EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 110. szám 2010. szeptember 24.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 110. szám 2010. szeptember 24.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti össszefoglalókat.

A jövendő Európai Szerződésjognak hozzáadott értéket kell tartalmaznia

 

Luc Hendrickx az UEAPME Vállalkozáspolitikai igazgatója felszólalt azon az európai magánjoggal kapcsolatos legújabb fejleményekről szóló konferencián, amelyet a Sziléziai Egyetem és a lengyel Igazságügyminisztérium rendezett Katowicében. Egy lehetséges jövendő Európai Szerződésjoggal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a jelenleg javasolt eszköz, az úgynevezett „közös referenciakeret” nem kiegyensúlyozott, mert úgy tűnik, meglehetősen fogyasztó orientált. Egy új instrumentum csak akkor lenne hasznos, ha hozzáadott értéket képviselne a jelenlegi szabályokhoz képest és a hatálya kiterjedne a vállalatok közötti (B2B) és a vállalkozás és fogyasztó közötti (B2C) szerződésekre. A kikényszerítés kérdése szintén kulcsfontosságú, hangsúlyozta Hendrickx úr, különösen a KKV-k számára, amelyek nem minden esetben képesek megszabni a szerződésnél alkalmzandó jogot. Az e-kereskedelemet ugyanebben a keretben kellene szabályozni, mert külön szabályok torzíthatnák a versenyt és az e-kereskedelem alapvetően továbbra is egy kiegészítő eszköz a hétköznapi kereskedelem mellett, zárta szavait.

 

Folyamatábrát tettek közzé a „továbbfelhasználóknak” a REACH (vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó rendelet) kapcsán

 

Az Európai Bizottság, az Európai Vegyianyag Ügynökség és az ipari szövetségek közötti „REACH regisztációs határidők betartására létrehozott Igazgatói Kapcsolattartó Csoport”, melynek az UEAPME is tagja, elfogadott egy dokumentumot a továbbfelhasználókkal kapcsolatos jogi követelményekről. Továbbfelhasználók azok, akik nem gyártanak vagy importálnak a REACH hatálya alá tartozó vegyi anyagokat, de felhasználják azokat termékeikben, illetve a szolgáltatásaik nyújtása során. Sok kis vállalat továbbfelhasználó Európában és mint ilyen, a REACH hatálya alá esik. A dokumentum célja, hogy biztosítsa a REACH-nek való megfelelést, valamint tartalmaz egy folyamatábrát a továbbfelhasználók számára, hogy felmérhessék a helyzetüket és megfelelően járjanak el.

 

A KKV-k a szociális partnerek nagyobb mértékű bevonására szólítanak fel az EU 2020 stratégia kapcsán

 

Andrea Benassi főtitkár felszólalt egy az EU 2020 Startégia irányításával és a felelősségvállalással kapcsolatos szemináriumon, melyet a belga EU Elnökség keretében rendeztek meg Brüsszelben. Noha újfent hangoztatta az EU 2020 Stratégia támogatását az UEAPME részéről, Benassi úr emlékeztetett annak a szükségességére, hogy tanuljunk a Lisszaboni Stratégia hibáiból. Hangsúlyozta annak a fontosságát, hogy minden szinten, nagyobb mértékben és jobban vonják be a szociális partnereket, biztosítva a nagyobb felelősségvállalást, nevezetesen a nemzeti reformprogramok előkészítésébe. Dícsérte a rendszeres eszmecserét az európai szociális partnerek és az EU intézmények között gazdasági és szociális téren, csakúgy, mint a kétoldalú EU társadalmi párbeszéd fontos hozzájárulásait. Benassi úr javasolta az új, egységes iránymutatások teljeskörű alkalmazását, egy „Mr. vagy Ms. EU 2020” kinevezését (konkrét felelőst), valamint egy erőteljesebb értékelői és megfigyelői gyakorlatot a Bizottság és a Tanács részéről, hogy nemzeti szinten biztosítsák a jobb irányítást és a teljes felelősségvállalást.

 

Konferencián tárgyalták a KKV-k energiahatékonysággal kapcsolatos kihívásait

 

Rosa Solanes tanácsadó felszólalt „az európai ipar előtt álló energiakihívások” témájában rendezett konfrencián, melyet a belga EU Elnökség rendezett a belgiumi Spa-ban, ahol élénk vita alakult ki a kisvállalkozások és a regionális fejlesztési ügynökségek között a KKV-k problémáival kapcsolatban, melyekkel az energiahatékonyság terén szembesülnek. Először is, a kis vállalatok gyakran nincsenek tudatában az ésszerűbb energiafelhasználás előnyeinek, hangsúlyozta. Ezért szükség van hatósági tájékoztató kampányokra a KKV szervezetek támogatásával, valamint célzottan a KKV-knak szóló specifikus műszaki képzésekre. Másodszor, a KKV-k gyakran híján vannak az energiahatékonyságot célzó beruházások forrásainak. Az adókedvezmények és a mikrohitel nagysegítség lennének ebben a tekintetben. EU szinten a strukturális alapokat hatékonyabban kellene felhasználni az energiahatékonyság támogatására a KKV-knál és a „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvnek kell vezérelnie minden fenntartható fejlődéssel kapcsolatos új jogszabályalkotást, zárta szavait.

 

Szemináriumon vitatták meg az internetben rejlő lehetőségeket az információs és kommunikációs technológiai (ICT) cégek számára

 

Az UEAPME és tagszervezete a PIN-SME (KKV-k Páneurópai ICT és eBusiness Hálózata), Brüsszelben a Google irodában rendezett szemináriumot, hogy megmutassa az internet képességnövelő szerepét, mint az ICT területen működő KKV-k terepét. Az eseményen felszólalva Andrea Benassi főtitkár hangsúlyozta, hogy az internet megjelenése óta az ICT szolgáltatási ágazat az egyik legfontosabb iparággá fejlődött az EU gazdaságában, mostanra az EU DGP-jének 6%-át képviselve. Ezt a növekedést nagyrészt innovatív, mikro méretű induló vállalkozások termelték ki, amelyek közül három részt vett a szemináriumon és esettanulmányokon keresztül bemutatták, hogyan lettek sikeresek az internet nyújtotta lehetőségek kihasználásával. Az ICT ágazatban működő KKV-k számára mostanra a nemzeti határokon túli sikeres versengés jelenti a kihívást, amelyet a további specializációval lehet elérni, mondta a Főtitkár.

 

Andrea Benassi napirendjéből: Párizs és Brüsszel

 

Szeptember 17.: Brüsszelben Benassi úr felszólalt felszólalt egy az EU 2020 Startégiával kapcsolatos felelősségvállalásról szóló szemináriumon, melyet a belga EU Elnökség rendezett (lásd fent).

Szeptember 20.: Párizsban a Főtitkár találkozott François Moutot vezérigazgatóval, az UEAPME tagszervezet APCM-től (francia Kézműipari és Szakmai Kamarák Állandó Gyűlése).

Szeptember 20.: Brüsszelbe visszatérve Benassi úr találkozott Antonio Tajani Vállalkozáspolitikai és ipari biztos kabinetjének tagjaival.

Szeptember 22.: Benassi úr részt vett az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és ipari főigazgatósága által az érdekelt feleknek rendezett nyomon követő megbeszélésen, amelynek témája a Small Business Act volt.

Szeptember 23.: A Főtitkár találkozott Gabriela Uriartéval a spanyol UEAPME tag CEPYME külkapcsolati felelősével, előkészítendő a CEPYME új elnökének, Jesús Terciadonak a közelgő látogatását az UEAPME-nál.

Szeptember 23.: Ugyanaznap a Benassi úr vezette UEAPME delegáció találkozott Andor László a Foglalkoztatás és szociális ügyek biztosa kabinetjének tagjaival.

Szeptember 23.: Később a Főtitkár találkozott Joanna Drake-kel az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és ipari főigazgatóságának nemrég kinevezett KKV és Versenyképességi igazgatójával.

Szeptember 24.: Délelőtt Benassi úr felszólalt az UEAPME és a PIN-SME által rendezett szemináriumon, melynek témája az internet, mint az ICT területen működő KKV-k terepe volt. (lásd fent).

Szeptember 24.: Később a Főtitkár a Businesseurope (európai munkaadói szervezetek) és az Eurochambres (európai kamarák) képviselőivel együtt részt vett azon a megbeszélésen, amelyet a Gazdasági és Szociális Bizottság rendezett, előkészítendő egy decemberben esedékes, a Small Business Act végrehajtásáról szóló konferenciát.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság