EU információk

Fuvarosok munkaideje: az Európai Parlament által megszavazott szöveg korlátozza vállalkozások döntési szabadságát, mondják a KKV-k

Fuvarosok munkaideje: az Európai Parlament által megszavazott szöveg korlátozza vállalkozások döntési szabadságát, mondják a KKV-k

IPOSZ tájékoztató közlemény a Kis- és Középvállalkozások, Kézműipari Vállalkozások Európai Szövetségének, az UEAPME-nak a sajtóközleményei alapján

„A KKV-k hangja Európában” 

Az UEAPME sürgeti az Európai Bizottságot, hogy tartson ki eredeti javaslata mellett, és arra kéri a Tanácsot, hogy támogassa az Európai Bizottság által készített szöveget  

 

2010. június 16., Brüsszel

Az UEAPME, a Kézművesek, Kis- és Középvállalkozások Európai Munkaadói Szövetsége komolyan elítélte az Európai Parlament mai szavazását, ami elutasította az Európai Bizottság javaslatát a fuvarosok munkaidejének irányelve felülvizsgálatáról. Ennek következményeképpen az önfoglalkoztató sofőrök ugyanolyan munkaidő szabályok alá esnének majd, mint amik az alkalmazotti státuszban lévő sofőrökre vonatkoznak. Ez csökkentené a kisvállalkozások abbéli szabadságát, hogy munkájukat a vállalkozás igénye szerint szervezhessék meg, és egyben egy elfogadhatatlan precedenst teremt az EU-jogban azzal, hogy egy, az alkalmazottakra megalkotott alapvető munkaügyi előírást alkalmaz vállalkozókra is. Alaptalan az az állítás, hogy az önfoglalkoztató sofőrökre való kiterjesztés növelni fogja a közlekedésbiztonságot, mivel minden sofőr, függetlenül munkajogi státuszától már ma is alá van vetve a nagyon szigorú EU-s előírásoknak, amelyek meghatározzák a vezetési és a pihenő időt. Újabb követelményt előírni a vállalkozókra otrombán szembemegy valamennyi kezdeményezéssel, melyek a vállalkozóiság erősítését, a bürokrácia csökkentését irányozták elő, hangsúlyozta az UEAPME, és egyben arra sürgeti az Európai Bizottságot, hogy ne vonja vissza javaslatát, ami egy kiegyensúlyozott megoldást jelentene a színlelt önfoglalkoztató sofőrök problémájának kezelésére, miközben egyben tekintettel van az igazi vállalkozók igényeire.  

 

„Elfogadhatatlan az Európai Parlamentben ma megtartott szavazás eredménye”, mondta Andrea Benassi, UEAPME főtitkár. „Folyamatos figyelmeztetéseink ellenére, az európai parlamenti képviselők elvetették az Európai Bizottság ésszerű javaslatát és egy akaratos, szűklátókörű kísérlettel jöttek elő, mely az egy-méret-jó-mindenkire elvet alkalmazza a sofőrök nagyon széles táborára. Az érvek, amik alapján így döntöttek első ránézésre jó indulatúnak tűnhetnek, de ha azokat alaposabban megvizsgáljuk, akkor kiderül az érvek nem állják meg a helyüket. Ha a cél az volt, hogy a biztonságos közlekedést biztosítsuk, akkor látnunk kell, hogy ezt a területet az EU már amúgy is rendkívül szigorúan szabályozza. Ha az európai parlamenti képviselők célja az volt, hogy a ’színlelt önfoglalkoztatással’ szemben vegyék fel a küzdelmet, akkor a Bizottság szövegváltozatát kellett volna, hogy támogassák. A szavazás eredménye azonban ezzel ellentétesen az önfoglalkoztatókat korlátozza abbéli szabadságukban, hogy vállalkozásukat úgy működtessék, ahogy azt jónak látják.”

 

Az Európai Parlament mostani szavazása egy nagyon veszélyes precedenst teremt, folytatta Benassi úr. Az alkalmazottakra vonatkozó szabályokat azért alkották meg, hogy a munkaadók és a munkavállalók közti munkakapcsolatot szabályozzák velük. Ezeket a szabályokat nem lenne szabad alkalmazni az önfoglalkoztató munkásokra, hisz az ő esetükben a magánélet és munkásélet egybefonódik. Ugyanazon előírások rájuk való kiterjesztése, alkalmazása csökkenti a vállalkozás szabadságát, és előhírnöke lehet annak, hogy más szektorokban is hasonló korlátozásokat vezetnek majd be. Mint ahogy a témavezető is az Európai Parlamentben megállapította, az önfoglalkoztató vállalkozók szabadsága azt jelenti, hogy szabadon választják meg munkavégzésük idejét és ezt minden szektorban meg kell tartani. Alapvető fontosságú, hogy ezt az irányelvet ne terjesszék ki az önfoglalkoztató munkásokra, hangsúlyozta az UEAPME.

 

Emellett látni kell azt is, hogy a mai szavazás nem oldja meg a színlelt önfoglalkoztatás problémáját. Az Európai Bizottság eredeti javaslata tartalmazott egy világos, átfogó definíciót a hamis önfoglalkoztató sofőrökre, világosan megkülönböztetve őket a független önfoglalkoztató sofőröktől, mely utóbbi csoport szabadon szervezi vállalkozói tevékenységét. A ’hamis függetleneket’ könnyen be lehet azonosítani és rájuk valóban az alkalmazotti státuszban lévő sofőrökkel megegyező előírásokat kell alkalmazni. Az Európai Bizottság javaslata sokkal alkalmasabb lenne a színlelt önfoglalkoztatás elleni küzdelemre, ezért azt nem lett volna szabad elvetni.

 

Ami a közlekedésbiztonságot illeti, már minden sofőr szigorú előírások alá van vetve, amelyek a digitális tachográf segítségével lekorlátozzák a vezetési időt, pihenő és távozási időket írnak elő, amik alatt a sofőr nem vezethet, de még pakolást sem végezhet. Ezeknek az előírásoknak a teljes mértékű alkalmazása a helyes út, nem pedig még újabb előírások bevezetése.

 

Mindezek miatt az UEAPME arra kéri az Európai Bizottságot, hogy tartson ki eredeti szövegjavaslata mellett, az Európai Tanácsot pedig arra kérik, hogy a Bizottság szövegváltozatát támogassa. ’Az Európai Parlament szavazási eredményének elfogadása korlátozná a vállalkozás szabadságát, növelné a bürokráciát, és rossz üzenet lenne az európai kisvállalkozások felé. Bízunk benne, hogy sem a Bizottság, sem a Tanács nem hagyja, hogy ez megtörténhessen, és mindkét intézmény a KKV-k érdekében fog fellépni’, fejezte be Benassi főtitkár.

  

Bővebb információ:

Claire Whittaker, közlekedés politikai tanácsadó

Tel: 00-32-(0)2 230 7599, e-mail: c.whittaker@ueapme.com

Francesco Longu, kommunikációs referens,

Tel: 00-32-(0)496-520-329,  e-mail: pressoffice@ueapme.com