EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 142. szám 2011. június 17.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 142. szám 2011. június 17.

*

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti összefoglalókat. Az adott témák magyar vonatkozásaival kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal az IPOSZ Nemzetközi és Oktatási igazgatóságához

 

Az Európai Szociális Partnerek nyilvánosságra hozták közös projektjeik eredményeit

 

Az európai szociális partnerek három idén befejeződött közös projektjük eredményét hozták nyilvánosságra, melyeket a 2009-2010-es munkatervük részeként hajtottak végre. A májusban megtartott „EU szociális párbeszéd: eredmények és kihívások” című szemináriumról szóló összefoglaló jelentés mostantól hozzáférhető a Munkaadói Forrásközpont (Employers’ Resource Centre - ERC) weboldalán. Ugyanezen az oldalon érhető el „A rugalmas biztonság megvalósítása és a szociális partnerek szerepe” című tanulmány legfontosabb megállapításait tartalmazó összefoglaló jelentés is. A projekt keretében lezajlott 29 ország-szeminárium anyagai hamarosan elérhetővé válnak angolul és az adott országok nyelvén is. Végezetül, az ERC weboldalán szintén nyilvánossá vált egy jelentés (angolul és franciául) az éghajlat-változási politikák foglalkoztatási hatásairól szóló, a közös projektet lezáró konferenciáról.

 

Fogyasztói jogok: a Belső paci és fogyasztóvédelmi bizottság szavazásának eredménye nem teremt megfelelő egyensúlyt

 

Az Európai Parlament Belső piaci és fogyasztóvédelmi bizottsága elfogadta azt a fogyasztói jogokról szóló irányelvvel kapcsolatos kompromisszumot, mely a Bizottsággal és a Tanáccsal folytatott „trialógus” (háromoldalú intézményközi egyeztetés) alapján alakult ki. Bár az UEAPME legfontosabb elvárását, azaz a kért és kéretlen kiszállások megkülönböztetését az elállási jog szempontjából, nem emelték be az anyagba, a szervezet kitartásának köszönhetően az EP képviselők elfogadtak bizonyos a vállalkozások érdekeit szolgáló javításokat. Példaképp, a fogyasztónak a szerződéstől való elállási jogának 14 napos periódusát nem tartották fenn sürgős javítás és karbantartás, valamint már elvégzett szolgáltatások esetén. Ugyanakkor, a kompromisszumban továbbra is olyan tájékoztatási követelmények szerepelnek, amelyek fölösleges terhet jelentenek majd a kereskedőknek. Az UEAPME kérése ellenére az elálláshoz kapcsolódó visszatérítések a szöveg alapján már azelőtt megtörténhetnek, hogy a fogyasztó visszajuttatta volna az árut a kereskedőnek. Emiatt és más kikötések miatt az UEAPME továbbra is azon a véleményen van, hogy a szöveg nem teremti meg a kellő egyensúlyt a fogyasztók és kereskedők érdekei között.

 

Az Európai Bizottság új adatbázist hoz létre a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvhez

 

Luc Hendrickx vállalkozáspolitikai igazgató és Sabine Erkens tanácsadó az UEAPME-tól részt vettek egy ülésen, melyet az Európai Bizottság Jogérvényesülési főigazgatósága rendezett válogatott érdekelt feleknek és a Tagállamok képviselőinek a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvhez kapcsolódó adatbázis (Unfair Commercial Practices Directive (UPCD) database) témakörében. Ez a hamarosan hivatalosan is megkezdődő projekt egy web-alapú katalógust hoz létre a terület fennálló jogtudománya és szakmai irodalma számára, valamint tájékoztatást ad a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv végrehajtásának aktuális állásáról. Az információk az EU összes hivatalos nyelvén elérhetőek lesznek. Hendrickx úr hangsúlyozta, hogy ez egy nagyon hasznos kezdeményezés, amelyet több más meglévő irányelvre is ki kellene terjeszteni. Ugyanakkor, a siker azon is múlik majd, hogy mennyire lesz folyamatos és naprakész a weboldal frissítése, valamint mennyire lesz pártatlan és tárgyszerű a jogszabály értelmezése.

 

K+F+I keretprogram: a KKV-k kifogásolják a csúcstechnológiára való túlzott összpontosítást

 

Az Európai Bizottság Brüsszelben konferenciát rendezett az Unió következő, kutatást és innovációt támogató Közösségi Stratégiai Keretprogramjáról. Az eseménynek, amelyen részt vettek Geoghegan-Quinn, Barnier és Rehn biztosok és amelyre több száz résztvevő volt kíváncsi, az volt a célja, hogy pontot tegyen a Bizottság által a témában indított konzultáció végére. A rendezvényen Gerhard Huemer, az UEAPME gazdasági és költségvetéspolitikai igazgatója felidézte a szervezetnek a konzultációra adott válaszait. Különösen arra figyelmeztetett, hogy bár a KKV-k innovációjának a támogatása többnyire nemzeti és regionális szinten zajlik, az európai szintű programra szükség van a határokon átnyúló projektek támogatására. Huemer úr kritikával illette a csúcstechnológiát használó cégekre való túlzott összpontosítást is, amelyek mindössze 4%-kal járulnak hozzá az európai GDP-hez. Mivel a legtöbb innovációra az alacsony és közepes technológiai szinten lévő KKV-knál kerül sor, a következő keretprogram nem fogja elérni a célját, ha támogatás nélkül hagyja ezeket a vállalatokat, zárta szavait.

 

Andrea Benassi napirendjéből: Róma, Brüsszel

 

Június 14.: Rómában Andrea Benassi főtitkár részt vett az olasz UEAPME tag Confartigianato Közgyűlésén.

Június 15.: Brüsszelbe visszatérve Benassi úr találkozott Joanna Drake-kel az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és ipari főigazgatóságának KKV és versenyképességi igazgatójával.

Június 16.: A Főtitkár találkozott Daniel Calleja Crespo-val, az Európai Bizottság KKV megbízottjával, a Vállalkozáspolitikai és ipari főigazgatóság helyettes főigazgatójával.

Június 17.: Délelőtt Benassi úr felszólalt az „Európai Kerekasztal az Egységes Beszámolásról” rendezvényen, melyen az Európai Könyvvizsgáló Szövetség (FEE) volt a házigazda.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság