Közlemények

Az új adótörvények kedvezőtlenül érintik a gyakorlati oktatókat

A Gyakorlati Oktató Szervezetek Egyesületének 2009. június 5-én megtartott közgyűlése az alábbi határozatot hozta.

Az adótörvények 2009 májusában történt módosítása keretében a gyakorlati képzést szervezők költségtérítési illetve költség visszaigénylési szabályait 2009. július 1. hatállyal, a gyakorlati oktató szervezetek számára jelentősen kedvezőtlenebbre módosították.

 

A pénzügyi feltételek változása miatt a gyakorlati oktató szervezetek a gyakorlati képzési tevékenységüket felfüggesztik:

 

1.    Nem kötünk tanulószerződést a 2009/2010-es tanévre jelentkező tanulókkal. Ez mintegy 2900–3000 tanulót érint, akiknek a gyakorlati képzési feltételeit az önkormányzati szakképző intézményeknek kell megszervezni.

2.    A korábban megkötött tanulószerződéseket 2009. július 1-i hatállyal, a jelentősen megváltozott, jogszabályokból következő pénzügyi feltételek miatt felbontjuk. Ez alapján további, mintegy 6000 tanuló gyakorlati képzésének feltételeit, az elméleti képzést folytató önkormányzati szakképző intézményeknek kell megszervezni.

3.    A megkötött tanulószerződések alapján a 2008/2009-es tanévben zajló, 2009. július 1. után megszervezésre kerülő összefüggő szakmai gyakorlat megszervezését nem vállaljuk. Ezzel a jelenleg gyakorlati képzésben résztvevő mintegy 6000 tanuló tanulói jogviszonya vagy megszűnik, vagy csak évismétléssel tartható fenn.

 

Ezen intézkedések a visszaigénylési szabályok július 1-ét megelőző módosításával megelőzhetőek.

 

Budapest, 2009. június 5.

 

A Gyakorlati Oktató Szervezetek Egyesülete Közgyűlésének nevében:

 

Garbera István

elnök