáltatások minősége” volt. Hendrickx úr hangsúlyozta, hogy az ágazatnak jobban kellene törekednie a szükségtelen jogi kiadások elekerülésére. A minőség természetesen fontos ezen a területen is, folytatta. A KKV-knak nyújtott szolgáltatásoknak kaphatónak, hozzáférhetőnek, időszerűnek és testreszabottnak kell lenniük, hogy használhatóak legyenek. Ezen kívül a KKV-knak a megállapodás szövegezésének már a legkorábbi szakaszában szükségük van a támogatásra és a nyomonkövetésre. A szerződéseket pedig egyszerű konkrét nyelvezettel kell megírni, hogy a kis vállalkozások megértsék, mit fed le a szerződés és mire számíthatnak.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság