Aktuális híreink

A LEGÚJABB KÉPZÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS

2012. September 24. 23:53


„Kicsiknek” vagy „nagyoknak”? - A hatályban lévő Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprészéből igényelhető képzési és fejlesztési támogatás a beruházás ösztönzést segítő képzési támogatásra, valamint a tanműhely létesítését szolgáló támogatásra, illetve a tanműhelyben folytatott gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló támogatásra terjed ki, mely a rendelkezésre álló kereten túl a Kormány döntésén alapul.

 


 

Képzési és fejlesztési támogatásban szakképzési hozzájárulásra kötelezett részesülhet. A támogatás végleges juttatás, azaz nincs visszafizetési kötelezettség!


kepzesi-alapresz_20120924235214_23.jpg


A támogatás mértéke

A képzési támogatás maximális támogatási intenzitása (támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa százalékos formában) általános képzés során az elszámolható költségek 60%-a, míg speciális képzés során az elszámolható költségek 25%-a. Ugyanakkor a felsorolt maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető, mégpedig fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén, illetve középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, valamint mikro- és kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal.


A képzési támogatás 50 és 500 fő közötti munkahelyteremtést eredményező beruházáskor 1 millió euró összegben nyújtható, míg 500 fő felett pedig legfeljebb 2 millió euró összegű képzési támogatás adható az Európai Bizottság előzetes engedélye nélkül.


A fejlesztési támogatás tanulónként legfeljebb 8 ezer eurónak megfelelő forint összeg lehet, ugyanakkor a támogatás egy kedvezményezett esetében a 2 millió eurót nem haladhatja meg. Fontos kitétel a fejlesztési támogatás esetén, hogy 27%-os önerővel kell a vállalkozónak rendelkeznie!

 


A támogatás nyújtásának feltételei

Képzési támogatás akkor ítélhető meg, ha a támogatási igény benyújtójánál munkaviszonyban álló, támogatással érintett képzésben részvevő munkavállalók tervezett létszáma nem több, mint az újonnan létesített munkahelyek, munkakörök száma, és a támogatást kérelmező a képzésben részt vevők legalább 60%-ának munkaviszonyban és teljes munkaidőben történő foglalkoztatását legalább 12 hónapon keresztül vállalja a képzés befejezését követően.


A fejlesztési támogatás feltétele, hogy a kérelmező a tanulószerződés keretében foglalkoztatott tanulók létszámát a létrehozandó tanműhelyben tervezett gyakorlati képzésben legalább 50 fővel növelje a kérelem benyújtását követő második iskolai tanév végéig, és ezt a létszámot minimum 5 évig folyamatosan fenntartja.

 


A támogatás igénylésének menete

A kérelmezőnek a támogatásra vonatkozó igényeit cégszerűen aláírt szándéknyilatkozatban kell bejelentenie a minisztériumhoz.

A miniszter a szándéknyilatkozat benyújtását követő 30 napon belül – a rendelkezésre álló keret figyelembe vételével – írásban állást foglal a támogatási kérelem benyújthatóságáról.

A miniszter pozitív visszaigazolása esetén a kérelmezőnek a támogatási kérelmet a miniszteri visszaigazolás kézhezvételétől számított 1 éven belül kell benyújtania a miniszterhez.


A támogatási kérelmet a képzési és fejlesztési támogatásról szóló 149/2012. (VII.6.) Kormányrendelet 1 melléklete szerinti adatlapon kell benyújtani, és az előírtakon túl csatolni kell a költségkalkulációt, a megvalósítani tervezett projekt leírását és az aláírási címpéldányt.


A támogatás odaítéléséről a Kormány dönt, pozitív döntés esetén a Kormány egyben felhatalmazást ad a támogatási szerződés megkötésére.

A kormánydöntést követően a támogatási kérelem nem módosítható!

 


A támogatás folyósítása

A Kormány döntésétől számított 180 napon belül megtörténik a szerződéskötés.

 


A támogatásra vonatkozó különös szabályok

Ha a képzési projekt belső képzés formájában történik, akkor a kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a képzéseket a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak betartásával végzi. Amennyiben a képzés külső képzés formájában valósul meg, úgy a megbízott magyar képzőintézménynek a képzés teljes időtartalmára rendelkeznie kell a felnőttképzésről szóló törvény szerinti akkreditációval.


Fejlesztési támogatás esetén a tárgyi eszközt és az ingatlant a kedvezményezett köteles elkülönítetten nyilvántartani és 5 évig kizárólag gyakorlati képzésre használni. Vásárolt ingatlan esetén az ingatlanra legalább 5 évig jelzálogjogot kell bejegyezni.

 


A projekt megvalósításának ellenőrzése

A projekt megvalósítása alatt, illetve képzési támogatás esetén a foglalkoztatási kötelezettség lejártát követő 1 évig, valamint fejlesztési támogatás esetén a beruházás kötelező üzemeltetését követő 1 évig előzetes értesítés nélkül a támogató jogosult a szerződés betartásának ellenőrzésére.

 


A pályázat benyújtása: 2012. július 07-től lehetséges


A pályázatról szóló 149/2012.(VII.6.) Kormány rendelete a mellékletekkel együtt elérhető az alábbi linken:

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=151743.605354Az IPOSZ, mint a hazai kézműipari mikro-, kis- és középvállalkozások legnagyobb érdekképviseleti szervezete üdvözli a Kormányrendeletet a képzési és fejlesztési támogatásról.


Az IPOSZ jelenlegi meggyőződése, hogy a képzési támogatás hatékony kihasználtságát az biztosítaná, ha kiszámíthatóvá, stabillá válna az ország gazdaságpolitikája, egyben nőne az országban a fizetőképes kereslet. Nagy valószínűséggel a fejlesztési támogatás csak oly formában érinti a mikro- és kisvállalkozásokat, hogy ezáltal a szakképzés magasabb minőségi színvonalra kerülhet, így a munkaerőpiacra kikerülő szakemberek biztosabb alapokkal indíthatják el a vállalkozásaikat.(Dé)deneme bonusu veren siteler
casino siteleri
pendik escort
bahis siteleri