EU információk

BUSINESSEUROPE / UEAPME / CEEP Sajtóközlemény

BUSINESSEUROPE / UEAPME / CEEP Sajtóközlemény

AZ EURÓPAI MUNKAADÓK SZERINT A BIZOTTSÁG EURÓPA 2020 STRATÉGIÁJA NÉLKÜLÖZI A SÜRGŐSSÉG ÉRZETÉT

Az Európai Szociális Partnerek ma találkoztak a Bizottság elnökével, José Manuel Barrosoval és Andor László biztossal, hogy megvitassák a gazdasági és államadósság-válságot. A partnerek Közös Nyilatkozatukat is bemutatták az EU 2020 Stratégával kapcsolatban.

A Közös Nyilatkozat támogatja a társadalmi párbeszédet mind európai, mind nemzeti szinten és hangsúlyozza egy ambiciózus növekedési stratégia szükségességét, mint a fellendülés elősegítésének elsődleges módját.

Az európai munkaadók úgy érzik, hogy az Európa 2020 Stratégiából hiányzik a sürgősség érzete.

Európa le van maradva a globális gazdasági fellendülésben. Az Európa 2020 Stratégiának vissza kell vezetnie Európát egy tartós növekedési pályára, több és jobb munkahelyet kell teremtenie, miközben biztosítja a fiskális fenntarthatóságot.

Az Európai Szociális Partnerek Közös Nyilatkozata az EU átlagos növekedési rátájának 2%-ra való növelésére szólít fel az elkövetkező évekre. Ez 6,5 millió új állásnak felelhetne meg és 450 milliárd eurónyi államadósság csökkentésnek.

A BUSINESSEUROPE, az UEAPME és a CEEP arra kérte Barroso elnököt, hogy juttassa el ezt az üzenetet Bizottsága minden tagjához, az Európai Tanácshoz és a nemzeti kormányokhoz.

A Közös Nyilatkozat teljes változata elérhető online: http://www.ueapme.com/IMG/pdf/EU_SP_joint_statement_Europe_2020_strategy_final_040610.pdf

 

BUSINESSEUROPE – az Európai Vállalkozások Szövetsége kis-, közepes és nagyvállalatokat képvisel. Az európai ügyekben 1958-óta aktív BUSINESSEUROPE-nak 40 ipari és munkaadói szövetség tagja van 34 országból, amelyek a növekedés és versenyképesség érdekében működnek együtt Európában.

UEAPME - a kézműipart, szakmákat és KKV-kat Európai szinten kizárólagosan képviselő munkaadói szervezet az EU-ban és a csatlakozásra váró országokban. Az UEAPME-nak 85 tagszervezete van, melyek 12 millió vállalkozást képviselnek, 55 miliió alkalmazottal.

CEEP – vállalkozásokat és szervezeteket fog össze egész Európából, magán és köztulajdonúakat, országos, regionális és helyi szinten működőeket, melyek közalkalmazottakat foglalkoztatnak, vagy közfeladatokat látnak el. A CEEP több mint 500.000 vállalkozást képvisel, melyek 64 millió embert foglalkoztatnak és az EU GDP-jének több mint 26%-át állítják elő.