Szakképzés

T Á J É K O Z T A T Ó

a 2009. évi „Gyakorlati oktatók pedagógiai felkészítő” tanfolyamokról

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), valamint az Ipartestületek Országos Szövetsége között 2008. decemberében aláírt támogatási szerződés szerint ebben az évben is folytatjuk a Gyakorlati oktatók pedagógiai felkészítését, 25-35 fős csoportokban hat helyszínen, 25 órás képzés keretében, 2009. március-április hónapban.

 

Várjuk azoknak az ipartestületeknek a jelentkezését, amelyek szívesen szerveznének tanfolyamokat.  A tanfolyami költségeket (előadói díj, ellátási költség, terembérlet, szervezési díj) az IPOSZ – az erre a célra biztosított keretből – biztosítja. Az IPOSZ a tanfolyam megtartására vállalkozó ipartestületekkel megállapodást fog kötni.

  

A képzés tartalma: 

-         a szakmai képzés jogi szabályozása,

-         pszichológiai alapismeretek,

-         oktatáselmélet,

-         módszertan,

-         kommunikáció, metakommunikáció.

 

A tankönyveket az MKIK központilag biztosítja.

 

Jelentkezési határidő: 2009. február 27.

 

Bencze György

főtanácsos

(tel.: 354-3153)