Pályázatfigyelő

2010. évi Európai Vállalkozási Díj nemzeti fordulójának meghirdetése

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 30.

  2010. évi

Európai Vállalkozás Díj

nemzeti fordulójának meghirdetése

 

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, mint az „Európai Vállalkozás Díj” projekt nemzeti koordinátora, meghirdeti az Európai Bizottság által 2005-ben alapított, 2009-ben már negyedik alkalommal kiírt

„Európai Vállalkozás Díj” pályázatot.

A Díj azokat a kiváló kezdeményezéseket ismeri el és jutalmazza, amelyek helyi és regionális szinten támogatják a vállalkozói tevékenységet. A versenyben történő részvételre felhívást kapott az Európai Unió 27 tagállama, valamint Izland, Norvégia és Törökország.

A díj elnyerésépályázat főbb céljai

1.    a vállalkozásokat és a vállalkozói tevékenységet előmozdító sikeres tevékenységek és kezdeményezések kiválasztása és elismerése;

2.    a legjobb vállalkozási elképzelések és gyakorlatok bemutatása és megosztása;

3.    a vállalkozók társadalomban játszott szerepének szélesebb körű megismertetése, valamint

4.    a potenciális vállalkozók ösztönzése és inspirálása.

 

Pályázati kategóriák

 

1.   Vállalkozói szellem támogatása díj: olyan nemzeti, regionális vagy helyi szintű tevékenységeket és kezdeményezéseket ismer el, amelyek a kreativitást, az innovációt és a kockázatvállalást ösztönző vállalkozói gondolkodásmódot és kultúrát fejlesztik.

Példák: Rendezvények és kampányok a vállalakozásról és a vállalkozókról alkotott kép javítására.

 

2.   Befektetés a szakértelembe díj: olyan regionális és helyi szintű kezdeményezéseket ismer el, amelyek a vállalkozói, a szakmai, a gyakorlati és a vezetői készségeket javítják.

Példák: Az olyan speciális szakértelem támogatása, mint a kézműiparhoz szükséges szakismeretek, a nyelvi képességek, számítógép-ismeret; mobilitás és tanácsadó rendszer a vállalkozók, valamint az iskolai és egyetemi vállalkozás-oktatás számára.

 

3.   Az üzleti környezet fejlesztése díj: olyan regionális és helyi szintű, innovatív intézkedéseket ismer el, amelyek elősegítik a vállalkozások indítását és növekedését, egyszerűbbé teszik a jogi és igazgatási eljárásokat a vállalkozások számára, valamint a „Gondolj először a kicsikre” („Think Small First”) elv megvalósítására törekszenek a kis- és középvállalkozások érdekében.

Példák: A kis- és középvállalkozások számára a közbeszerzési piacok hozzáférhetőségét megkönnyítő intézkedések, a bürokrácia csökkentése, új vállalkozások indulásának segítése, a kommunikációs és információs technológia (ICT) és az e-business innovációs lehetőségeinek segítése.

         

4.   A vállalkozások nemzetközi működésének támogatása díj: olyan intézkedéseket ismer el, amelyek a vállalatokat – különösen a kis- és középvállalkozásokat – ösztönzik az Európai Unión belüli és kívüli piacok lehetőségeinek jobb kihasználásában.

        Példák: A nemzetközi üzleti együttműködés kialakítását, fenntartását és támogatását célzó projektek; információs vagy partnerkereső eszközök, a KKV-k külföldi piacra lépését segítő szolgáltatások vagy rendszerek.

         

5.   Felelős és felelősségteljes vállalkozás díj: olyan regionális vagy helyi kezdeményezéseket ismert el, amelyek a vállalatok társadalmi felelősségét hagsúlyozzák, és fenntartható üzleti gyakorlatot szorgalmaznak a társadalmi és/vagy a környezeti szférában. Ez a kategória ismeri el az olyan hátrányos helyzetű csoportok körében kifejtett vállalkozástámogatási erőfeszítéseket is, mint a munkanélküli, a mozgáskorlátozott vagy az etnikai kisebbségekhez tartozó emberek.

        Példák: A vállalkozásokon keresztül társadalmi igényeket szolgáló társadalmi vagy non-profit vállalkozások

 

Pályázati fordulók

 

Az    Európai    Vállalkozás    Díjra    való    nevezés     két    kiválasztási   szakaszban  zajlik,  

nemzeti és európai szinten.

 

A nemzeti fordulóban 2 legmagasabb eredményt elért, de nem azonos díjkategóriába tartozó pályázat delegálható az európai fordulóba. 

 

Pályázati időpontok

 

Az „Európai Vállalkozás Díj” 2010 évi pályázatának kiírása, nemzeti forduló indítása

 

2009. július 01.

 

Az Európai Vállalkozás Díj nemzeti fordulójában a pályázatok benyújtásának határideje

 

2009. szeptember 30.

 

A nemzeti forduló győztes pályázatainak kiküldése az európai fordulóban történő részvételre,

 

2009. december 15-i határidővel. 

 

Az európai fordulóban magas szintű szakmai zsűri bírálja el a nemzeti fordulókból beérkezett pályázatokat.

 Az ünnepélyes eredményhirdetésre

2010 májusában

kerül sor.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázni az alábbi dokumentumok benyújtásával lehet:

§  kitöltött nevezési lap

§  rövid (legfeljebb 5 oldalas) összefoglaló, amely bemutatja a program leírását, lebonyolításának módját, eredményeit, valamint a helyi közösségre gyakorolt hatását,

§  ajánlólevél a gazdasági és a társadalmi élet olyan jeles személyiségétől, aki nem vett részt a programban

§  a közszféra és a magánszféra együttműködésével létrejött projekt esetén az együttműködés meglétét igazoló dokumentum (pl.: együttműködési megállapodás, támogatási szerződés)

A pályázathoz szükséges nevezési lap, a részletes pályázati információkat nyújtó Eljárási Kézikönyv a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapján tölthető le: 

www.nfgm.gov.hu

 

Lehetőség van olyan vizuális vagy audiovizuális anyag beküldésére is, amely segítségével a zsűri teljesebb képet kaphat a programról. Kérjük, hogy az így beküldött információs anyag súlya ne haladja meg az 500 g-t.

 

A pályázati dokumentációt 1 eredeti és 1 másolati példányban legkésőbb 2009. szeptember 30-ig postai úton kell megküldeni az alábbi címre:

 

Czágler Péter főosztályvezető

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Üzleti Környezet Főosztály

1880 Budapest, Pf. 111.

 

A borítékra kérjük ráírni: „Jelentkezés az Európai Vállalkozás Díjra”.

 

A pályázati dokumentációt egyidejűleg elektronikus úton is kérjük megküldeni a szabone.marta@nfgm.hu címre.

 

A díjjal kapcsolatos kérdéseit az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Szabóné Molnár Márta

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Üzleti Környezet Fejlesztése Főosztály

1054 Budapest, Hold u. 17.

telefon: (1) 475-3442

e-mail: szabone.marta@nfgm.gov.hu

 

Támogathatósági feltételek

 

 

Támogathatósági kérdések/formai követelmények

Igen

Nem

Határidő előtt megérkezett-e a nevezés?

 

 

Aláírta-e valamelyik jogi képviselő a nevezési űrlapot?

 

 

Hiánytalanul ki van-e töltve és alá van-e írva a nevezési űrlap?

 

 

A nevező a 27 tagállam valamelyikében, Izlandon, Norvégiában vagy Törökországban található-e?

 

 

A nevező csak egy projektet nyújtott-e be és csak egyetlen díjkategóriában?

 

 

A projektre az elmúlt két évben került-e sor?

 

 

Támogatja-e a projektet egy külső vállalkozó, politikus vagy professzor is?

 

 

 

Ha a válasz minden kérdésre „igen”, akkor elfogadják a projektet.

Ha a fenti támogathatósági feltételek egyike nem teljesül, akkor a nemzeti kiválasztó bizottság dönthet úgy, hogy felkéri a pályázót, hogy tegye meg a szükséges módosításokat. Ez teljes mértékig a kiválasztó bizottság megítélésén, idején és jóindulatán múlik.

Miután a nevezés támogathatónak minősül, továbbítják a nemzeti szintű kiválasztáshoz.

 

3.2. Kiválasztási feltételek

A beérkezett nevezések az azonos díjkategóriára beérkezett többi nevezéssel összehasonlítva kerülnek értékelésre, amely során a következő táblázat alkalmazható:

 

Kiválasztási kérdések

Legmagasabb pontszám

Eredetiség és megvalósíthatóság:

·         Eredeti és innovatív-e a projekt?

·         Miért tekinthető sikeresnek?

 

20 pont

Helyi gazdaságra gyakorolt hatás:

·         Milyen hatással van a projekt a helyi gazdaságra?

·         Létrehozott-e munkahelyeket?

·         Fenntartható-e a projekt a jövőben is?

·         Milyen hosszú távú pozitív hatása lesz?

 

30 pont

A helyi érdekelt felekkel való kapcsolatok javulása:

·         Bevonták-e a helyi lakosságot is a projektbe?

·         Származott-e haszna a hátrányos helyzetű közösségeknek?

·         Tiszteletben tartották-e a helyi kulturális, környezeti és társadalmi jellegzetességeket?