EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 141. szám 2011. június 10.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 141. szám 2011. június 10.

 

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti összefoglalókat.

 

 

 

Az EP néppárti csoportjának meghallgatásán az európai kutatás jövőjét tárgyalták

 

Az Európai Parlament Európai Néppárti csoportja Brüsszelben meghallgatást rendezett „A kutatás jövője Európában” címmel. Az eseményen felszólaló Andrea Benassi UEAPME főtitkár a KKV-k tapasztalatait mondta el a jelenlegi kutatási keretprogrammal (FP7) kapcsolatban. Noha a jelenlegi KKV-specifikus program jobban megtervezett és kevésbé bürokratikus, mint az FP6 volt, továbbra is alulfinanszírozott és csak a projektek egy kisebbségét fedezi. Ezen túlmenően a tematikus programok nincsenek egy összefüggő, rendszerezett szerkezetbe foglalva és a projektekhez szükséges adminisztrációs és koordinációs munka még mindig túlságosan sok. A jövőre nézve Benassi úr hangsúlyozta, hogy jobban kell koncentrálni a kutatás piaci alkalmazására és gazdasági hatásaira, amelyeknek hangsúlyosabb követelménnyé kellene válnia a jövőbeni európai K+F programokban. Amellett is kiállt, hogy legyen egy átfogó, KKV-knak szentelt kutatási és innovációs program, amely leváltaná a különböző jelenlegi uniós kezdeményezések KKV-knak elkülönített ablakait.

 

Szerződésjog: KKV-k, fogyasztók és közjegyzők fejezték ki aggodalmaikat

 

Az Európai Parlament plenáris ülésén elfogadott egy jelentést, amely a fogyasztók és vállalkozások európai szerződésjogával foglalkozott. A szavazást megelőzve az UEAPME, a fogyasztói szervezet BEUC és az európai közjegyzők egyesülete írásban fordul az EP képviselőkhöz, hogy kifejezzék aggodalmaikat egy „szabadon választható szerződésjogi eszköz” kapcsán, amelyet végül a plenáris támogatott. A három szervezet ugyan egyetért annak szükségességével, hogy javítsák az egységes piac működését és egyszerűsítsék a határon átnyúló tranzakciókat, de hangsúlyozták, hogy egy szabadon választható eszköz nem képvisel hozzáadott értéket. Ráadásul, nem a különféle szerződésjogok jelentik a legfőbb akadályt sem a KKV-k számára, amelyeknek olyan összetettebb problémákkal kell megbirkózniuk, mint a nyelvi korlátok vagy a változatos adórendszerek, sem a fogyasztók számára, akiknek a hozzáállása a más Tagállamból való vásárláshoz szintén nem a jogi sokszínűségen múlik. Ezért olyan intézkedéseknek kellene prioritást és erőforrásokat kapniuk, amelyek valóban előrelépést jelentenek a fogyasztók és a KKV-k számára.

 

A KKV-k támogatják a dokumentumok szabad áramlásának egyszerűsítését

 

Az UEAPME nemrégiben nyilvánosságra hozta válaszát az Európai Bizottság konzultációjára a közokiratok szabad áramlásának és az anyakönyvi okmányok joghatásai elismerésének elősegítésével kapcsolatban. A Bizottság célja az, hogy csökkentse a bürokráciát azon Tagállamokban mozgó polgárok számára, akiknek közokiratokra (például születési anyakönyvi kivonatra) van szükségük, amelyeket gyakran nem fogadnak el olyan további formalitások nélkül, mint az eredetiség igazolás, hiteles fordítás, vagy hitelesítés. Noha a vállalkozásokat ez csak közvetve érinti, az UEAPME üdvözölte az Európai Bizottság szándékát, hogy megkönnyítse és egyszerűsítse a dokumentumok ügyintézését és szabad áramlását. Szintén támogatja egyes adminisztratív formaságok eltörlését, a nemzeti hatóságok közötti fokozottabb együttműködést az okiratok kölcsönös elismerésére és az okiratok elektronikus formában való elfogadását, amennyiben nem csökkentik a jogbiztonságot.

 

ECAP felülvizsgálat: a KKV szervezeteknek tejes jogú partnerekké kell válniuk

 

Guido Lena igazgató és Rosa Solanes tanácsadó az UEAPME-tól találkozott Imola Bedö témafelelőssel az Európai Bizottság környezetvédelmi főigazgatóságától, aki a kkv-kat a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelésben segítő programért (ECAP) felelős. A Bizottság jelenleg folytatja a program első felülvizsgálatát, melynek része egy külső konzultánsok által készített szakértői jelentés. Az UEAPME noha teljes mértékben támogatja az ECAP-ot, hangsúlyozta, hogy hiányzik a bevonódás nemzeti szinten, ezért arra szólítja fel a Tagállamokat, támogassák a programot a KKV-k számára kézzelfogható eredmények érdekében. A jelentéssel kapcsolatban az UEAPME egyetértett a javaslatok többségével, de hangsúlyozta, hogy a Bizottság tervei túlságosan az “Enterprise Europe Network”-re támaszkodnak és nem kellő mértékben a reprezentatív KKV szervezetekre, amelyeknek elismert ECAP partnereknek kellene lenniük az EEN-el azonos jogokkal és kötelezettségekkel.

 

Fogyasztói jogokról szóló irányelv: a KKV-k írásban fordultak a Tagállamokhoz

 

Az UEAPME nemrégiben írásban fordult az összes Tagállam Európai Unió mellett működő Állandó képviseletéhez az uniós intézmények között folyamatban lévő, a fogyasztói jogokról szóló irányelvről folyó „trialógus” kapcsán. Levelében az UEAPME több megjegyzést fűzött a jelenlegi szöveghez, hangsúlyozva, hogy az nem veszi figyelembe a KKV-k szükségleteit és sajátosságait. A szervezet ezért azt kérte, hogy a fogyasztók 14 napos elállási jogát zárják ki a szerződésekben sürgős javítások és karbantartások esetén, valamint ezek a jogok szűnjenek meg a szolgáltatás nyújtásának befejeződésével, illetve a termék legyártásával. Az intellektuális szolgáltatásoknak szintén menteseknek kellene lenniük az elállás jogától - írta az UEAPME. Ezen kívül az elálláshoz kapcsolódó pénzvisszafizetéseknek csak azután kelljen esedékessé válniuk, ha a fogyasztó már ténylegesen visszajuttatta a terméket a kereskedőnek és a kereskedők ne legyenek kénytelenek „negatív listát” közzétenni azokról az országokról, amelyekbe nem szállítanak.

 

Élelmiszerek közvetlen értékesítése: a KKV-k a piactorzító hatásokra figyelmeztetnek

 

Az UEAPME válaszolt az Európai Bizottság kérdőívére a mezőgazdasági termékek termelők általi közvetlen értékesítése kapcsán. A szervezet óvatosságra intett a Bizottság terveivel kapcsolatban, amelyek szerint támogatná ezt az élelmiszer-értékesítési csatornát. Az UEAPME véleménye szerint, a közvetlen értékesítés támogatása, beleértve a termelői boltokat és termelői üzleteket is, torzíthatja a piacot az élelmiszer-feldolgozó kisvállalkozások számára. Valójában a közvetlen értékesítésre nem vonatkoznak az egészségügyi előírások és a termelők támogatott áron jutnak energiához, közműszolgáltatásokhoz és hitelekhez. Ezen túlmenően úgy is működhetnek, ha csak az általuk árult termékek egy elenyésző hányada saját termék és a többi a gazdaságon kívülről származik. Ennek fényében az UEAPME azt hangsúlyozza, hogy a jövőben ugyanazokat a higiéniai, élelmiszerbiztonsági és adó szabályokat kell majd a termelőkre is alkalmazni, mint amelyek a kézműipari és kiskereskedelmi vállalkozásokra vonatkoznak, annak érdekében, hogy ugyanahhoz a tevékenységhez ugyanazok a jogok és kötelezettségek kapcsolódjanak.

 

Az UEAPME válaszolt a Bizottságnak a kollektív jogorvoslattal kapcsolatban

 

Az UEAPME válaszolt az Európai Bizottságnak arra a konzultációjára, amelyet az a kollektív jogorvoslattal kapcsolatos közös jogelvek azonosítására indított. A szervezet újfent kinyilvánította, hogy ellenzi egy európai jogorvoslati mechanizmus létrehozását, mert egy ilyen rendszer iránti igény egyelőre nem kimutatható és a meglévő nemzeti szabályozások nagy eltéréseket mutatnak az Unióban. Ezen túlmenően egy EU-szintű kollektív jogorvoslati rendszerrel a KKV-k hírnevét tennék kockára, a rendszerrel való visszaélésekre adna lehetőséget és hatására gyakoribbá válna a pereskedés. Amennyiben egy ilyen rendszer bevezetésre kerülne, több szigorú feltételnek kellene megfelelnie – írta az UEAPME. Például alkalmaznia kellene a „vesztes fizet” elvet, a kollektív jogorvoslat jogát nem csak a fogyasztók, hanem a vállalkozások számára is biztosítania kellene, a felperesek számára a csatlakozás szabadon választható kellene legyen, hatékonynak és képesnek kellene lennie a határon átnyúló jogviták kezelésére és nem feltétlenül kellene illetékmentes legyen a résztvevők számára.

 

Az USA Kereskedelmi Minisztériumának delegációja látogatást tett az UEAPME-nál

 

Az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának és Nemzetközi Kereskedelmi Hatóságának delegációja tett látogatást az UEAPME-nál. Luc Hendrickx az UEAPME vállalkozáspolitikai igazgatója tájékoztatta a küldötteket a szellemi tulajdonjogok védelmével kapcsolatban általánosságban, és konkrétabban a kalózkodással és hamisítással kapcsolatban. A vita során érintették a Small Business Act Európai Bizottság általi felülvizsgálatát a közelmúltban, valamint a „Gondolkozz előbb kicsiben!” és a „Csak egyszer” elvek alkalmazását. Zárásképpen a küldöttek eszmét cseréltek Gerhard Huemerrel az UEAPME Gazdasági és költségvetéspolitikai igazgatójával a KKV-k innovációjának támogatási módjairól.

 

Andrea Benassi napirendjéből: Brüsszel, Párizs, Varsó

 

Június 1.: Brüsszelben Andrea Benassi főtitkár felszólalt az Európai Néppárt „A kutatás jövője Európában” címmel megrendezett meghallgatásán (lásd fent).

Június 7.: Párizsban Benassi úr részt vett a francia UEAPME tagszervezet APCMA (szakmai és kézműipari kamarák szövetsége) Közgyűlésén.

Június 7.: Ugyanaznap Benassi úr találkozott az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) Vállalkozói, KKV és Helyi fejlesztési központjának képviselőivel.

Június 9.: Újra Brüsszelben, a Főtitkár elnökölt az UEAPME tagszervezetei állandó brüsszeli képviseleteinek havi ülésén.

Június 10.: Benassi úr Varsóban részt vett az UEAPME tagszervezet EBC (Európai Építők Szövetsége) éves kongresszusán.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság