EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 108. szám 2010. szeptember 10.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 108. szám 2010. szeptember 10.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti össszefoglalókat.

Az UEAPME politikai állásfoglalást bocsátott ki a fenntartható fejlődésről

 

Az UEAPME nyilvánosságra hozta politikai álláspontját a KKV-k és a fenntartható fejlődés viszonyáról a jelenlegi gazdasági és természeti környezet összefüggésében. A szervezet hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak politikai akcióit ezen a területen a Small Business Act-al összhangban, a szubszidiaritás, a jobb szabályozás és a „Gondolkozz előbb kicsiben!” elveire alapozva kellene végrehajtania. Ha a jogszabályalkotás mélyreható, strukturális hatással van a KKV-kra akkor különleges intézkedésekre, például irányelvekre, küszöbértékekre, hosszabb és/vagy lépcsőzetes végrehajtási szakaszokra, technikai segítségre és egyszerűsített eljárásokra kell számítani, hogy elkerüljük a vállalatok piacról való kiszorítását. Az UEAPME összegyűjtött egy sor javaslatot, amelyek képessé tennék a KKV-kat a fenntartható fejlődésre, ilyenek a felvilágosítás, a képzés, adóügyi segítség és tanácsadás, finanszírozáshoz és EU programokhoz való hozzáférés, adókedvezmények, illetve a legjobb gyakorlatok cseréje.

 

A KKV-k válaszoltak a Bizottságnak az „intelligens szabályozással” (smart regulation) kapcsolatban

 

Az UEAPME nemrégiben nyilvánosságra hozta válaszát az Európai Bizottság által kezdeményezett, „intelligens szabályozásról” szóló konzultációra. A szabályozási környezet minősége meghatározó a versenyképesség, a növekedés és a vállalkozások (különösen a kisvállalkozások) gazdasági teljesítménye szempontjából, írta a szervezet. A bürokrácia visszaszorítása a közigazgatásnak is érdeke, mert csökkenti a költségeket és jobb végrehajtást eredményez. Következésképpen a jobb és intelligensebb szabályozás eszményét minden politikai területen, uniós és tagállami szinten is terjeszteni kell. Kerülendő a Tagállamok gyakorlata, miszerint „aranyozzák” az uniós szabályokat, azaz túlmennek az előírtakon és pótlólagos követelményeket írnak elő, hangsúlyozta az UEAPME. Arra is felszólított, hogy már a korai szakaszban vonják be az érdekelt feleket a politikai döntéshozatalba, valamint érdemi hatásvizsgálatokat végezzenek minden KKV-kat érintő jogszabályalkotáskor, illetve jelentősebb politikai irányváltásnál.

 

Némi előrelépést értek el az érdekelt felek a SEPA (Single Euro Payments Area - Egységes Euró Fizetési Övezet) lefontosabb szolgáltatásai terén

 

Gerhard Huemer az UEAPME Gazdasági és Költségvetési igazgatója részt vett az Érdekelt Felek Fórumán, amelyet az Európai Fizetési Tanács rendezett, az európai banki ágazat döntéshozatali és koordináló testülete a fizetési rendszerek terén. Előrelépés történt az egyes funkciói terén a SEPA-ban, amelyben az átutalások, beszedési megbízások és bankkártya tranzakciók az egész EU-ra kiterjedően egységes feltételrendszerben folynak majd. A strukturált átutalási információkkal egészítették ki az átutalásokat, valamint mindkét fél számára nagyobb biztonságot nyújtó választható tulajdonságokkal egészítették ki a beszedési megbízásokat. A SEPA-ra való átállás végleges határidejével kapcsolatos vita nem zárult le. Az ügyfelek arra figyelmeztettek, hogy a piaci versenyt továbbra is biztosítani kell és a felhasználók igényeinek is eleget kell tenni, mielőtt megtörténhet a SEPA-ra való átállás. A döntéshozóknak ezeket a szempontokat is figyelembe véve kell meghatározniuk a határidőket a hamarosan elkészülő szabályozásban.

 

A szerződésjogi értékelő csoport („sounding board”) megtartotta nyitóülését

 

Az Európai Bizottság Brüsszelben megrendezte az európai szerződésjog érdekelt feleiből álló csoport első ülését. Az UEAPME, amely a Businesseurope (válllalkozások), az Eurochambres (kamarák), az Eurocommerce (kereskedők), az Európai Fogyasztók Szervezete a BEUC és mások mellett szintén tagja a csoportnak, háromfős delegációval vett részt az ülésen. A Bizottság célja az, hogy konszenzust teremtsen az európai szerződésjog előmozdítására, hogy a fogyasztók, a vállalkozások és különösen a KKV-k minél jobban kihasználhassák az egységes piacot. Az értékelő csoport véleményei be fognak épülni egy jogi szakértőkből álló csoport munkájába, amely jelenleg is vizsgálja egy európai szerződésjogi kerettörvény bevezetésének lehetőségeit. Az értékelő csoport havonta ül össze Brüsszelben. Az UEAPME létrehozott egy eseti munkacsoportot, hogy összegyűjtse tagjai véleményét ebben az összetett témában.

 

A KKV és könyvelők viszonyát tárgyalták Bukarestben

 

A Román Szakértő- és Hites Könnyvvizsgálók Testülete, amely társult tagja az UEAPME tag CNIPMMR-nek, házigazdája volt a román könyvelői szakma XVIII. Kongresszusának, ahol több mint 1000 résztvevő jelent meg a világ minden tájáról. Luc Hendrickx az UEAPME Vállalkozáspolitikai igazgatója felszólalt egy kerekasztal beszélgetésen, a KKV-k és a kis könyvelőirodák (SMP-k) témájában. A KKV-k nem csak adó és könyvelési tanácsadást várnak el a könyvelőktől, hanem kereskedelmi és stratégiai döntéseknél is tanácsokat igényelnek, hangsúlyozta. Egy kérdésre válaszolva a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabvány KKV-knak (IFRS for SMEs) kapcsán hangsúlyozta, hogy az nem felel meg a KKV-knak, mert a vállalaton kívüli érdekelt felek szempontjait figyelembe véve alakították ki, nem pedig a tulajdonos-vezetők információs eszközeként. Az UEAPME amiatt is aggódik, hogy az IFRS for SMEs bevezetésével kevesebb szereplőssé válik a könyvelői szakma és magasabbak lesznek a szolgáltatások árai.

 

Angel Panero Florez alelnök emlékére

 

Az UEAPME fájdalommal tudatja, hogy Angel Panero Florez, az UEAPME Igazgatótanácsának tagja 2010. augusztus 27-én, 75 éves korában elhúnyt. Hosszantartó betegség után állapota az utóbbi hónapokban tovább romlott. Távoztával családunk egy elkötelezett üzletembert, a KKV-k érdekeinek szenvedélyes védelmezőjét veszítette el. Georg Toifl elnök és Andrea Benassi főtitkár őszinte részvétüket fejezik ki az elhúnyt családjának és a CEPYME-nek, amelynek Panero Florez 1982-től 1990-ig elnöke, majd igazgatótanácsi tagja volt. Mindannyiunknak hiányozni fog.

 

Andrea Benassi napirendjéből: újra Brüsszelben

 

Szeptember 7.: Andrea Benassi főtitkár találkozott Paola Testori Coggival, az Egészségügyi és Fogyasztóvédelmi főigazgatóval egy eszmecserére, több aktuális élelmiszerekkel és egészségüggyel kapcsolatos témáról.

Szeptember 7.: Ugyanaznap a Főtitkár találkozott Nagy Katalinnal az EU mellett működő Magyar Állandó Képviselet Foglalkoztatás- és szociálpolitikai szakdiplomatájával, hogy megvitassák Magyarország prioritásait a közlegő Magyar EU Elnökségre.

Szeptember 7.: Később Benassi úr találkozott Sergio Ferrarini főtitkárral és Massimo Bezzi alelnökkel az UEAPME tagszervezet EFESME-től (Liftalkatrész-gyártó és –karbantartó KKV-k európai szövetsége)

Szeptember 8.: A Főtitkár találkozott Henri Malosse-szal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Munkaadói csoportjának (I. csoport) elnökével, egy decemberben esedékes, a Small Business Act végrehajtásával foglalkozó konferenciára való felkészülés céljából.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság