Aktuális híreink

Gyászhír - Elhunyt Borka Gyula OFI alelnök

2015. szeptember 11. 16:23
Gyászhír - Elhunyt Borka Gyula OFI alelnök
Az Országos Fémipari Ipartestület nekrológja
Kedves Tagtársaink, vállalkozó Társaink!

Mély fájdalommal tudatjuk Önökkel, hogy ipartestületünk alelnöke, Borka Gyula 2015. szeptember 7-én elhunyt.

Borka Gyula hosszú éveken keresztül képviselte a fémipari szakmát lakóhelyén Székesfehérváron, Fejér-megyében, Magyarországon, és mint az Országos Fémipari Ipartestület alelnöke az Európai Metál Unióban.

Borka Gyula 1946-ban született Székesfehérváron. Tanulmányait a Ságvári Endre Gép- és Híradásipari Technikumban, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán folytatta. Több mint 40 éve önálló iparos, lakatosmester. Iparváltását megelőzően szakmai tapasztalatokat szerzett a Budapesti Orvostudományi Egyetem orvosi műszerfejlesztő és karbantartó részlegénél, valamint a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán tanársegédként. Felsőfokú iskolai végzettségét kiegészítette az Ipartörvény által előírt legmagasabb képzéssel, a mestervizsgával. Hosszú éveken keresztül részt vett a Mestervizsga Bizottságban, melynek elnöke is volt. Közéleti munkáját a Kisiparosok Országos Szervezete országos vezetőségének tagjaként kezdte, majd 24 évvel ezelőtt az Országos Fémipari Ipartestület alapító tagja volt, mely szervezetnek alelnöki tisztét is betöltötte. Ő volt kezdeményezője annak, hogy a magyar fémiparosság az Európai Metál Unióval kapcsolatba kerüljön és a szakmai szervezet képviseletét évek óta kiváló eredménnyel látta el.

Szakmai és közéleti munkáját Kiváló Szervezeti Munkáért Arany Fokozat kitüntetéssel, Ipari Dicsérő Oklevéllel majd 2014-ben Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel ismerték el.

A többdinasztiás Borka fémiparos család tagjaként kiváló munkavégzéssel továbbfejlesztették a kisiparos fémipari szakmát.
A gyászban osztozunk Borka Gyula családjával, feleségével és gyermekeivel.

Kívánjuk és reméljük, hogy a fájó gyász után a Borka család ifjú képviselői tovább tudják folytatni ezt a nemes munkát a fémipar fejlesztése érdekében.

Az Országos Fémipari Ipartestület tagjai és a magyar fémiparosság nevében fájó szívvel búcsúzunk tagtársunktól, barátunktól.

Az OFI felkéri azon tagjait, akik ismerték és tisztelték Borka Gyula tagtársunkat, hogy vegyen részt temetésén, mely Székesfehérváron, a Csutora temetőben 2015. szeptember 18-án, pénteken 10 órakor lesz.

Nyugodjék Békében!

Országos Fémipari Ipartestület Elnöksége