Szakképzés

Az IPOSZ szakképzési tevékenységének főbb irányai 2009-ben

Szövetségünk 2009-ben szakképzési munkáját a négyéves IPOSZ koncepciók keretében, az eddigi fő irányokba tervezi folytatni.

A tevékenységet nagyban meghatározza a folyamatban lévő projektek végrehajtása és a megváltozott gazdasági helyzet. Előreláthatólag azonban ezek a középtávú fő irányokat nem befolyásolják, vannak olyan kérdések, amelyekkel mindentől függetlenül foglalkozni kell.

 

Az IPOSZ széles körű hazai és nemzetközi együttműködése, szolgáltató rendszerének továbbfejlesztése a szakképzés, továbbképzés és mestervizsgáztatás korszerűsítését is szolgálja.

 

A szakképzési tevékenység főbb feladatai:

 

A Regionális Fejlesztési Képzési Bizottságok (RFKB-k) támogatását szolgáló projektet folytatni kell.   Jelek szerint a keretek nem fognak emelkedni, de lehetőség lesz a szakképzési koordinációs rendszer további működtetésére az eddigi szinten. A tevékenységben nagyobb teret kap majd a regionális együttműködés és olyan kérdések vizsgálata is, mint az iskolarendszeren kívüli képzés illetve a végzett tanulók elhelyezkedési irányai. A regionális fórumok megtartása továbbra is napirenden marad.

 

A Magyar Kereskedelmi és Ipar Kamara-IPOSZ együttműködési projekt folytatása, némileg bővülő kerettel. Továbbra is a vizsgabizottsági tagok delegálása, a gyakorlati oktatók felkészítése, az ügyintéző szervezetek tájékoztatása és országos szakmai konferencia megrendezése áll a projekt középpontjában.

 

A tanulószerződéssel kapcsolatos projekt folytatása, egy tanulószerződést segítő hálózat kialakítása, a gyakorlati képzőhelyek létrehozására és kedvezőbb feltételek közötti működtetésére irányuló javaslatok megfogalmazása.  / Különösen aktuális ez akkor, amikor a kormányzat a jelek szerint felgyorsítja az 1+3 éves szakképzési rendszer bevezetését, amelynek negyedik évében szinte teljesen csak a külső gyakorlati képző helyen lenne a tanuló. Ehhez képző helyek kellenek!!!/

 

Részvétel kézműves hiányszakmák, a regionális képzési rendszerekből kimaradó kézműves szakmák, a népi kézműves szakmák és a művészeti kézműves szakmák képzését és finanszírozását szolgáló országos rendszerek kidolgozásában.

Bekapcsolódás a kézműves szakmák népszerűsítését szolgáló tevékenységbe, a pályaorientációs rendszer szélesítésébe, szervezetté kell tenni a más szervezetekkel kibontakozó együttműködéseket ezen a területen.

 

A moduláris OKJ bevezetésének segítése, a módosítási javaslatok támogatása, a szakmai tartalmak és kompetenciák kidolgozásának segítése. Együttműködés az NSZFI-vel.

 

Az eszközbeszerzéssel kapcsolatos pályázat folytatása a támogatási lehetőségek függvényében.

 

Az ipartestületek szervezésében folytatni kell az IPOSZ szakmai útlevél népszerűsítését.

 

A nemzetközi tanulócsere szorgalmazása, különösen az ÉRW-magyar kormányközi vegyes bizottság programján keresztül.

 

A szakmai versenyek támogatása.

A partnerség továbbépítése a felnőttképzési vállalkozásokkal és azok szövetségeivel, a TISZK-ekkel, felnőttképzési adatbázis további szorgalmazása.

 

A rendezett munkaügyi kapcsolatok projekt folytatása az IPOSZ KHT részéről.

 

A kezdő vállalkozásokat felkészítő képzési projekt végrehajtása /900 vállalkozás/.

 

Az országos szakképzési szolgáltató hálózat tovább építése.

 

A szakképzési érdekvédelmi tevékenység folytatása a különböző bizottságokban.