Pályázatfigyelő

A KÖZÖS MUNKA EREDMÉNYE: KÖZEL KÉTSZÁZ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (HEPIH) 2007 januárjában jelentette meg az első TÁMOP-os pályázatot, amely a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága által meghirdetett pályázati csomaggal együtt az ÚMFT első meghirdetései között volt.

Az azóta eltelt több, mint 2 és fél év során a HEPIH összesen 136 egymástól teljesen független "pályázati alkotást" készített el, amelyet 193 önálló pályázati azonosítóval rendelkező pályázatként hirdetett meg.

 

"Egymástól teljesen független pályázati alkotásokat", amelyek mind tartalmilag, mind a segédletek és kitöltők tekintetében olyan egyedi szellemi termékek, amelyek más pályázatoktól teljesen függetlenül az adott célokra és célcsoportokra szabva kerültek kidolgozásra. Ez kimagaslóan nagy számnak mondható, hiszen figye- lembe véve azt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007 óta az ÚMFT keretében eddig összesen 424 egymástól teljesen független pályázati alkotást dolgozott ki, annak közel harmadát a HEPIH készítette el.

 

A 136 egyedi pályázati alkotásból 46 darab olyan TÁMOP és TIOP-os "kiemelt" projekt tervezési felhívás, amelynek megvalósítója egyedi kormánydöntéssel kiválasztott szervezet. Emellett 90 darab olyan egyedi "pályázatos" dokumentáció született meg, amely a széles közönség számára is hozzáférhető, pályázható. Ezzel a civilek, önkormányzatok, gazdasági szervezetek, oktatási, egészségügyi és egyéb más intézmények által pályázható 90-féle pályázati alkotás dokumentációinak összeállításával párhuzamosan az NFÜ többi öt irányító hatósága (a HEPIH-t nem számolva) 2007 óta eddig 164 "pályázatos", nyílt a széles közönség által is megpályáz- ható egyedi pályázati alkotást dolgozott ki.1

 

Ez a HEPIH által kidolgozott kilencven különböző pályázati alkotás, eltérő útmutatókkal, különböző kitöltő programokkal és segédletekkel rendelkezik, ami több mint a fele az NFÜ többi öt irányító hatósága által 2007-óta kidolgozott ÚMFT-s pályázati dokumentációnak.

És, hogy mi az oka annak, hogy az NFÜ egyik Irányító Hatósága ennyivel több egyedi pályázati alkotást dolgoz ki? Az ÚMFT-s fejlesz- tések, operatív programok közül a TÁMOP-os és TIOP-os programok érintik a legközvetlenebbül az embereket. A számszerűsíthető fejlesztések mögött itt emberek jelennek meg. Ez a leginkább érzékeny terület, hiszen a pályázatok emberekről szólnak, ezért a humán pályázatok erősen diverzifikált céljai és pályázói célcsoportjai sok egymástól eltérő és apró részletre kiterjedő kezelésmódot kívánnak meg. Az eltérő igények, eltérő területek és azok eltérő megoldási lehetőségei miatt nem alkalmazhatóak ugyanazok a pályázati sablonok az egyes pályázati kiírásoknál, ezért a legtöbb alkalommal teljesen újra kell kezdeni a pályázati dokumentációk kidolgozását.

 

A 136 önálló pályázati alkotásból megjelent 193 pályázati kiírás azt jelenti, hogy a HEPIH az ope- ratív programok 2007. szeptemberi brüsszeli elfogadása óta átlagosan minden héten két-két újabb pályázati kiírást jelentetett meg.

 

Ez a HEPIH által megjelentetett 136 különböző, önálló pályázat nem is az NFÜ többi irányító hatósága által meghirdetett 289 pályázathoz képest számított közel félszeres aránya miatt kiemelkedő, hanem a mögötte lévő egyeztetések, pályázati előkészítő munkacsoportok (un. PEMCS-ek) magas száma és azok hatékony működése miatt.

 

A célok és célcsoportok tagoltsága mellett az együttműködő partnerek száma is magas hiszen HEPIH által kezelt TÁMOP és TIOP programok négy tervező szaktárca kompetenciájába tartoznak. Ennek köszönhetően az IH-nak kiemelt hangsúlyt kell fektetni az egyes területekkel való egyeztetések hatékonyságára, amit nem könnyít meg a szakértők és egyéb döntéshozásban számottevő szereplők magas száma, sem pedig az egyes szakterületek (foglalkoztatási, oktatási, egészségügyi és igazságügyi) szabályozásának eltérő jellege.

 

Mindezek ellenére a HEPIH koordinációjával sikeresen és hatékonyan dolgoztak együtt az elmúlt két és fél évben az irányító hatóság munkatársai a négy szaktárca - SZMM, OKM, EüM, IRM - tervezésért felelős szakembereivel és a három közreműködő szervezet (ESZA, OKMT, STRAPI) munkatársaival.

 

HEP IH

 

KÖZREMűKÖDŐ SZERVEZETEK:

 • ESZA Nonprofit Kft.
 • OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSKEZELŐ STRUKTURÁLIS ALAPOK PROGRAMIRODA 

SZAKTERÜLETEK:

 • FOGLALKOZTATÁS
 • SZAK- és FELNŐTT KÉPZÉS
 • SZOCIÁLPOLITIKA
 • EGÉSZSÉGÜGY
 • KÖZOKTATÁS
 • FELSÔOKTATÁS
 • KULTÚRA 

SZAKMINISZTÉRIUMOK:

 • SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
 • OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM
 • IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
 •  EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 

Mivel egy-egy pályázati kiíráshoz átlagosan 5 pályázat elő- készítő munkacsoport ülésre van szükség, ezért az elmúlt két és fél évben összesen eddig több, mint 920 egyeztetésre került sor. Ez csupán az egyeztetések számát nézve minden héten 8-10 ülést jelent.

 

A HEPIH a szakminisztériumokkal és KSZ-ekkel közösen eddig sikeresen hajtotta végre a feladatot, amit mi sem bizonyít jobban, mint a számok, melyek magukért beszélnek: 136 önálló pályázati alkotás!

 

A 136 TAMOP és TIOP-os pályázati alkotásból 193 pályázati kiírás született, aminek eredményeként közel 5800 pályázat érkezett be, amelyek támogatási igényének összege elérte a 713 milliárd forint. Mindebből 1889 pályázat került a HEPIH döntésének megfelelően támogatásra, mintegy 435 milliárd forint értékben, melyből már 1344 kedvezményezett támogatási szerződéssel rendelkezik.

 

A meghirdetett 136 pályázati konstrukciónak, illetve a hasonló ütemű munkának köszönhetően a HEPIH a konvergencia régiókban az n+3-as célokat már jócskán idő előtt (2010 negyedik negyedéve helyett) 2010 első negyedévében teljesíteni fogja.

 

Meghirdetett pályázatok száma 2007 óta*:

 

Pályázat
típusa

HEP IH
(TÁMOP, TIOP)

többi IH
(GOP, ROP, KEOP, KÖZOP, AROP, EKOP)

ÖSSZESEN

Pályázatos

90

164

254

KIEMELT

46

124

170

PÁLYÁZAT
összesen

136

288

424

 

*csak az önálló, illetve különböző pályázatokat számolva, tehát a KMR-es és az LHH-s tükörpályázatokat, a kétfordulós eljárások második fordulós kiírásait, valamint a ROP-ok egyes regionális pályázati "mutációit" nem külön pályázatként számolva

 

Mindez a munka nemzetközi kitekintésben is igen szépnek mondható. A 22 uniós tagállam által benyújtott összesen 117 darab Európai Szociális Alap által finanszírozott operatív programot fogadott el Brüsszel. Ahhoz azonban, hogy ebből a "jóváhagyásból" konkrétan lehívható és a fejlesztésekre felhasználható forint váljék, előbb el kell készíteni az egyes operatív programok úgynevezett megfelelőségi vizsgálatát, amelynek során az Európai Bizottság elfogadja az irányítás és ellenőrzés rendszerének működését, rendszerleírását. Ameddig a megfelelőségi vizsgálat nem ad tanúbizonyságot a megfelelő működéséről, addig a tagállamok nem tudnak forrásokat lehívni az adott OP-k keretiből.


A 117 elfogadott operatív programból a Bizottság eddig mindössze 46 esetben adott jóvá- hagyást. Tehát az összes ESZA által finanszírozott OP harmada esetében történhetett egyáltalán forráslehívás (kifizetés) amiben a két magyar ESZA OP - TÁMOP és ÁROP - benne van.

 

1 Ebben az esetben az egymástól mindenben független pályázati alkotásokat számoljuk, amelyek dokumentációja egyedi, ezért itt nem számolandóak sem a Közép-magyarországi régióban megjelenő tükörpályázatok, a ROP-os "mutációk", a kétfordulós eljárások második fordulós kiírásai, sem pedig az egyes pályázati kiírások LHH-s pályázókra szűkített változatai.