EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 97. szám, 2010. április 30.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 97. szám, 2010. április 30.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti össszefoglalókat.

 

Késedelmes fizetésekről szóló irányelv: vegyes érzelmek a Belső piaci és Fogyasztóvédelmi bizottság (IMCO) szavazása után

 

Az Európai Parlament Belső piaci és Fogyasztóvédelmi bizottsága (IMCO) szavazott Barbara Weiler Európai Parlamenti képviselő (német, szocialista) késedelmes fizetésekről szóló direktívával kapcsolatos jelentéséről. Az UEAPME gratulált Weiler asszonynak munkájához és általánosságban elégedett volt a szavazás kimenetelével, amely támogatta a 30 napos fizetési határidő limitet a közintézmények magánvállalkozások felé irányuló kifizetéseire. A képviselők megerősítették azt az elvet is, amely szerint minden vállalkozások közötti tranzakciót 60 napon belül rendezni kellene, amely elv alkalmazását az UEAPME már több alkalommal is kérte. Mégis, egy utolsó pillanatban kötött kompromisszum megváltoztatta az irányelv szövegét, amely így kikötötte, hogy ez a limit csak akkor érvényes, ha a hitelező és az adós nem egyezik meg másként és az nem okoz indokolatlan hátrányt a felek valamelyikének. Az UEAPME csalódott ezzel a megfogalmazással kapcsolatban, amely a gyengébbik félre hárítja a bizonyítási kényszert, valamint perek tömegét eredményezheti, mert az indokolatlan hátrány nem értelmezhető szerződéses viszonyokban.

 

A kkv-kat aggasztja az EP Foglalkoztatási és Szociális ügyek bizottságának (EMPL) a fuvarozók munkaidejéről szóló szavazási eredménye

 

Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális ügyek bizottsága (EMPL) határozatot hozott, amelyben teljes egészében elutasította az Európai Bizottság javaslatát a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló szabályozás felülvizsgálatáról. Az UEAPME kifejezte aggályait a bizottság döntésével kapcsolatban, rámutatva, hogy ez a döntés hátrányosan érinti az önfoglalkoztatókat (körülbelül egyéni vállalkozó, de nem tarthat alkalmazottat) és korlátozza őket azon szabadságukban, hogy igényeik szerint szervezzék a munkájukat. Amennyiben az Európai Bizottság javaslatát elvetik, az önfoglalkoztatókra a gyakorlatban a jelenlegi szabályozás vonatkozna, amely a közlekedésbiztonság ürügyén szigorúan korlátozza a munkaidőt. Ez azt is jelentené, hogy elhagynák azokat a rendelkezéseket, amelyek jelentős előrelépést jelentenének a színlelt önfoglalkoztatás elleni harcban, hangsúlyozta az UEAPME, felszólítva a Parlamentet, hogy júniusi plenáris szavazásán helyezkedjen ésszerűbb álláspontra és támogassa az Európai Bizottság javaslatát.

 

Az elektronikus számlázást (E-invoicing) egyszerűvé, közismertté és jövedelmezővé kell tenni

 

Az Európai Bizottság és az EU spanyol elnöksége Madridban konferenciát szervezett az elektronikus számlázásról. Gerhard Huemer az UEAPME Gazdasági és Költségvetéspolitikai igazgatója volt a levezetője annak a fórumnak, amely az e-számlázás kkv-k közötti elterjedésének megkönnyítésével foglalkozott, bevezető beszédében rámutatva az e-számlázás lehetséges előnyeire, a szélesebb körű alkalmazás fennálló akadályaira és a kkv-k ezzel kapcsolatos igényeire. A fórum végeztével kialakult konszenzus szerint a kkv-knak egyszerű, szabványosított és megfizethető megoldásokra van szükségük, valamint átlátható piacokra. A különbségtételre is szükség van a kkv-k között, melyek méretüktől függően különböző mennyiségű számlát kezelnek. Dióhéjban, a széleskörű használathoz az elektronikus számlázást meg kell könnyíteni, közismertté és jövedelmezővé kell tenni a kkv-k számára, foglalta össze következtetéseit a fórum.

 

Regionális politika: a kkv-k a partnerség értékét hangsúlyozták

 

Az Európai Parlament Regionális fejlesztési bizottsága meghallgatást rendezett a „helyes irányítás (good governance) az EU regionális politikájában” témakörben. Luc Hendrickx az UEAPME Vállalkozáspolitikai igazgatója felszólalt a rendezvényen, amelynek az volt a célja, hogy visszacsatolást nyújtson a Ramona Manescu Európai Parlamenti képviselő (román, liberálisok és demokraták) által készített munkaanyaghoz. Hendrickx úr szerint, amint arra Manescu asszony helyesen rámutatott, a hatékony megvalósítás erősen függ attól, hogyan fogant az adott politika. A legnagyobb arányban azokban a régiókban sikeresek a regionális fejlesztési programok, amelyek képesek párbeszédet folytatni és együttműködni a reprezentatív érdekképviseleti szervezetekkel, folytatta Hedrickx igazgató. A hatóságoknak ezért késznek kell lenniük a gazdasági szereplőkkel való együttműködésre, bővíteniük kell ismereteiket a kkv-k világáról, hozzá kell igazítaniuk munkamódszereiket a kkv-k igényeihez és magukévá kell tenniük a „Gondolkozz először kicsiben!” és a „Csak egyszer” (minden adatot csak egy alkalommal bekérni a vállalkozásoktól) elveket a Small Business Act-ból, zárta szavait Hendrickx úr.

 

Andrea Benassi UEAPME főtitkár napirendjéből: Brüsszel, Velence és vissza

Április 15-16.: Velencében a Főtitkár részt vett az Európai Könyvvizsgálói Szövetség (FEE) kongresszusán.

Április 19.: A Főtitkár elnökölt az UEAPME tagszervezetek brüsszeli, állandó képviselőinek havi értekezletén.

Április 26.: Benassi úr találkozott Jean-Claude Thébault-val, az Európai Bizottság Főtitkár-helyettesével.

Április 26.: Benassi úr találkozott Andor Lászlóval a Bizottság Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi összetartozás biztosával, hogy tágyaljanak mind az ágazati, mind a háromoldalú társadalmi párbeszédről.

Április 27.: Benassi úr részt vett az UEAPME Igazgatótanácsi Ülésén, melyet Georg Toifl elnök vezetett.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság