A munkaalapú tanulás digitalizálása - Erasmus+ támogatással - Deal with digital WBL

 

7. hír

 

A jövő tanítási kompetenciakeretének közös tervezése: A digitális WBL nagyköveti közösség felépítése

Mindannyian megtapasztaltuk az elmúlt években: a digitális munka- és tanulási környezetek egyre fontosabbá válnak, nagy rugalmasságot és új tanulási lehetőségeket kínálva – de egyben magukkal hozták a maguk kihívásait és korlátait is. Kudarcot is vallhatunk. digitális és hibrid környezetben való tanításkor és tanuláskor egyaránt, valamint a helyszíni környezetben is.

Hogyan biztosíthatjuk tehát, hogy a digitális tanulási lehetőségeket jó tanulási lehetőségekké tegyük, amelyek javítják a tanulási élményt?

És hogyan használhatjuk fel a munkaalapú tanulásban rejlő lehetőségeket az elmélet és a gyakorlat összekapcsolására – ez a gyakorlatorientált (felső)oktatás egyik alapelve?

Vagy más szavakkal: mit kell tennünk nekünk a gyakorlatorientált közép- és felsőoktatásban dolgozó tanároknak és oktatóknak ahhoz, hogy jó digitális munkaalapú tanulást biztosítsunk?

Ez nemcsak a nagyszerű tanulási lehetőségek megteremtéséhez szükséges, hanem a diplomások digitális és jövőbeli készségeinek, illetve kompetenciáinak előmozdításához is (Ehlers 2020) – hiszen a digitális átalakulás átformálja a társadalmat, a munkaerőpiacot és a gazdaság jövőjét. A szakoktatási és -képzési (VET) rendszerek ennek következtében soha nem látott hatáson mennek keresztül (ILO 2021), amely szükségessé tette a tapasztalati tanuláson alapuló tanítási módszerek újragondolását, beleértve a műhelyalapú tanítási tevékenységeket, a munkaalapú tanulást, a tanulószerződéses gyakorlati képzést és az összes tanulási tapasztalatot. a készségek munkakörnyezetben való közvetlen felhasználásának feltételei között.

Ezt tűzte ki célul a nemrégiben elindított DEAL with digital WBL projekt kezdeményezés. A kezdeményezés első részében kidolgoztuk a digitális munkaalapú tanulás ötletét, valamint jó gyakorlatokat és minőségi követelményeket határoztunk meg. Most azt szeretnénk megtudni, hogy mire van szükség egy ilyen jó digitális WBL tanulási élmény biztosításához – és milyen kompetenciákra van szükségük a szakoktatóknak ehhez. Ezt a lépést a szakoktatókkal együtt szeretnénk megtenni, ezért hoztuk létre a Digital WBL Nagyköveti programot!

Szeretnénk kis intézményi közösségeket létrehozni motivált tanárokból és oktatókból, akik szeretnék elmélyíteni jövőbeli tanítási készségeiket, és velünk közösen kidolgozni a jövőbeli tanítási kompetencia keretrendszerét. Ez nagyon fontos számunkra, mert hogyan máshogyan tudnánk számukra hasznos digitális képzést biztosítani (ami a projekt egyik célja)? A kidolgozandó képzésnek a tényleges képzési igényeken kell alapulnia.

Érdekli a program? További információért lépjen kapcsolatba a legközelebbi DEAL Digital WBL kapcsolattartójával!

 

 

6. hír

 

FOGLALKOZZ DIGITÁLIS MUNKAALAPÚ TANULÁSSAL AZ ERASMUS NAPOKON

A digitalizálás túlnyomórészt minden képzési rendszerbe beépült, és új módszereket kínál a munkaalapú tanulási tapasztalatok megtervezésére. Ez a tendencia számos előnnyel és hátránnyal jár azon oktatók és intézmények számára, akik továbbra is a boldogulásukhoz szükséges színvonalas oktatást szeretnék biztosítani diákjaiknak. Az oktatási szektor, szorosan együttműködve a duális képzésben részt vevő vállalatokkal, folyamatosan vizsgálja a lehetséges pedagógiai módszertanokat és technológiai eszközöket, hogy azok segítsenek még jobban megtalálni a WBL-szemléletet a virtuális tanulási környezetekben.

Melyik a legjobb gyakorlat a digitális munkaalapú tanulásban?

Melyek a lehetséges alkalmazási forgatókönyvek?

Melyek a kulcselemek és kompetenciák a vegyes szakképzési kurzusok tervezésében?

Az SFC által vezetett Nemzetközi Konzorcium, amely 5 európai ország 8 partneréből áll, ezekre a kérdésekre próbált választ adni az ERASMUS DAYS online eseményen, október 13-án, különös tekintettel a Deal with digital work-based learning projektre..

Az ERASMUS DAYS rendezvényen a Konzorcium jó lehetőséget kapott a projekttel kapcsolatos tapasztalatok megosztására és hírterjesztésére. Az üdvözlő beszéd és a bevezető után Ivana Russiello és Francesca Galanti átadta a szót Pablo Baztán Quemadának (Universitat Oberta de Catalunya). Az előadó megosztotta a digitális WBL legfontosabb elemeit és bevált gyakorlatait. Laura Eigbrecht (Duale Hochschule Baden-Württemberg) bemutatta a közösen megtervezett projekt kompetencia keretet. A projektben részt vevő összes ország szociális partnerei és egyéb érdekelt felei követték az ülést, és hozzájárultak a digitális átalakulásról és az innovatív tanítási stratégiák megvalósításáról szóló vitához..

A Deal with digital work-based learning projekttevékenységek megvalósításával kapcsolatos minden lényeges információt a projektre szakosodott weboldalon ismerhet meg.:  https://digitalwbl.com/

 

Video a projectről: https://digitalwbl.com/wp-content/uploads/2022/08/WBL_video_introduttivo.webm 

 

5. hír

 

Elkészült a portálunk és projekt bemutató videónk!

 

A projekt iránt érdeklődők, már a projekt keretében megvalósult digitalwbl.com portálon tájékozódhatnak a projektet érintő legfontosabb információkról és aktualitásokról.

 

A honlap főoldalán, az alábbi linkről elérhető a projekt bemutató videója: https://digitalwbl.com/wp-content/uploads/2022/08/WBL_video_introduttivo.webm

 

A “project” menüpontban részletes információk találhatóak a projekt hátteréről, a résztvevő partnerekről és a kitűzött célokról.

 

Az oldal szemléletes, idővonalas megjelenítéssel mutatja be a már elért és a tervezett eredményeket: https://digitalwbl.com/results/

 

A soron következő és megvalósult rendezvények információi az “events” menüpont alatt találhatóak: https://digitalwbl.com/events/

 

Az aktuális hírek megtekintésére itt van lehetőség: https://digitalwbl.com/blog/

Hírlevelünkre a kapcsolat menüpontban tudnak feliratkozni az érdeklődők: https://digitalwbl.com/contact/

 

4. hír

 

Várjuk Útmutatónkat a vegyes (digitális és hagyományos elemeket is tartalmazó) szakképzési tanfolyamok tervezéséhez

 

A D-WBL projekt részeként egy útmutatót készítünk, amely segítséget nyújt mindazoknak, akik érdeklődnek a Digitális szakképzési jó gyakorlatok kiválasztásában vagy létrehozásában::

Útmutató a vegyes (digitális és hagyományos elemeket is tartalmazó) szakképzési tanfolyamok tervezéséhez

 

Az útmutató a projektpartnerekkel együttműködve, különböző forrásokból és kutatási módszertanokból nyert információkon alapul:

  • Meglévő szakirodalom elemzése.

Nem könnyű konkrét szakirodalmat találni ebben a témában, amely képet ad a témáról és a még hátralévő sok munkáról, ami plusz ösztönzést jelent a projekt résztvevői számára..

  • Jó gyakorlatok összegyűjtése.

A partnerek több mint 15 digitális szakképzési gyakorlatot gyűjtöttek össze az országukban érintett szereplők körében, valamint meghatározták azokat a kritériumokat, amelyek alapján egy gyakorlatot jó gyakorlatnak kell tekinteni.

  • Fókuszcsoport vezetése a kapott eredmények elemzésére és továbblépésre.

Az előző két pontban szerzett információkat összesen 7 fókuszcsoport tartalmának elkészítéséhez használták fel, mintegy 40 résztvevővel, 5 különböző országból..

Értékes tudásforrást jelentenek a bevont érintett érdekelt felek sokféleségüknek köszönhetően és a tapasztalataik megosztására való rendelkezésre állásuknak köszönhetően (szakképzési hallgatók, szakoktatók, szakképzési központok igazgatói, a szakképzésben felelős adminisztrációs vagy kormányzati alkalmazottak, valamint a szakképzésben tanulók bevonásával szerzett tapasztalattal rendelkező vállalkozók).

A nézetek heterogenitásának köszönhetően sok elemet figyelembe vevő útmutatót tudunk majd kidolgozni. Mindezen információk elemzése lehetővé teszi számunkra, hogy megtudjuk, melyek azok az elemek, amelyek a legjobb gyakorlatokat adják a D-WBL-ben.

 

Ezeknek a kulcselemeknek a vizuális és gyakorlati útmutatóba való integrálása kettős célt valósít meg:

A)     Önmagában hasznos referencia- és munkadokumentum lesz mindenki számára, aki érdeklődik a D-WBL típusú képzés iránt, és,

B)     Segít megválaszolni a projekt következő fázisainak kulcskérdéseit, mint pl:

Mi a „jó” digitális WBL jó gyakorlat?

Kik az érintett felek és a szükséges feltételek a sikeres WBL megvalósításhoz?

Kire és mire kell figyelemmel vennünk?

Mi a digitális WBL szerepe a duális képzési környezetben?

 

 

3. hír

 

Deal with digital WBL – Fókuszcsoportok

Annak érdekében, hogy képzési lehetőségeket biztosíthasson a digitális munkaalapú tanulás (WBL) tapasztalatainak megtervezéséhez, a projektkonzorcium úgy döntött, hogy összegyűjti a digitális munkaalapú tanulás (WBL) legjobb gyakorlati példáit. Mielőtt azonban a kutatás és a legjobb gyakorlati példák összegyűjtése megkezdődhetne, ki kell dolgozni egy módszertant és hozzá struktúrát..

 

Ebből a célból a projektkonzorcium minden partnere létrehozott egy fókuszcsoportot, amely különböző érdekelt felekből áll:

-        szakképzésben résztvevő tanulók

-        szakképzésben résztvevő tanárok

-        szakképzési centrumok igazgatói

-        A szakképzésben felelős beosztású adminisztrációs vagy kormányzati személyzet

-        Vállalkozók, akik tapasztalattal rendelkeznek a szakképzésben részt vevő tanulók képzése tárgyában.

Összesen 7 fókuszcsoportot hoztunk létre körülbelül 40 résztvevővel, 5 különböző országból. A fókuszcsoportok célja az volt, hogy összegyűjtsék a résztvevők véleményét erről a központi kérdésről: Milyen a DIGITÁLIS MUNKA ALAPÚ TANULÁS jó gyakorlata a szakképzésben? Olyan kritériumok felállítására törekszünk, amelyek lehetővé teszik számunkra egy jó gyakorlat megtervezését, megvalósítását és értékelését..

 

A szakirodalom és a különböző országok résztvevőitől kapott hozzászólások alapján 7 tematikus blokkot határoztunk meg.

1)     Kompetenciák a digitális WBL jó gyakorlatában a szakképzésben

2)     Tartalom és források

3)     Tanítási-tanulási módszertanok

4)     Interakciós hálózatba kötött közösség

5)     Értékelés

6)     Általános jellemzők

7)     Diákok, tanárok, koordinátorok, vállalkozók és az adminisztráció szerepei

 

A tanárokból, diákokból, adminisztrátorokból és vállalkozókból álló változatos fókuszcsoportok lehetővé tették számunkra, hogy az említett témák mindegyikéről magyarázó beszélgetéseket folytassunk. A projektpartnerek érdekes és a témának szentelt megbeszélésekről számoltak be, a konzorcium pedig nagyon szeretné folytatni az érintettek bevonását ebben a témában.

 

A következő hetekben tovább elemzik a fókuszcsoportok eredményeit, és irányelveket dolgoznak ki a digitális WBL legjobb gyakorlati példáinak kidolgozásához.

 

2. hír

Betekintés az Európai Szakképzési Hét fejleményeibe
 
A szakoktatási és szakképzési (VET) közösséget szolgáló legfontosabb európai esemény hatodik alkalommal került megrendezésre, egy ötnapos online beszélgetéssorozat keretében összehozva Európa szakképzési döntéshozóit, iparági vezetőket, tanárokat, szervezeteket és diákokat.
 

Az Európai Szakképzési Hét European Vocational Skills Week, egy felejthetetlen esemény volt, a szakképzésben érdekelt felekkel folytatott áttekintést nyújtó webináriumokból és lebilincselő panelbeszélgetésekből állt. A Hét eseményei elsősorban a szakképzés és a zöld átállás témáját dolgozták fel, de számos más témát is érintettek, például az emberek továbbképzését és átképzését, amelyek segítenek nekik profitálni Európa digitális átalakulásából..

 
 A hét megfelelő alkalom volt a szakoktatás és szakképzés (VET) legjobb gyakorlatainak megünneplésére, helyi, regionális, országos szervezetek és más szakképzési partnerek rendezvényeivel. Idén a hét középpontjában a szakképzés és a zöld átmenet témája állt, összhangban az Európai Bizottság azon kötelezettségvállalásával, hogy minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy 2050-re szén-dioxid-semlegessé váljunk, melyet European Green Deal néven ismerünk, aminek része, hogy az embereket az átmenethez szükséges készségekkel.ruházzák fel.

 
De hogyan inspirálta projektünket a Hét?

 
A Hét fontos önreflexiós pillanata volt a projektünkről való elmélkedésnek, és hasznos muníciót adott számunkra, amelyek gazdagítják majd munkánkat a következő években.
Egy kulcsfontosságú elem, amelyet ezért figyelembe fogunk venni, az első munkanapból, és különösen a Zöld, Zöldebb, Szakképzés (Kihívások) című webináriumból származik, amelyet a VET4EU2, szervezett, a szakképzési szolgáltatók európai szövetségeivel EVTA, EfVET, EUproVET, EVBB szervezetekkel közösen.
Szakképzés-politikai szakértők, hallgatók, szolgáltatók és más érdekelt felek megvizsgálták a kihívásokat és megoldási javaslatokat tettek a szakképzés környezetbarátabbá tételére.

 
Arra a következtetésre jutottunk, hogy a szakképzés fantasztikus „katalizátora lehet a zöld átmenetnek”.
 

Konzorciumunk figyelembe veszi ezeket a hasznos meglátásokat, amelyek a zöld átmenetre vonatkozó konkrét fókuszok érdekében tevékenységi paramétereibe beintegrálásra kerülhetnek..
A zöld – és több digitális – gazdaságra és társadalmakra való átállás új készségigényeket fog teremteni ágazatok és foglalkozások között. Európának be kell fektetnie munkaerője továbbképzésébe és átképzésébe. Ebben az összefüggésben a szakoktatás és -képzés (VET) kiemelkedő szerepet fog játszani.
A munkahelyek legerősebb növekedése a nagy zöldítési potenciállal rendelkező ágazatokban várható, mint például a vízellátás, a hulladékgazdálkodás és az építőipar. A foglalkoztatás azonban szinte minden ágazatban növekedni fog, ahogy a munkaadók fenntarthatóbb üzleti modellek felé fordulnak. A készségigényekben bekövetkezett változásoknak tükröződniük kell az oktatásban és képzésben minden képesítési szinten. A szakképzés és a tanulószerződéses gyakorlati képzés kulcsfontosságú lesz a rugalmasan és dinamikusan fejlődő készségkészletek biztosításához.
A régiók és városok zöld átmeneti csomópontként fognak működni. A zöldebb gazdaságokban óriási szükség lesz a digitális készségekre. Ez megerősíti, hogy a gyakorlatban a digitális és a zöld átmenet minden tekintetben valóban egy „ikerpár”.

Ebben az összefüggésben a szakoktatás és -képzés (VET) kiemelkedő szerepet fog játszani. A tanulószerződéses gyakorlati képzés, mivel szorosan kötődik a munkaerőpiachoz, gyorsan alkalmazkodik, enyhíti a rövid távú szűk keresztmetszeteket és biztosítja a munkavállalók hosszú távú foglalkoztathatóságát.

1. hír


Az IPOSZ örömmel jelenti be részvételét egy újabb nemzetközi Erasmus+ KA2 projektben: "Digitalisation of experiential learning and WBL - Deal with Digital Work-Based Learning" (A tapasztalati tanulás és a munkaalapú tanulás digitalizálása – Lépjünk előre a digitális munkaalapú tanulásban).
Az olasz SFC Sistemi Formativi Confindustria által vezetett konzorcium, amelyhez stratégiai partnerek - köztük vállalkozások, innovatív pedagógiára szakosodott egyetemek, a mechatronika és a zöld gazdaság területén tevékenykedő szakképzési központok képviselői, Magyarországról az IPOSZ - csatlakoztak, azon dolgozik, hogy elősegítse az olasz, német, spanyol, magyar és litván szak és felnőttképzési oktatóknak az innovatív pedagógiai megközelítések alkalmazására való képességét. A projekt középpontjában a digitális munkaalapú tanulási (WBL) kialakításához szükséges képzési lehetőségek biztosítása áll.
 
A partnerség célja, hogy növelje a szak és felnőttképzési oktatók digitális kapacitását a munkaalapú tanulási módszerek és megközelítések megtervezésére és differenciálására. A partnerség a munkaalapú tanulást fenntarthatóbbá kívánja tenni, többek között azáltal, hogy bővíti a WBL legjobb gyakorlatok cseréjének és a távoktatásnak a lehetőségeit.

A Deal with Digital WBL projekt a következő, további célokat követi:

 

  • A szak és felnőttképzési oktatók számára a munkaalapú tanulás módszertanának, laboratóriumi és tapasztalati online tanulásnak az innovációjához szükséges új digitális készségekre vonatkozó kompetenciakeret kidolgozása.
  • A szakoktatók ösztönzése arra, hogy a digitális munkaalapú tanulási tapasztalatokon keresztül elsajátított készségek megtervezéséhez, átadásához, értékeléséhez és érvényesítéséhez speciális kompetenciákat szerezzenek.
  • A szak és felnőttképzési oktatók digitális készségeinek bővítését célzó, a "Deal with Digital Work-based Learning" platformon távoktatásban elérhető tanfolyam kidolgozása a digitális technológiák használatának a munkaalapú tanulási tapasztalatokba való integrálása érdekében.
  • ösztönző és inkluzív lehetőségek megteremtése a szak és felnőttképzési oktatók számára szakmai fejlődésük továbbfejlesztésére.
  • A digitális munkaalapú tanuláson alapuló képzési lehetőségek gazdagítása és vonzóbbá tétele a tanulók számára.
  • A képzési szereplők és a vállalkozások közötti együttműködés megújítása és vonzóbbá tétele, a WBL-tapasztalatok digitális eszközökkel való hozzáférhetőbbé tétele.


 
logok_uj_iposz_projekt

 deneme bonusu veren bahis siteleri online casino siteleri 1xbet mobil poker siteleri rulet oyna bonanza siteleri
deneme bonusu veren siteler
casino siteleri
pendik escort
bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
Desi bengali bhabhi homemade xxx sex mms Petite teen hard fucking interracial sex Cute teen blonde has kinky anal sex in thigh high stockings
Deneme bonusu veren siteler
1xbet giriş
ataşehir escort sultanbeyli escort
Deneme bonusu veren siteler
https://joyfulantidotes.com/
tedxpenn.com
tipobet yeni giriş
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
venüsbet
bahis siteleri
sweet bonanza
casino siteleri
superbetin
betsat deneme bonusu veren siteler
çevrimsiz bonus veren siteler casino siteleri casino siteleri canlı casino
en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler