Aktuális híreink

Kézműveseink hitvallása a Duna Palotában

2018. augusztus 10. 09:04
Kézműveseink hitvallása a Duna Palotában
Idén is meghirdette a Magyar Kézművességért Alapítvány, a Duna Palota, az IPOSZ és a BKIK Kézműipari Tagozata a Magyar Kézművesség pályázatát, amely ezúttal egy másik tematikával bővült: Mátyás király és kora – kézműves szemmel.
A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésén és díjátadásán, valamint a jubileumi, 25. kiállítás hivatalos megnyitóján Bíró Ildikó, a Duna Palota igazgatója, Nagyné Varga Melinda, a Fővárosi Önkormányzat Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztályának vezetője és Németh László, az IPOSZ elnöke üdvözölte a Duna Palota Színháztermét zsúfolásig megtöltő vendégsereget. A beszédek között a Zoboralji Örökség Őrzői Hímző és Viseletkészítő Műhely népviseletbe öltözött tagjai énekeltették meg a nézőtéren ülőket, a Metzker Kamaraegyüttes pedig reneszánsz muzsikákkal kedveskedett a közönségnek. A kiállítást Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója nyitotta meg, amely 2018. augusztus 27-éig, minden nap 10-17 óráig látogatható.
Az esemény rangját, kulturális és művészeti életünkben kivívott és évtizedek óta őrzött szerepét az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) elnöke foglalta össze. Németh László hangsúlyozta, hogy az IPOSZ a legnagyobb olyan országos hálózattal rendelkező szakmai szervezet, amely a hagyományos kézműipari szakmákon túl mindig is képviselte a népművészeti, kis kézműves és kézműves iparművészeti szakmák érdekeit. A Magyar Kézművességért Alapítványnak (AMKA) az IPOSZ az alapítója és az ott folyó tevékenység elkötelezett támogatója. Az AMKA már több mint 25 éve hirdet meg tematikus kiállításokat és készít a kiállítás anyagából igen magas színvonalú albumot. Az IPOSZ elnöke felhívta a figyelmet az idei év pályázatának második témakörére, amely elé méltán tekintett minden érintett nagy várakozással: ebben az évben emlékeztünk különleges hangsúllyal Mátyás királyra és korára. Ezt az időszakot, ennek a kornak a jelentőségét is igyekeztek az alkotók a kézműves produktumok nyelvén kifejezni. Németh párhuzamot vont a 21. század eleje és a reneszánsz kora közé. „Változnak a fogalmak, a gazdaság, a társadalom, az emberek közötti együttélés, az egymás közötti kommunikáció fogalmai. Valószínű, ugyanilyen hatalmas változást jelentett a magyarországi reneszánsz a saját idejében és ugyanígy új válaszokat kellett Mátyás királynak is keresnie az élet minden területén” – mondta az IPOSZ elnöke. Beszédének második részében arra kereste a választ, hogy milyen gondolatokat ébreszthetnek a ma emberében az alkotók által elkészített tárgyak, a reneszánsz Mátyás király és mai világunk összekapcsolása? A válasz egyszerűnek tűnik, csak az alkotás feltételei sajnos nem adottak minden korban. „Az iparos és minden művészeti tevékenység legfontosabb alapfeltétele a béke és a biztonság, valamint az alkotás szabadsága – emelte ki Németh László. - Ezeket az értékeket a mai világunkban is újra kell értelmezni, és nem árt, ha vetünk egy pillantást arra, miképpen értelmezték ezt több száz évvel ezelőtt az államvezetők, maga Mátyás király, az őt körülvevő filozófusok, írók, bankárok és a mindennapok társadalmának dolgozó festők, szobrászok, építészek és a kézműves szakmák művelői.”
Az IPOSZ elnökének szilárd meggyőződése, hogy a régi értékek megbecsülése és újragondolása nélkül nehéz egy új világhoz eredményesen csatlakozni. Szüksége van a társadalomnak, a művészeknek és a kézműveseknek is nyitott szemléletre, hogy megfelelően tudják elhelyezni és megőrizni saját nemzeti kultúrájukat. Németh szerint különösen aktuális az a gondolat is, főleg a robottechnika rendkívül gyors fejlődése miatt, hogy kell-e és lehet-e továbbra is az alkotó és gondolkodó embert a társadalom középpontjába helyezni. A kiállítás arról győzte meg az IPOSZ elnökét, hogy a magyar iparosság hathatós közreműködésével a reneszánsz gondolatiság ma is átalakítható a hétköznapjainkban használható és viselhető tárgyakká. Németh László megköszönte az AMKA tagjainak és a zsűrinek a munkáját is, akik ismételten a legmagasabb színvonalon bizonyították hitüket a kézműves termékek jövőjében, az emberi kéz alkotásának megismételhetetlen erejében. „Az IPOSZ a jövőben is támogatni fogja lehetőségei szerint a magyar kulturális értékeket és tradíciókat megőrző szakmákat, a természetes alapanyagokat használó iparos tevékenységet, az alkotó embert, aki beépíti az emberi lélek megjelenését minden általa előállított tárgyban” - zárta szavait a szövetség elnöke.
Horváth Gábor Miklós (amdala.hu)