Szakképzés

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás
FSZOE és az IPOSZ között
Együttműködési megállapodás

amely létrejött egyrészről az Ipartestületek Országos Szövetsége (1054 Budapest, Kálmán I. u. 20., a továbbiakban: IPOSZ) másrészről a Felnőttképzési Szakértők Országos Egyesülete (8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., a továbbiakban: FSZOE) között a mai napon, az alábbiak szerint:

1. Az IPOSZ és az FSZOE vállalja, hogy:
a) saját rendezvényeikről, szakmai projektjeikről egymást információval látják el;
b) tagjaik között -kérésre- terjesztik egymás információs anyagait, ismertetőit, kiadványait;
c) betekintést engednek az arra megfelelő meghatalmazással rendelkező személyek számára egymás alapvető (szervezeti célokat, tevékenységet és működést meghatározó) dokumentumaiba;
d) (a folyamatos kapcsolattartás biztosítása érdekében) legalább félévente a két szervezet képviseletére jogosult (vagy azzal megbízott) személyek egyeztetést folytatnak a konkrét együttműködési tevékenységek meghatározása érdekében, a szervezet operatív irányításával megbízottak a tervezet együttműködések megvalósítása érdekében folyamatosan kapcsolatot tartanak. A kapcsolattartásban – felhatalmazás alapján – részt vehetnek a két szervezet más tagjai is;
e) amennyiben a tevékenységük során olyan jellegű célokat támogatnak, illetve valósítanak meg, melyek egymás céljaival és tevékenységével összefüggenek, úgy a konkrét lebonyolítás során a két szervezet együttműködő partnerként kezeli egymást;
f) szakmai elveinek, eredményeinek és tevékenységük szélesebb (elsősorban) szakmai nyilvánossággal történő megismertetés érdekében közös szakmai rendezvényeket szerveznek, illetve azokon egymás szervezeteit képviselik;
g) saját honlapjukról elérhetővé teszik weboldalaikat (link).

2. Fent meghatározott együttműködés keretében a felek anyagi ellenszolgáltatást általában nem vállalnak egymással szemben. Nem minősül anyagi ellenszolgáltatásnak a jelen együttműködési megállapodás keretében folytatott tevékenységhez fűződő költségvállalásokkal kapcsolatos tranzakció, továbbá a közreműködő tagok vagy más személyek külön megállapodás szerinti díjazásai.

3. Ezen együttműködési megállapodást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon aláírták.

Budapest, 2005. augusztus 29.

Szűcs György
elnök IPOSZ

Dr. Madarász Sándor
elnök FSZOE