Képzések vállalkozás átörökítéséhez és új vállalkozás indításához, Erasmus+

logo_erasmus_fund   New_entrepreneurs

New Skills for New Entrepreneurs


Az IPOSZ 2017. szeptember 1. óta részt vesz egy Erasmus+ nemzetközi projektben, amelynek megvalósítását a Hanza Parlament koordinálja. A projekt címe: Új vállalkozóknak új vállalkozási ismeretek.

A Hanza Parlament az észak-német, lengyel, balti és skandináv országok kézműipari, kis- és középvállalkozói szervezeteit, kamaráit, közép- és felsőfokú szakképzési intézményeit egyesítő európai szövetség, amely projektek sokaságát hajtja végre minden évben. Az IPOSZ 1995 óta tagja a Hanza Parlamentnek.

Az IPOSZ az egyetlen közép-kelet-európai tag ebben a szervezetben és a Hanza Parlament számtalan projektjében vett már eddig is részt a kapcsolatok erősítése érdekében, főleg a kkv-területen, fenntartva ily módon a folyamatos kkv-intézményi kapcsolatrendszert ezzel a magyar gazdaság számára is igen fontos gazdasági térséggel.
 
Az Új vállalkozóknak új vállalkozási ismeretek című projekt keretében a Hanza Parlament több ország (Olaszország, Ausztria, Németország és Magyarország) bevonásával képzési anyagokat fejleszt ki a vállalkozási hajlam erősítésére, a konkrét vállalkozói tevékenység megkezdésének támogatására és a vállalkozások átadásának, illetve átvételének segítésére.
 
Ezeknek a törekvéseknek a része a nyelvi képzés erősítése is, ezért az IPOSZ 2018. augusztus-szeptemberében már végrehajtott egy középfokú német nyelvi kurzust a Hanza Parlament országai által kifejlesztett tematikai elképzelés alapján.

Ezt követően egy olyan kétnapos képzés is lebonyolódott már, amely vállalkozás indítását tervező fiatalok készségét és vállalkozás indítására való hajlamát mérte fel. Ez a képzés szintén a projekt keretében kidolgozott tematikai elképzelések alapján valósult meg Miskolcon.
 
Ezt a projektet az összes többi résztvevő ország arra használja fel, hogy az országaikba érkező migránsok szakmai és vállalkozói képzését segítse elő a saját országában. Az IPOSZ lehetőséget kapott arra, hogy úgy vegyen részt a projektben, hogy ezeket a vállalkozói tananyagokat a hazai fiatalok képzésére használja fel.

Ezért a fenti két képzési anyagon kívül még további 3 területen kerül sor képzési anyagok fejlesztésére:
  1. konkrét, a mindennapi működéshez szükséges vállalkozási ismeretek,
  2. a kezdő vállalkozásoknak szükséges ismeretek és
  3. a vállalkozások átadására-átvételére-átörökítésére vonatkozó ismeretek.
Amikor a képzések sorra kerülnek, rendszeresen tájékoztatjuk majd az ipartestületeket is, hiszen ezeket a képzéseket a projekt finanszírozza, a képzés résztvevőit alapvetően az ipartestületi körből várjuk.

A képzési anyagok és a képzéseket megtartó felkészült előadók alkalmasak arra, hogy igény esetén további önköltséges képzéseket is lehessen tartani ezeken a területeken az ország bármely részén, amennyiben arra a helyi ipartestületek igényt tartanak.

A projektről további információkat lehet szerezni angol nyelven a http://www.new-entrepreneurs.eu/ honlapon és az IPOSZ honlapján is nyomon lehet követni a projekttel kapcsolatos eseményeket.

  • Beszámoló a projekt keretében megvalósult német nyelvi képzésről

Az IPOSZ 180 órás német nyelvoktatást szervezett fiatal vállalkozás iránt érdeklődőknek. A nyelvoktatás 2018.augusztus 06. és 2018 szeptember 28. között zajlott le, az IPOSZ Luther utcai székházában. A tanfolyam a már német nyelvismerettel rendelkezők főleg vállalkozás irányú szókincsét erősítette.

nemet_zleti_nyelv_tanf_2018 1 nemet_zleti_nyelv_tanf_2018 2 nemet_zleti_nyelv_tanf_2018 3

Friss Péter szakavatott tanár vezetésével, mintegy 15 hallgató végezte el ingyenesen a kurzust.


  • Beszámoló a projekt keretében megvalósult Motiváció és kreativitás képzésről

 

A fiatalok vállalkozás alapítása meghatározó fontosságú a magyar gazdaság jövője számára is. Az IPOSZ 2018. november 13-án és 2018. november 20-án olyan tanfolyamot bonyolított le Bereczk Ádám egyetemi adjunktus vezetésével, amelynek keretében mérni lehetett a vállalkozási hajlandóságot és fel lehetett tárni annak okait, hogy ki kíván és ki nem kíván a jövőben vállalkozóvá válni és mik motiválják őket ezekben a döntésekben.

A tanfolyam eredményei jól mutatták, hogy a fiataloknál alacsony a vállalkozási hajlandóság és ennek erősítése mindenképpen javasolt.

A tanfolyam azt is megmutatta, hogy ha a fiatalok szembesülnek a tényleges okokkal, motívumokkal és ezeket magukban tüzetesen meg tudják vizsgálni, akkor képesek felülvizsgálni döntéseiket és jobban megértik a vállalkozói lét szépségeit és az általa elérhető eredményeket.

A tanfolyamon több mint 30 fiatal vett részt.

A tanfolyam tematikája letölthető innen.