EU információk

Finanszírozáshoz való hozzáférés: a KKV-k üdvözlik az új Bizottság kezdeményezését a párbeszéd elősegítésére

Finanszírozáshoz való hozzáférés: a KKV-k üdvözlik az új Bizottság kezdeményezését a párbeszéd elősegítésére

UEAPME Sajtóközlemény

Az UEAPME támogatja Tajani alelnök bejelentését egy új magas szintű testület felállításáról és az új pénzügyi szabályozásokra alkalmazott „KKV teszt”-ről

Brüsszel, 2010. május 6. – Az UEAPME, az európai kézműipari és KKV munkaadói szervezet melegen üdvözölte Antonio Tajani, a Bizottság alelnökének bejelentését az új, magas szintű párbeszédről, minden a KKV-k finanszírozásában érdekelt fél bevonásával, hogy figyelemmel kísérjék a piaci fejleményeket és ajánlásokat tegyenek, miként lehetne javítani a kis vállalatok finanszírozáshoz való hozzáférését. Az UEAPME szerint az új testület jelentős előrelépést hozhat a KKV-k hitelhez való hozzájutása terén azzal, hogy a munkaadói szervezetek számára példátlan lehetőségeket biztosít a közvetlen visszacsatolásra a hitelnyújtók felé. Ma Brüsszelben, a „KKV Finanszírozási Fórumon”, amelynek Tajani alelnök volt a házigazdája és amelyen az új testület felállítását bejelentették, Georg Toifl UEAPME elnök újfent hangsúlyozta, hogy a KKV-k szigorúbb hitelfeltételeknek kell megfeleljenek, ami megnehezíti az olyan kockázatosabb projektek megvalósítását, mint maga a vállalkozás indítás, vagy az innováció. Ez késleltetheti Európa gazdasági talpra állását, mert továbbra is kétséges, hogy ki finanszírozza majd a fellendülést, hangsúlyozta Toifl úr, aki a pénzügyi piacok jobb szabálya mellett is letette voksát, arra ösztökélve a bankokat, hogy hagyjanak fel az ellenállással, valamint üdvözölte Tajani alelnök „KKV Teszt”-re vonatkozó bejelentését is, amely minden jogszabályra érvényes lesz, többek között a bankok új tőkekövetelményeire is.

“Noha nem lenne helyénvaló hitelválságról beszélni, a válság következtében a KKV-k számára keményebbé váltak a finanszírozási feltételek. A hitelek magasabb költségei a kisvállalkozók számára nehezebbé teszik a kockázatosabb projektek, mint például a vállalkozásindítás, a vállalkozás átadása, illetve az innováció finanszírozását. A dolgok ilyetén állása késleltetheti Európa gazdasági kilábalását. Ilyen körülmények között Tajani alelnök mai bejelentése, egy a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférését segítő testületről, nagyon üdvözlendő előrelépés” - mondta Toifl elnök. “Különösen nagyra értékeljük Tajani alelnök készségét arra, hogy hozzáférhetővé tegyen minden lehetséges támogatási mechanizmust a KKV finanszírozás számára, köztük az Európai Befektetési Bankkal és az Európai Befektetési Alappal és olyan eszközökkel, mint a garancia rendszerek, amelyek már bizonyították hasznosságukat.”

A KKV-k finanszírozási feltételei nagymértékben függenek majd a bankszektor új tőkekövetelményeitől is, amelyet a KKV-k finanszírozásának veszélyeztetése nélkül kell majd felülvizsgálni, úgy hogy a kockázatosabb banki termékeket vegyék célba és elkerüljék az egy kaptafára készült intézkedéseket, hangsúlyozta Toifl úr. Ebben a tekintetben biztató volt ma Tajani alelnök. Az Alelnök valóban ígéretet tett az új pénzpiaci szabályozás „KKV tesztjére”, annak érdekében, hogy felbecsüljék hatásait a reálgazdaságra. „Bár nyilvánvaló, hogy újra kell szabályozni a pénzügyi piacokat, annak biztosítása is kulcsfontosságú, hogy az új szabályok ne csökkentsék a hitelek elérhetőségét a KKV számára. A mostanáig tett javaslatok egy része látszólag a rossz irányba mutatott, de Tajani alelnök mai nyilatkozatai bizonyos mértékig megnyugtatóak. Az új szabályoknak a reálgazdaságot kell szolgálniuk.” - jegyezte meg Toifl úr.

Végezetül, Toifl elnök arra ösztönözte a bankokat és képviselőiket, hogy hagyjanak fel az új pénzügyi szabályozással szembeni ellenállással. „Szükségszerűek az új pénzpiaci szabályozások, különösen, ha a tőkekövetelmények felülvizsgálatáról van szó egy újabb válságot elkerülendő. A bankoknak konstruktívabbnak kell lenniük, és fel kell hagyniuk kompromisszumképtelen ellenállásukkal ebben a tekintetben. A Tajani alelnök által ma bejelentett kezdeményezés egy kivételes lehetőség a párbeszéd megkezdésére és az ellentétes álláspontok áthidalására. Botor dolog lenne elszalasztani ezt az esélyt, már most”, zárta szavait Toifl elnök.