Szakképzés

F E L H Í V Á S

Munkaügyi kapcsolatok posztgraduális képzésre

A Budapesti Corvinus Egyetem – Közgazdasági Továbbképző Intézete a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal támogatásával a 2003-2009 közötti tanévekben személyügyi – emberierőforrás-menedzser – szak munkaügyi kapcsolatok szakirányon akkreditált posztgraduális képzést szervezett a szociális partnerek felsőfokú végzettséggel rendelkező vezetői és szakértői számára.

Megfelelő létszám esetén 2010-ben is folytatódik a képzés, amely négy féléven keresztül keresztféléves rendszerben történik a Corvinus Egyetemen. A szociális partnereknek a posztgraduális szak, amelynek tandíja az első félévben 280 000.- Ft lenne, a képzés ideje alatt (négy féléven keresztül) ingyenes. A jelentkezőkkel az FSZH szerződést köt.

 

Kérjük, hogy akik a mellékelt tájékoztató alapján szeretnének jelentkezni, a jelentkezési adatlapot kitöltve, illetve aláírva

2009. november 25-ig

az FSZH Társadalmi Párbeszéd Központba (1054. Budapest, Báthory u. 20.) Gaskó Judit részére szíveskedjenek további ügyintézés végett megküldeni.

 

Túljelentkezés esetén az OÉT-ben résztvevő munkaadói és munkavállalói oldal dönt a résztvevők személyéről.

 

További felvilágosítás: Gaskó Judit, FSZH Társadalmi Párbeszéd Központ, T:428-7085; gaskoj@lab.hu