Pályázatfigyelő

Pályázati felhívás innovációs elemzések elkészítésének támogatására

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Dél-alföldi régióban közgazdasági kutatások, innovációs szakmai elemzések készítésének és kutatási eredmények elterjesztésének támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DA_ELEM_07

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal - a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért felelős miniszter nevében - pályázatot hirdet a Dél-alföldi régióban a régióra vonatkozó innovációs elemzések elkészítésének támogatására.


A támogatása célja
A Dél-alföldi régióra vonatkozóan közgazdasági kutatások, innovációs szakmai elemzések készítésének és kutatási eredmények elterjesztésének támogatása a széles szakmai közönség, a vállalkozók, a szakmai érdekképviseleti szervezetek és testületek körében azok tevékenységének segítése céljából az alábbi témakörökben:
1. témakör: "Innovációs szolgáltatásigény"
2. témakör: "Innovációs potenciál"
3. témakör: "Az innovációs készség és hajlandóság növelésének lehetőségei a kis- és középvállalkozások körében."


A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 56,4 M Ft-ot, azaz Ötvenhatmilliónégyszázezer forintot biztosít.
A támogatásban részesülő projektek várható száma
Témakörönként 1 - 2, összesen maximum 5.


A támogatásra jogosultak köre
Támogatásra jogosult az a jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli kis vagy középvállalkozás, amelyik vállalja, hogy a projektet a pályázat meghirdetése előtt legalább két évvel korábban Magyarországon bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg, továbbá magyarországi székhelyű nonprofit szervezet, valamint magyarországi székhelyű felsőoktatási intézmény, kutatóhelynek minősülő költségvetési szerv, az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyonból létrehozott, kutatóhelynek minősülő közhasznú társaság.
Pályázni csak egyénileg lehet.


A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, futamideje maximum 18 hónap.


A támogatás mértéke
A projektenként igényelhető támogatás maximális mértéke 15 millió Ft.
A pályaműveket személyesen, futárszolgálattal vagy postán a következő címre kell eljuttatni:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Beadási határidő: 2008. 10. 13. 14.00
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
http://www.nkth.gov.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DA_ESZK_07
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal - a kutatás-fejlesztésért és a technológiai
innovációért felelős miniszter nevében - pályázatot hirdet a Dél-alföldi régióban a
kutatás-fejlesztési eszközbeszerzés támogatására.


A támogatás célja
A pályázat célja a Dél-alföldi Régióban kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek kutatásfejlesztési infrastruktúrájának bővítése és korszerűsítése.


A támogatás forrása és összege
Jelen pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 400 M Ft-ot, azaz Négyszázmillió forintot biztosít.
A támogatásban részesülő projektek várható száma 8-20 db.


A támogatásra jogosultak köre
Jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli kis- vagy középvállalkozás, amely vállalja, hogy a projektet a Dél-alföldi régióban legalább két éve bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg, továbbá a Dél-alföldi régióban bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit kutatóhely (vállalkozás, kht.), valamint költségvetési kutatóhely (egyetem, kutatóintézet).


A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, futamideje maximum 12 hónap.


A támogatás mértéke
A projektenként igényelhető támogatás maximális mértéke 30 millió Ft.
A pályaműveket személyesen, futárszolgálattal vagy postán a következő címre kell eljuttatni:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Beadási határidő: 2008. 10. 13. 14.00
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt
tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
http://www.nkth.gov.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DA_TRAN_07
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal - a kutatás-fejlesztésért és a technológiai
innovációért felelős miniszter nevében - pályázatot hirdet a Dél-alföldi régióban az
innovációs tevékenységet elősegítő tudás- és technológiatranszfer támogatására.


A támogatás célja
Az innovatív vállalkozások szakmai ismereteinek bővítése, a szakterülethez kapcsolódó hazai és nemzetközi tapasztalatok megismerése, alkalmazása, valamint ezek egymással történő megosztása az innovációs készség fejlesztése, minőségorientált termékek és szolgáltatások kialakítása érdekében.


A támogatás forrása és összege
Jelen pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 160 M Ft-ot, azaz
Százhatvanmillió forintot biztosít.

A támogatásban részesülő projektek várható száma: 7-20 db


A támogatásra jogosultak köre
Támogatásra jogosult az a pályázat meghirdetéséig legalább egy számvitelileg lezárt éve működő, technológia-intenzív tevékenységet folytató jogi személyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező kis- vagy középvállalkozás, amely vállalja, hogy a projektet - a rendezvényeken, képzésen vagy tanulmányúton történő részvétel kivételével - a Dél-alföldi régióban levő székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg. Pályázni csak egyénileg lehet.


A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, futamideje maximum 12 hónap.


A támogatás mértéke
A projektenként igényelhető támogatás maximális mértéke 30 millió Ft.
A pályaműveket személyesen, futárszolgálattal vagy postán a következő címre kell eljuttatni:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Beadási határidő: 2008. 10. 13. 14:00 h
http://www.nkth.gov.hu

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DA_TECH_07
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal - a kutatás-fejlesztésért és a technológiai
innovációért felelős miniszter nevében - pályázatot hirdet a Dél-alföldi régióban terméktechnológia-
és szolgáltatás-innovációs tevékenység támogatására.


A támogatása célja
A támogatás célja új termékek, technológiák, szolgáltatások kifejlesztése a régióban.


A támogatás forrása és összege
Jelen pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 439,4 M Ft-ot, azaz Négyszázharminckilencmillió-négyszázezer forintot biztosít.
A támogatásban részesülő projektek várható száma: 10-18 db


A támogatásra jogosultak köre
Támogatásra jogosult az a jogi személyiségű vagy nem jogi személyiségű kis- vagy középvállalkozás, amely vállalja, hogy a projektet a Dél-alföldi régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg. Pályázni egyénileg vagy legfeljebb két résztvevős konzorciumban lehet.


A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, futamideje maximum 24 hónap.


A támogatás mértéke
A projektenként igényelhető támogatás maximális mértéke 80 millió Ft.
A pályaműveket személyesen, futárszolgálattal vagy postán a következő címre kell eljuttatni:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Beadási határidő: 2008. 11. 3. 14:00 h
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
http://www.nkth.gov.hu

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
DA_INNO_07
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal - a kutatás-fejlesztésért és a technológiai
innovációért felelős miniszter nevében - pályázatot hirdet a Dél-alföldi régióban a
regionális innovációs szolgáltatások fejlesztésének támogatására.


A támogatása célja
A pályázat célja, hogy az innovációs szolgáltatók professzionális, a vállalkozások számára széles körben elérhető, folyamatos szolgáltatások nyújtására legyenek képesek, ezáltal meghatározott számú innovációs projekt piacképessé válását díjmentesen előmozdítsák, segítséget nyújtsanak a projektek sikeres megvalósításához.


A támogatás forrása és összege
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 200 M Ft-ot, azaz Kétszázmillió forintot biztosít.
A támogatásban részesülő projektek várható száma 5-8 db.


A támogatásra jogosultak köre
Támogatásra jogosult a jogi személyiséggel és a Dél-alföldi régióban székhellyel rendelkező, kis- és középvállalkozások (KKV-k) részére innovációs szolgáltatásokat nyújtó nonprofit szervezet, továbbá az a jogi személyiségű vagy nem jogi személyiségű kis- vagy középvállalkozás, amelyik vállalja, hogy a projektet a pályázat meghirdetése előtt legalább két évvel korábban, a Dél-alföldi régióban bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósítja meg. Pályázni csak egyénileg lehet.


A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, futamideje maximum 24 hónap.


A támogatás mértéke
A projektenként igényelhető támogatás maximális mértéke 30 millió Ft.
A pályaműveket személyesen, futárszolgálattal vagy postán a következő címre kell eljuttatni:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Beadási határidő: 2008. 11. 03. 14.00
http://www.nkth.gov.hu
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

 

 


 

 

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” elnevezésű programban

 

 

 

 

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

 

PÁLYÁZATOT HIRDET

önfoglalkoztatást elősegítő támogatás igénybevételére

 

 

A támogatás célja:

A TÁMOP 1.1.2 „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért” elnevezésű programban meghatározott feltételeknek megfelelő hátrányos helyzetű álláskeresők vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

 

Pályázaton részt vehet az,

A.     akiknek munkaerő-piaci hátrányai az alacsony iskolai végzettségből adódnak: Ide tartozóak azok az álláskeresők, akik legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek – 8 vagy 10 osztályos általános iskolai végzettséggel -, vagy még azzal sem,

B.     akiknek munkaerő-piaci hátrányai a pályakezdésből adódnak: Ide tartozóak a pályakezdő álláskeresők (pályakezdő álláskereső: a 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét - be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha álláskeresési járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.), illetve a 25. életévüket be nem töltött álláskeresők,

C.     akiknek munkaerő-piaci nehézségei az idősebb korból adódnak: Ide tartozóak a programba történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött álláskeresők,

D.     akiknek munkaerő-piaci nehézségei a gyermekgondozás vagy hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeiből adódnak: Ide tartozóak, akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek,

E.      tartós vagy hátrányos helyzetű álláskereső: Ide tartoznak, akik az A, C és D pontokon kívül álláskeresők, és

 

1.        a foglalkoztatás megkezdését megelőző 16 hónap alatt legalább 12 hónapig, 25. életévét be nem töltött, pályakezdő álláskeresőnek nem tekinthető személy esetében 8 hónap során 6 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva, vagy

 

2.        a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, vagy

 

3.        a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte;

 

Az előbbi feltételek valamelyikének teljesítésén túlmenően:

 

vállalja önmaga foglalkoztatását

a               egyéni vállalkozás keretében, vagy

b                új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy

c                már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy

d                a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

 

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki 2007. január 1. előtt létrehozott gazdasági társasághoz a társaság munkájában személyesen közreműködő tagként csatlakozik.

 

A támogatás nyújtása szempontjából egyéni vállalkozó, aki

-   vállalkozói igazolványa alapján végez vállalkozási tevékenységet,

 

 

A önfoglalkoztatás támogatás pályázati feltételei:

A pályázó

-   a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a munkaügyi központtal,

-   legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek, stb.),

-   vállalja, hogy a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez a hatósági szerződés megkötéséig bankszámlát nyit,

-   vállalja, hogy a vállalkozói bankszámlájára azonnali beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez,

-   a támogatás iránti pályázatát a vállalkozói tevékenység megkezdése előtt benyújtja,

-   vállalja, hogy a munkaügyi központ kérésére a pályázat érdemi elbírálásához – az előírt kötelező mellékletein túl – egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol.

 

 

A támogatás további feltételei:

-   vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és a támogatás folyósításának ideje alatt fenntartja. A pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet,

 

 

 

 

A támogatás forrása:

A program megvalósításának forrása a TÁMOP 1.1 intézkedése keretében a TÁMOP 1.1.2 kiemelt projektre meghatározott, az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg.

 

A támogatás formája és mértéke:

Havonta (max. 6 hónapig) a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás nyújtható.

 

A önfoglalkoztatást elősegítő támogatás igénylésének elbírálásánál előnyt élvez:

-   foglalkoztatási szempontból különösen nehéz helyzetben levő települések munkaerő-piaci feszültségét csökkentő fejlesztések,

-   roma álláskeresők a,

-   családi vállalkozások,

 

A támogatás folyósítása:

A támogatás a hatósági szerződés aláírása után a Magyar Államkincstáron keresztül kerül folyósításra havi rendszerességgel utólag, a tárgyhót követő hónapban, legfeljebb 6 hónap időtartamban a Támogatott vállalkozói bankszámlájára vagy lakossági folyószámlájára.

 

A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-ban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően készített pályázatokat 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve kell benyújtani 2008. július 20-tól folyamatosan lehet benyújtani személyesen vagy postai úton a Dél-alföldi.Regionális Munkaügyi Központnak a álláskeresőként nyilvántartott személy nyilvántartási helye szerint illetékes munkaügyi kirendeltségére

 

 

A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségein  valamint letölthető a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ honlapjáról http://darmk.afsz.hu/. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a munkaügyi központ kirendeltségein.

 

Békéscsaba, 2008.július 16.

                                                                       Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

 

 

 


K&H kkv bizalom pályázat

A K&H a kis- és középvállalkozások banki piacán betöltött meghatározó szerepéből adódó társadalmi és gazdasági felelőssége tudatában díjat alapít a kisvállalkozások hatékony munkahelyteremtésének támogatására. A pályázat célja, hogy segítse azokat a vállalkozásokat, melyek beruházásaik révén hatékonyan növelik a foglalkoztatást, és ezzel hozzájárulnak a magyar gazdaság egyik legsúlyosabb strukturális problémájának enyhítéséhez. A pályázat során kiemelten azokat a vállalkozásokat díjazzuk, melyek az elmúlt egy évben beruházásaik révén relatívan a legtöbb munkahelyet hozták létre.


A K&H pályázatot hirdet olyan hazai kis- és középvállalkozások számára, melyek megvalósult beruházásaik révén az elmúlt évben a beruházás mértékéhez képest jelentős számú munkahelyet teremtettek.
A pályázatra Magyarországon bejegyzett kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek az adatlap kitöltésével, valamint az ott megadott szükséges mellékletek csatolásával.
Egy cég egy évben csak egy pályázatot nyújthat be.
A benyújtott pályázatokat szakmai testület bírálja el, mely a megadott éves jelentések és a projekt leírása alapján, objektív szempontok alapján hozza meg döntését.

a díj
A pályázat három díjazottat támogat, 2 millió, 1 millió, illetve 500 ezer forinttal. A győztes pályázatot benyújtó cégek számára számlát nyitunk a K&H-nál (a számla számlavezetési díját az első 4 hónapban elengedjük).

részvételi feltételek
A részvétel egyenlő feltételek mellett történik. A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett, hazai székhelyű, ill. az EU vagy az EGT területén székhellyel, Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy egyéni vállalkozók vehetnek részt, melyek
- az előző év december 31-én 5-50 fős állományt foglalkoztattak
- 2007-ben maximum 1 milliárd Ft árbevételt realizáltak
- a 2007-es naptári évben legalább 10 millió forintnyi beruházást aktiváltak
- pozitív sajáttőkével rendelkeznek
- nem állnak csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt
- igazolják, hogy nincs k