Egyetemről kihullottak és a gazdaság kapcsolata, Erasmus+ projekt

 


Project title
: Alternative Career Opportunities for University Dropouts – Dropping out means a new start

Lead Partner:

Project Partners:


Project description in brief:

The project´s intention is to transfer an innovative approach for addressing and advising young adults who terminated their studies before getting graduated.

Those dropouts usually face the challenge what to do without qualification. Very often they are taking odd jobs or positions for unskilled workers in order to survive and in worse case are relying on state assistance. At the same time dropouts have substantial, formally acquired professional skills and knowledge, which differentiate them from the successfully graduated students only by not having a formal document, diploma or certificate, which confirms a completed formal education.

Against this background the West German Chambers of Crafts and Skilled Trades´ Council (WHKT, Germany) has completed a pilot project “from dropout to a master student”. The consortium takes this successful approach in order to bring the developed products in the above-described project, ideas and insights into a European and cross-sectorial information exchange.

For this purpose the consortium in the project has set and aimed to transfer methods for counseling dropouts, to build up a network for counseling dropouts via social media, to transfer an information-brochure for companies, to transfer an information-brochure about how academic achievements can be acknowledged for a professional activity, to transfer best-practice examples in the project countries and to transfer a mentoring model to build up a pool for the support of dropouts.

For more information about the project please consult: www.whkt.de/dropouts

or: https://www.facebook.com/TerminationMeansRestart/?ti=as

 

Guideline for Businesses: Addressing and Attracting Beginning Students to Internships

 

A projekt címe: Alternatív karrierlehetőségek az egyetemről kiesettek számára – a kiesés újrakezdést jelent

 

Vezető partner: Westdeutscher Handwerkskammertag, Németország,

Projekt partnerek:


A projekt tömör összefoglalása
:

A projekt célkitűzése, hogy innovatív megközelítés módokat adjon át arról, hogyan lehet elérni, tanáccsal ellátni azokat a fiatal felnőtteket, akik egyetemi tanulmányaikat még a diploma megszerzése előtt be kellett, hogy befejezzék.

Az egyetemről kiesettek rendszerint komoly kihívással találják szembe magukat, mihez is kezdjenek magukkal, képesítés nélkül. Gyakran vállalnak alkalmi munkákat, vagy töltenek be képesítést nem kívánó állásokat csak azért, hogy magukat fenntartsák, vagy ami még rosszabb, teljes egészében az állami szociális rendszerre támaszkodnak. Ugyanakkor ezek az egyetemről kiesettek jelentős, az oktatási rendszerben megszerzett szakmai jártasságokkal, tudással rendelkeznek. Az egyik legfontosabb dolog, ami megkülönbözteti őket a sikeresen diplomát szerzettektől, hogy az ő kezükben nincs egy hivatalos dokumentum, diploma, tanúsítvány, ami bizonyítaná, hogy sikeresen befejezték iskolai tanulmányaikat.

A projekt egyik legfontosabb feladata az, hogy összegyűjtse a legjobb tapasztalatokat és ezek alapján olyan mentorálási rendszerre tegyen javaslatot, amely segíteni tudja az egyetemről kihullottak és a gazdaság közötti kapcsolat megteremtését. Különös tekintettel a nagyszámú kis és közepes vállalkozásra, ahol a jövőben nagy szükség lesz minden megszerzett tanulmányra és tapasztalatra, akár van erről iskolai papír, akár nincs.

Felismerve ezt a problémát az Észak-Rajna-Westfáliai Kézműipari Kamarai Szövetség egy kísérleti projektet valósított meg “Egyetemről kiesettből mestertanulóvá válni” címen. A mostani projekt konzorciuma ezt a sikeres, már működő megközelítést karolta föl, azzal a céllal, hogy az említett német projektben kifejlesztett termékeket, ötleteket és gondolatokat bevonja az európai, ágazatokon átívelő információ-áramlásba

A létrejött projekt konzorcium célja, hogy:
  • az egyetemről kiesetteknek szóló tanácsadási módszereket adjon át a konzorcium tagjainak;
  • a közösségi médiákon keresztül kiépítsen egy, az egyetemről kiesettek részére tanácsadást kínáló hálózatot;
  • vállalkozásoknak szóló információs kiadványokat készítsen arról, hogyan lehet a szakmai tevékenységekben elismertetni a korábban, az egyetemen megszerzett ismereteket;
  • jó gyakorlati példákat adjon át a projekt partner országoknak és;
  • létrehozzon egy mentorálási modellt, melyen keresztül az egyetemről kiesettek tudomást szerezhetnek a számukra elérhető, különböző támogatási lehetőségekről.

A projekt honlapja: www.whkt.de/dropouts

A projekt facebook oldala: https://www.facebook.com/TerminationMeansRestart/?ti=as

Hírlevél 1
Hírlevél 2

A projektről további információkért keresse az IPOSZ-nál Rettich Tamás főtanácsost az alábbi elérhetőségeken: tel: 0036-30-385-6048, e-mail: rettich@iposz.hu


Útmutató Vállalkozások részére: Hogyan érhetjük el és vonzhatjuk be a kezdő tanulókat a szakmai gyakorlatba

Projekt záró öszefoglaló
Mentorok