Szakképzés

Diákok pályaválasztása

Mi legyek? Mit tegyek? Segítünk!

Kinyílnak a műhelyajtók a diákok előtt

 

A diákok pályaválasztását segítő információink közvéleménnyel történő ismertetéséhez kérjük közreműködésüket. A média munkáját készséggel segítjük (IPOSZ: Kövesi Ágota szakképzési koordinátor, telefon: 06-70-312-6619, Sajtószolgálat, telefon: 06-30-552-2767, www.iposz.hu/szakképzés)

 

Tudósításukat köszönjük a diákok nevében.

Simsik Ágnes

sajtófőnök

 

Mi legyek? Mit tegyek? Segítünk!

Kinyílnak a műhelyajtók a diákok előtt

 

Az IPOSZ  és a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Közhasznú Társaság együttműködésében, - egy folyamatban lévő országos projekt – 20 ipartestület, egy művészeti iskola és egy szakmai szervezet 6., 7., 8., 9., 10. évfolyamon tanuló diákok körében végez pályaorientációs tevékenységet.

 

A pályaorientáció célja, hogy segítsen a megfelelő szakma, szakmacsoport kiválasztásában, valamint a társadalomban való későbbi beilleszkedésben.

 

A pályaorientáció csak hosszabb folyamat végén lehet eredményes, ha az iskolában megtartott órák, tanterven kívüli tevékenységek és a gazdaság szereplőivel ápolt kapcsolatok összehangolását sikerül megszervezni. A tanár-szülő-gyermek összhang megteremtése minden esetben fontos.  Nagyon sok példa van arra, hogy a jó szándékú, de téves szülői döntés  helytelen választást, sikertelen életutat eredményez. Az iskoláknak és a szülőknek a legritkább esetben van konkrét kapcsolata a gazdasági szereplőkkel, ezért nagy szükség van a helyi társadalmi szervezetek bevonására. Ezzel a projekttel is szeretnénk ezt az „összehangolást” megvalósítani.

 

A projekt 2008. októberében induló első szakaszában 8., és a 10., évfolyam pályaorientációján összesen 3842 diák vett részt 126 iskolából. A vállalkozói oldalról 140 iparos működött közre. A részt vevő tanulók száma a projekt végére – 2009. VI. 15. – elérheti a 12.000 főt.

 

A diákok döntését elősegítő pályaorientációs tevékenységek az ipartestületek és mesterek közreműködésével is:

 

  • Kutatásszervezés (kérdőívek kitöltése diákokkal, iskolákkal, szakképző intézményekkel) célja a pályaorientációs igények feltérképezése,

Későbbi elemzés, összegzés céljából a kutatás eredményéből tanulmány készül.

  • A hazai képzési-szakképzési rendszer felépítésének bemutatása. Az egész életen át tartó tanulás elvének bemutatása, elfogadtatása, támogatási rendszerek bemutatása (ösztöndíj, képzési támogatás, stb.)
  • Szakmacsoportok ismertetése (kiemelten kezelve a hiányszakmákat)
  • Szakmák bemutatása, a helyi iparosság és a szakmai szövetségek bevonásával, nyílt napok, kiállítások, műhelylátogatások szervezése,
  • A tanulók képességeinek, elképzeléseinek megfelelő szakképző intézmények bemutatása, nyílt napok szervezése
  • Szakmai kiállítások szervezése
  • Egyéb kapcsolódó tevékenységek

A szakképzés kulcsfontosságú területe a gyakorlati oktatás. Ezért a mesterek műhelylátogatásra is várják a tanulókat, akik az egyes szakmákkal ismerkedhetnek, a mesterségekbe betekintést nyerhetnek. Az ipartestületek célja a hiány szakmák népszerűsítése, a népszerűtlen szakmák megszerettetése is.

 

Vissza kell állítani a szakmunka presztizsét. A szakmunkáspálya választása ne kényszer legyen, hanem biztos megélhetési forrás, alkotási lehetőség az ügyes kezű, kreatív fiataloknak, a „tisztes ipar” utánpótlásának is.

 

Ipartestületi elérhetőségek:

Elérhetőségek pályaorientáció.doc