EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 115. szám 2010. október 29.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 115. szám 2010. október 29.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ), mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti össszefoglalókat.

Az UEAPME felmérése szerint az üzleti várakozások nem javulnak

 

Az UEAPME Andrea Benassi főtitkár és Gerhard Huemer az UEAPME tudományos csoportjának igazgatója részvételével egy sajtótájékoztató keretében nyilvánosságra hozta legújabb „EU Kézműipari és KKV Barométerét”. Csak 0,8 százalékkal nőtt azoknak a vállalkozóknak az aránya, akik javuló vagy változatlan üzleti környezetre számítanak, tehát a vállalatok továbbra is szkeptikusak a gazdasági kilátásokkal kapcsolatban. Az UEAPME “SME Business Climate Index”-e (KKV üzleti környezet indexe) jelenleg 65.5 ponton áll, több mint tíz ponttal történelmi mélypontja fölött, de még mindig a 70 pontos határ alatt, ami a semleges üzleti környezetet jelentené. A felmérés szerint a szolgáltató ágazatok jobban teljesítenek, mint a termelő ágazatok és maguk mögé utasítják az építőipart, valamint nagyobb optimizmust mértek a befektetések terén. Az UEAPME úgy találta, hogy Portugália, Írország, Olaszország, Görögország és Spanyolország visszafogják Európa összesített teljesítményét, ezért arra ösztönzi a politikai döntéshozókat, folytassák a reformokat, hogy elkerüljék a „kétsebességes Európa” veszélyét.

 

A Háromoldalú Szociális Csúcson a KKV-k felvázolták a gazdasági kilábalás útját

 

Georg Toifl UEAPME elnök felszólalt az Európai Tanács ülését megelőző Háromoldalú Szociális Csúcson. Hamgsúlyozta, hogy közkiadásokkal sikerült elkerülni a mélyebb recessziót, de csak a reálgazdaság magánbefektetései fogják visszavezetni Európát a stabil fenntartható növekedési pályára. A jelenlegi szakaszban a túlzott optimizmustól is óvott, mert a magánvállalkozások nyugatlanok és szkeptikusak a jövővel kapcsolatban. (lásd feljebb). Ezért arra szólította fel az Európai Bizottságot, hosszabbítsa meg egy évvel a 2008-ban elfogadott ideiglenes támogatási intézkedések egyes részeit, valamint a Tagállamokat, hogy a költségvetés konszolidációját célzó reformok ellenére, tartsák fenn az energiahatékonysági támogatási rendszereket. Toifl elnök úr, aki ezen a csúcson vett részt utoljára, mint az UEAPME elnöke, még egyszer utoljára arra ösztönözte a politikai döntéshozókat, hogy a KKV-k felé vállalt kötelezettségeiket konkrét cselekedetekkel támogassák meg.

 

A Bizottság „Egységes Piaci Intézkedéscsomagja” (Single Market Act) nem hatotta meg a KKV-kat

 

Viviane Reding alelnök (európai Bizottság) és Michel Barnier biztos (Belső piac és szolgáltatások) felfedték az Egységes Piaci Intézkedéscsomagot, az Európai Bizottság közleményét, amelynek az a célja, hogy újraindítsa a Belső Piacot. Az UEAPME hangsúlyozta, hogy a szöveg jelenlegi formájában híján van a víziónak, ambíciónak és következetességnek. Pozitívumként az UEAPME üdvözölte a Bizottság terveit a Small Business Act felülvizsgálatával és a Szolgáltatási Irányelv megvalósításának értékelésével kapcsolatban, valamint üdvözölte a Közösségi szabadalom ügyének előbbrevitelét célzó felhívásait. Ugyanakkor az UEAPME sajnálkozását fejezte ki a KKV-kkal való konzultáció hiánya miatt, a szöveg kialakítása során, ami aggasztó megfogalmazásokat eredményezett a vállalatok társadalmi felelősségvállalásáról szóló fejezetben, valamint nyilvánvaló hibákat a KKV-k megítélésében. A Bizottság által bejelentett konzultációnak kulcsszerepe lesz abban, hogy megváltozzon a szöveg szemlélete, amennyiben végre a kisvállalkozások szempontjait is figyelembe veszik – következtetett az UEAPME.

 

Az iparpolitikai stratégiát megfelelően meg is kell valósítani

 

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta közleményét az „egy egységes iparpolitika a globalizációs korban” témájában, amelyet az UEAPME örömmel fogadott. A szövetség méltányolta, hogy a szövegben hangsúlyt kap annak a szükségessége, hogy javuljanak az európai ipar működési keretei, valamint az, hogy protekcionista intézkedések nélkül tegyék versenyképessé. Azt is üdvözölték, hogy az új iparpolitikában szereplőként is figyelmet szenteltek a KKv-knak, úgyis, mint az ellátási lánc részeinek és szolgáltatóknak. Ugyanakkor a stratégia sikere a megvalósításon fog múlni, hangsúlyozta az UEAPME. Méltányolva a Bizottság készségét a KKV-k és képviselőik bevonására minden javaslatba és kezdeményezésbe, az UEAPME azt ígérte, közelről fogja figyelemmel kísérni a fejleményeket, annak biztosítása érdekében, hogy foglalkozzanak a KKV-k problémáival és a stratégia nem marad írott malaszt.

 

Az UEAPME Gazdasági és Költségvetési bizottsága (ECOFIS) a gazdaság helyzetét és a Bázel III. szabályokat vitatta meg

 

Az ECOFIS Brüsszelben ült össze, ahol a résztvevők az UEAPME legfrissebb Kézműipari és KKV Barométerének megállapításait vitatták meg, valamint Háromoldalú Szociális Csúcson képviselendő politikai irányvonalat (lásd fent). A gazdaságpolitikával kapcsolatban hangsúlyozták a további reformok és a magánszféra költései ösztönzésének szükségességét; a finanszírozáshoz való hozzáférés kapcsán pedig a 2008-ban elfogadott ideiglenes támogatási intézkedések egyes elemeinek kiterjesztését szorgalmazták. Az UEAPME szakértői a bankok új tőkekövetelményeivel, az úgynevezett Bázel III-mal kapcsolatban is egyeztették véleményüket, majd megvitatták a KKV-k igényeit az európai KKV finanszírozási és innovációs programok következő generációja kapcsán. Végezetül a résztvevők előzetesen értékeltek néhány újabb uniós politikai kezdeményezést, mint például az „Innovatív Uniót”-t, az „Egységes Piaci Intézkedéscsomag”-ot vagy az iparpolitikáról szóló közleményt. Az ECOFIS bizottság ülését az UEAPME tudományos csoportjának ülése követte.

 

Európai Szerződésjog: UEAPME munkacsoport tárgyalt a Bizottsággal

 

Az UEAPME eseti munkacsoportja egy Európai Szerződésjoggal kapcsolatos találkozón vett részt Brüsszelben. A szervezet szakértői az ügyért felelős Dirk Staudenmayerrel az Európai Bizottság Jogérvényesülési főigazgatóságának osztályvezetőjével és annak csapatával folytattak eszmecserét. Az UEAPME hangsúlyozta, hogy érdemes lenne befejezni a munkát a fogyasztói jogokról szóló irényelven, mielőtt megvitatnák az egységes európai szerződésjogot. A szakértők véleménye szerint, a jelenlegi körülmények között az érdekelt felek nagyon nehezen tudnak véleményt mondani a Bizottság legutóbbi zöld könyvében megjelent javaslatokra. Amennyiben valamikor mégis létrejön egy egységes Európai Szerződésjog, szükség lesz a kapcsolódó figyelemfelkeltő tevékenységre és uniós finanszírozású képzésekre a KKV-kat képviselő szervezetek tanácsadói számára, hangsúlyozták a szakértők.

 

Az UEAPME és az Eurocommerce a REACH-csel (vegyi anyagok regisztrálását, értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó rendelet) kapcsolatban fordult az EU szakértőkhöz

 

Az UEAPME és az Eurocommerce közös állásfoglalást hozott nyilvánosságra a CARACAL ülését megelőzően. (CARACAL: Competent Authorities for REACH and CLP = REACH és CLP Kompetens Hatóságok. Ez egy szakértői csoport, amely tanácsokat ad az Európai Bizottságnak és az Európai Vegyianyag Ügynökségnek a REACH rendelet kapcsán). A két szervezet arra hívta fel a szakértői csoportot, hogy tegye világossá, a termékek vegyi összetételével kapcsolatos információszolgáltatás csak az ellátási láncon lefelé haladva kötelező és fölfelé nem, mert az utóbbi eset jelentősen növelné a bürokráciát. Írásukban azt is követelték, hogy törvényileg tisztázódjék a 0,1%-os tájékoztatási küszöbérték az aggodalomra okot adó anyagoknál, amelyet a Bizottság jogi szolgálatainak megállapításai szerint kell értelmezni.

 

Andrea Benassi UEAPME főtitkár napirendjéből: brüsszeli megbeszélések

 

Október 19.: Andrea Benassi főtitkár volt a levezető elnök az UEAPME tagszervezetek brüsszeli állandó képviseleteinek ülésén.

Október 20.: Benassi úr részt vett az újonnan megválasztott elnök, Staffan Nilsson által az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnál rendezett fogadáson.

Október 21.: A Főtitkár találkozott Ulrich Paetzold-dal, az Európai Építőipari Szövetség (FIEC) vezérigazgatójával.

Október 25.: Benassi úr felszólalt az UEAPME legfrissebb Kézműves és KKV Barométeréről szóló sajtóreggelin. (lásd fent).

Október 25.: Ugyanaznap később, a Főtitkár felszólalt a NORMAPE Igazgatótanácsi ülésén.

Október 28.: Benassi úr Toifl elnök úrral részt vett a Tanács, a Bizottság és a Szociális Partnerek részvételével megrendezett Háromoldalú Szociális Csúcson (lásd fent).

Október 28.: Reggel a Főtitkár találkozott az UEAPME tag UNIEP (Festő VállalkozásokNemzetközi Szövetsége) delegációjával.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság