EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 112. szám 2010. október 8.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 112. szám 2010. október 8.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti összefoglalókat.

 

Az „Innovatív Unió” ígéreteit most valóra kell váltani

 

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az „Innovatív Unió”-val kapcsolatos terveit, amely az EU2020 stratégiában lefektetett egyik „zászlóshajó kezdeményezés”. Az UEAPME szerint a szöveg egy átfogó elemzés azokról a kíhívásokról, amelyekkel Európa szembesül az innováció területén. Ugyanakkor, az UEAPME arra figyelmeztet, a kezdeményezés sikere nagyrészt azon fog múlni, hogy a vállalt kötelezettségeket hogyan teljesítik és a politikai döntéshozóknak most be kell bizonyítaniuk hajlandóságukat az előrelépésre konkrét ügyekben, kezdve a Közösségi Szabadalommal, melyre még az év vége előtt megoldást kell találni. Emellett az UEAPME kritizálta az odafigyelés hiányát az olyan innovatív kisvállalatok iránt, amelyek sem dinamikusan fejlődőek, sem high-tech alapúak, ezért kissé figyelmen kívül hagyják őket a szövegben, holott ők jelentik Európa innovációs tevékenységeinek és potenciáljának túlnyomó részét. Célzott EU programok nélkül ezek a KKV-k nehezen tudnak majd határokon átnyúló, EU finanszírozású innovációs és kutatási projektekben résztvenni.

 

A Small Business Act került reflektorfénybe a 2010-es Nyílt Napok-on

 

Az UEAPME szemináriumot rendezett Brüsszelben a „Nyílt Napok – Régiók és Városok VIII. Európai Hete” (Open Days – 8th European Week of Regions and Cities) rendezvénysorozat keretében, „a Small Business Act, jobb kormányzás, partnerség és egyszerűsítés” témakörében. Az UEAPME tagok és EU intézmények felszólalói jó gyakorlatokat mutattak be arról, hogyan vonják be a KKV-kat és reprezentatív szervezeteiket a regionális és helyi politikák kialakításába és megvalósításába, rámutattak a felmerülő problémákra és konkrét megoldásokat javasoltak a hatékony kormányzásra. Egy másik szakmai műhelybeszélgetésen, amelyen „Európai Vállalkozói Régió” díjat nyert régiók is részt vettek, Luc Hendrickx az UEAPME Vállalkozáspolitikai igazgatója arra figyelmeztetett, hogy az SBA végrehajtása minden szinten akadozik. Egy valódi párbeszédre és partnerségre van szükség a politikai és gazdasági szereplők között, egy „vállalkozói kultúra” megteremtésére és a „Gondolkozz előbb kicsiben!” elv teljeskörű alaklmazására a régiókban és helyi szinten, mondta.

 

Személyes adatok védelme: a KKV-k harmonizált szabályozást követelnek

 

Az Európai Bizottság alelnöke, Viviane Reding volt a háziasszonya Brüsszelben egy magasszintű kerekasztal megbeszélésnek, a személyes adatok védelmének jövőjéről. Luc Hendrickx az UEAPME Vállalkozáspolitikai igazgatója felszólalt a rendezvényen, amelynek a jelenlegi uniós szabályozás felülvizsgálatáról szóló vita továbbvitele volt a célja. A jelenlegi jogi keretek megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak, hangsúlyozta Hendrickx úr, habár túlságosan bonyolultak és nincsenek összhangban a legújabb technológiai fejlesztésekkel. A nem biztonságos EU-n kívüli adattovábbítással is foglalkozni kell a reform során, amelynek megfelelő egyensúlyt kell teremtenie a személyes adatok szabad mozgása és megfelelő védelme között. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értesítési eljárást is egyszerűsíteni kellene, ideális esetben elektronikus eljárással és egyablakos ügyintézéssel. A reformnak nagyobb harmonizációhoz kell vezetnie, hogy csökkentse az egyenlőtlenségeket és a tisztességtelen versenyt a belső piacon, zárta szavait.

 

Szemináriumon foglalkoztak a Kínába irányuló technológiai transzferrel kapcsolatos aggodalmakkal

 

Az Európai Bizottság Kereskedelem főigazgatósága, az UEAPME és a BUSINESSEUROPE Brüsszelben szemináriumot rendezett a „Kínába irányuló technológiai transzfer”-ről. A találkozó fő célja az volt, hogy tudatosítsák az európai KKV-kban és az üzleti élet képviselőiben a Kínába irányuló tudatos, illetve beleegyezés nélküli technológia transzferekkel kapcsolatos aggodalmakat. Karel Havlicek UEAPME alelnök, a Jogi ügyek és a Vállalkozáspolitikai bizottságok elnöke modta el a záró megjegyzéseket a szemináriumon. Az európai KKV-knak több lehetőségük van Kínával üzletelni, mert az ország mostanra nyitottabbá vált a nemzetközi kereskedelemre, hangsúlyozta. Ugyanakkor a vállalatoknak tájékozottabbnak kell lenniük a szellemi tulajdonjoggal, a technológiával és gyártási eljárásokkal kapcsolatos veszélyeknek. A figyelemfelkeltő kezdeményezések segítséget jelenthetnek ezen a téren és a kisvállalkozásoknak is elébe kell menniük a problémának és elővigyázatossági rendelkezéseket alkalmazniuk a kínai vállalatokkal kötött szerződésekben, mondta Havlicsek úr.

 

A finanszírozáshoz való hozzáférés fellendülés idején volt a vitatéma Bled-ben

 

Andrea Benassi UEAPME főtitkár felszólalt a Viszontgarancia Társaságok Európai Szövetségének éves szemináriumán a szlovéniai Bled-ben, amely idén a KKV.k finanszírozáshoz való hozzáférésével foglalkozott a gazdasági fellendülés összefüggésében. A kisvállalkozások és családi vállalkozások nagymértékben függenek a hitelfinanszírozástól a beruházások és a működőtőke megszerzéséhez, hangsúlyozta. Mivel a bankok egyre kockázatkerülőbbek és rendszerint fedezetet kérnek hitelnyújtás előtt, a garanciák egyre fontosabb szerepet játszanak a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférésében. Másfelől, az innovatív KKV-k és az induló vállalkozások még mindig a kockázattűrő pénzügyi termékek hiányával szambesülnek. Ennek fényében az Európai Bizottságnak meg kellene hosszabbítania a 2008-ban elfogadott, hitelgaranciákkal és kockázati tőkével kapcsolatos ideiglenes intézkedéseket és nagyobb következetességről kell gondoskodnia a finanszírozási programok következő generációjánál, vonta le a következtetést Benassi úr.

 

Brüsszelben találkoztak az UEAPME regionális politika szakértői

 

Brüsszelben ült össze az UEAPME Strukturális Alapok és Regionális Politika munkacsoportja. Napirenden volt Mikel Landabaso előadása az Európai Bizottság Regionális Politkai főigazgatóságától (DG REGIO), a regionális politikának az EU 2020 stratégiához való hozzájárulásáról szóló, nemrégiben elfogadott közlemény kapcsán. Szintén szóba kerültek az UEAPME javaslatai a strukturális alapok adminisztratív szabályainak és pénzügyi lebonyolításának egyszerűsítésére, melyeket most terjesztenek és tárgyalnak a politikai döntéshozókkal, valamint az Európai Parlament által jelenleg tárgyalt településfejlesztési témakör legújabb fejleményei. A résztvevők megvitatták a Magyar EU Elnökség programját is, amely több találkozót rendez majd a regionális politika témakörében, valamint a Munkacsoport hozzájárulását az EU 2013 utáni pénzügyi perspektíváinak témaköréhez és az ötödik „Kohéziós Jelentés”-hez (az EU-ban háromévente közzétett jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézió terén elért előrehaladásról), melyet idén novemberben kell közzé tegyen a Regionális Politikai főigazgatóság.

 

Testre szabott ösztönzők szükségesek a tanulási mobilitás elősegítéséhez

 

A Belga EU Elnökség Antwerpenben konferenciát rendezett „Mozgásban az ifjúság – mobilitást mindenkinek” címmel. Liliane Volozinskis az UEAPME Szociális politikai igazgatója felszólalt a rendezvényen egy „mobilitási ösztönzők” témakörében rendezett szakmai műhelybeszélgetésen. A különböző célcsoportok, mint például az egyetemi hallgatók, a szakképzésben tanulók és az ipari tanulók igényei különbözőek és különböző akadályokkal szembesülnek. Az ösztönzőket ezért csoportonként kell célzottan kialakítani, hangsúlyozta Volozinskis asszony. A tanulási mobilitás legfőbb akadályai jelenleg a motiváció hiánya, a finanszírozás és a háttérszolgáltatások hiánya, az adminisztratív és a jogi akadályok, a külföldön szerzett képesítések és kompetenciák elismerésének hiánya, a nyelvi készségek és az információ hiánya és végül, de nem utolsó sorban a vállalkozások, közelebbről a KKV-k részvételének hiánya, folytatta. Egy valódi „mobilitási kultúrá”-t úgy kell kialakítani, hogy a fiatalok minden csoportjának megadjuk a lehetőséget a tanulási mobilitás külföldön való megtapasztalásához, zárta szavait.

 

A KKV-k véleményezték az EU 2020 irányítási folyamatát

 

Az UEAPME nemrég nyilvánosságra hozta álláspontját az EU 2020 Stratégia irányítási folyamatával kapcsolatban. A szervezet szerint a stratégia csak akkor lesz sikeres, ha a megvalósításának irányítási folyamatát EU szinten határozzák meg részletesen és felügyelik. A felelősségvállalás és a központi prioritások hiánya, a hiányzó európai keretrendszer, ami lehetővé tenné a Tagállamok számára, hogy összefüggően foganatosítsanak intézkedéseket és reformokat, részben okozói voltak annak, hogy a Lisszabomi Stratégia nem teljesítette kellőképpen a feladatát, írta az UEAPME, felszólítva arra, hogy a Tagállamok és intézményeik, a szociális partnerekkel és a civil társadalommal egyetemben megújult felelősségtudattal forduljanak a kérdéskör felé. Öt eszköz nélkülözhetetlen az EU 2020 Stratégia levezényléséhez, írja az UEAPME: egységes iránymutatások – számban kevesebb, de konkrétabb, mérhető célok – nemzeti szinten meghatározva, minden szintre kiterjedő partnerség, világos viszonyítási pontok és végül szigorú ellenőrzési folyamat foglalkoztatási és makroökonómiai szempontból.

 

Andrea Benassi napirendjéből: Brüsszel, Bled és megint Brüsszel

 

Október 5.: Brüsszelben Andrea Benassi főtitkár vezetésével az UEAPME munkatársainak delegációja találkozott Antonio Tajani Európai Bizottsági alelnök kabinetjének tagjaival.

Október 6.: A Főtitkár volt a levezető elnöke  „A szállítás villamosítása – Lehetőség az EU vállalatok számára” című szakmai műhelybeszélgetésnek, melyet az UEAPME tagszervezet CEBRE szervezett a „Nyílt Napok – Régiók és Városok VIII. Európai Hete” rendezvénysorozat keretében.

Október 6.: Később Benassi úr felszólalt az UEAPME által a Nyílt Napok keretében rendezett szakmai műhelyben az SBA-val, a jobb kormányzással, a partnerséggel és az egyszerűsítéssel kapcsolatban (lásd fent).

Október 6.: Ugyanaznap délután Benassi úr üdvözölte az UEAPME Strukturális Alapokkal és Regionális Politikával foglalkozó munkacsoportjának résztvevőit (lásd fent).

Október 7.: Bled-ben, Szlovéniában a Főtitkár felszólalt az AECM (European Association of Mutual Guarantee Societies - Viszontgarancia Társaságok Európai Szövetsége) éves szemináriumán (lásd fent).

Október 8.: Reggel Brüsszelben Benassi úr találkozott Liliana Brykmannal az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és ipari főigazgatóságának szabályozáspolitikai igazgatójával.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság