EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 103. szám, 2010. június 18.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 103. szám, 2010. június 18.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti össszefoglalókat.

 

A kkv-k élesen bírálják a szállításban dolgozók munkaidejéről szóló parlamenti szavazás eredményét

 

Az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta azt a jelentést, amely visszautasítja az Európai Bizottság javaslatát a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló irányelv módosítására. Az UEAPME élesen elítéli a szavazás eredményét, amelynek következtében az önfoglalkoztató sofőrökre ugyanazon munkaidőre vonatkozó szabályok vonatkoznak, mint az alkalmazottként dolgozó sofőrökre. Ez korlátozni fogja a kisvállalkozók azon jogát, hogy szabadon, az üzleti igényeknek megfelelően szervezzék munkájukat, emellett elfogadhatatlan precedenst teremt az EU jogalkotásban azzal, hogy munkavállalókra alkotott munkajogot alkalmaz vállalkozókra, figyelmeztetett az UEAPME. A „hamis önfoglalkoztatás” problémáját jobban lehetett volna kezelni a Bizottság javaslatának figyelembe vételével, amely átfogó definíciót adott a hamis önfoglalkoztató sofőrökről, akiket ennek révén könnyebben lehetett volna alkalmazottként azononsítani és kezelni. Az UEAPME ezért arra bíztatja az Európai Bizottságot, hogy ne vonja vissza javaslatát ebben a szakaszban, a Tanácsot pedig arra kéri, hogy támogassa a Bizottság javaslatát.

 

Az Európai Parlament állásfoglalása az élelmiszerek címkézésével kapcsolatban vegyes érzéseket kelt a kkv-kban

 

Strasbourgi plenáris ülésén az Európai Parlament szavazott Renate Sommer európai parlamenti képviselő (német, Európai Néppárt) jelentéséről, melynek témája az élelmiszerekkel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatásról szóló irányelv volt. Az UEAPME vegyes érzelmekkel viseltetik a szavazás végeredményével kapcsolatban. Pozitív fejlemény, hogy a Parlament világossá tette, a nem előrecsomagolt termékek nem tartoznak a címkézési előírások hatálya alá, mellőzve azokat a többletterheket, amelyek sok kisebb élelmiszertermelő és –feldolgozó vállalkozást ellehetetlenítettek volna. A címkézés és a teljeskörű tápérték tájékoztató alkalmazása folyamatosan változó összetételű termékeiken lehetetlen, de legalábbis nagyon drága lett volna, hangsúlyozta az UEAPME. Negatív fejlemény, hogy a Parlament bevezette a minden élelmiszerre kiterjedő, kötelező országeredet-megjelölést. Ezek a jelölések gyakran alkalmazhatatlanok a kkv-knál, ezért az eddigi gyakorlatnak megfelelően csak az élelmiszerkereskedők számára kellene őket előírni, hangoztatja az UEAPME, felszólítva a Tanácsot, hogy utasítsa el ezt a kitételt.

 

A kkv finanszírozási munkacsoport elbúcsúztatta elnökét

 

Brüsszelben összeült az UEAPME Kkv Finanszírozási és Bankkapcsolati munkacsoportja. A résztvevők élénk eszmecserét folytattak az európai kkv finanszírozás jelenlegi helyzetéről, amely a csökkenő beruházások miatt mutat visszaesést a kkv-knak nyújtott hitelek terén. Mégis, néhány befektetés éppen azért nem valósul meg, mert a vállalkozók csekély esélyét látják annak, hogy forrást találnának rá, hangsúlyozták az UEAPME szekértői, akik aggasztónak találják ezt az ördögi kört. A munkacsoport megvitatta a 2008 végén az Európai Bizottság által életbe léptetett és ezév végén lejáró ideiglenes állami támogatási keretrendszert. Egyetértés mutatkozott abban, hogy túl korai lenne megmondani azt, érdemes-e meghosszabbítani a rendszert és a Bizottságnak, mielőtt döntést hoz várnia kellene, ideális esetben őszig, míg kiderül, hogyan alakul az európai gazdaság helyzete. A résztvevők az e-számlázás és a SEPA (Single Euro Payments Area - Egységes Euró Fizetési Övezet) kapcsán is megvitatták a legutóbbi fejleményeket, majd elbúcsúztatták a hamarosan nyugdíjba vonuló Risto Suominen elnököt.

 

Az UEAPME és az Európai Takarékbankok Csoportja (ESBG) a kkv finanszírozás kihívásait vitatták meg

 

Az UEAPME és az Európai Takarékbankok Csoportja (European Savings Banks Group - ESBG) szakértői Brüsszelben találkoztak, hogy megvitassák az európai kkv finanszírozás jövőbeni kihívásait. A napirend első pontja a jelenlegi Európai Uniós pénzügyi eszközök és programok elemzése volt, a nehézségeké, amelyekkel a kkv-k szembesülnek, mikor hozzá akarnak férni ezekhez, valamint ezen eszközök és programok új generációjának ilyen szempontú javíthatósága. A szakértők egyetértettek abban, hogy minden eszközt közelíteni kell kissé a pénzügyi kockázatvállalás felé, nagyobb figyelmet szentelve a mezzanine (alárendelt kölcsöntőke) finanszírozási eszközökre. Emellett biztosítani kell az összhangot minden program és finanaszírozási lehetőség között a célok és eljárások tekintetében. A napirend második pontjában megvitatták a tőkekövetelményeket szabályozó új Bázel szabályozás lehetséges hatásait a reálgazdaságra és különösen a kkv hitelezésre, amelynek kapcsán a résztvevők megegyeztek abban, hogy egyesítik erejüket a kkv-kra gyakorolt hatás minimalizálása érdekében.

 

A “Kkv élmény” kiállítás tömegeket vonzott Barcelonában

 

Az Európai Kkv Hét 2010 programsorozat részeként és a „Vállakozók Napja” keretében zajlott le Barcelonában a „Kkv Élmény: Milyen érzés vállalkozónak lenni?” című kiállítás, amely két nap alatt 10.000 látogatót vonzott. A Dieter Grohmann UEAPME Kommunikációs- és Médiaigazgató elképzelésein alapuló tíz szobából álló multimédiás művészeti installáció a kisvállalkozói lét témáját járta körül. A dossziék, statisztikák, nyilatkozatok és politikai dokumentumok helyett a látogatók ezúttal megtapasztalhatták a stresszt, a versenyt, a kockázatot és a bürokráciát, de a pénzügyi megelégedettséget és a vállalkozóisággal járó szabadságot is.

 

Andrea Benassi napirendjéből: Róma, Bordó, Barcelona

 

Június 15.: A Bizottság és a Tanács képviselőivel folytatott brüsszeli megbeszélések után Benassi úr Rómába repült és találkozott az UEAPME olasz kézműipari, mikro- és kisvállakozási tagszervezetének a Confartigianato-nak a főtitkárával, Cesare Fumagallival.

Június 16.: Ugyancsak Rómában, Főtitkár úr részt vett az Olasz Kereskedők és Üzlettulajdonosok Szövetségének a Confcommercio-nak a Közgyűlésén.

Június 17.: Bordóban Benassi úr felszólalt a Francia és Német Kézműipari Kamarák 20. találkozójának nyitó kerekasztal megbeszélésén, amelyet az APCM (francia) és a DHKT (német) kamarák rendeztek.

Június 17-18.: Benassi úr ezek után Barcelonába utazott, hogy részt vegyen a Fiatal Vállalkozói Szövetségek első Euro-Mediterrán Kongresszusán.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság