Aktuális híreink

IPOSZ törekvések a munkaalapú képzés digitális eszközökkel való javítására a WBL Erasmus + projekt keretében

2022. November 17. 07:27
IPOSZ törekvések a munkaalapú képzés digitális eszközökkel való javítására a WBL Erasmus + projekt keretében

Az Ipartestületek Országos Szövetsége folyamatosan vesz részt olyan nagy európai projektekben, amelyek a KKV-szektorral kapcsolatos legújabb kihívásokra keresik a választ. Jelenleg egy olyan projekthez csatlakozott, amely egy rendkívül fontos problémát tárgyal: a gyakorlat-orientált szakképzés területén.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége folyamatosan vesz részt olyan nagy európai projektekben, amelyek a KKV-szektorral kapcsolatos legújabb kihívásokra keresik a választ. Jelenleg egy olyan projekthez csatlakozott, amely egy rendkívül fontos problémát tárgyal: a gyakorlat-orientált szakképzés területén.
Ennek a nemzetközi projektnek középpontjában a digitális munkaalapú tanulás (WBL) kialakításához szükséges képzési lehetőségek biztosítása áll. Célja, hogy növelje a szak- és felnőttképzési oktatók digitális kapacitásait a munkaalapú tanulási módszerek és megközelítések megtervezésére és differenciálására, valamint nemzetközi jó gyakorlatokat gyűjtsön az ezt szolgáló digitális megoldásokról.
A nemzetközi projekthez az IPOSZ azért csatlakozott, mert össz-európainak érzi azt a problémát, hogy a gyakorlati képzőhelyeket biztosítani tudó vállalkozások száma csökkenőben van és alacsony bizonyos szakmákban a begyakoroltatásra fordított idő a tanulóknál. A munkaerő piacon viszont a lehető legrövidebb és leghatékonyabb módszereket kellene alkalmazni, hogy az egyre növekvő szakember hiányokat időben pótolni lehessen. 
 
Ez a projekt, melynek neve Digital-WBL, több éven át tart és több munkafázisból áll és ezekről a fázisokról mi a szakképzésben résztvevőket és a téma iránt érdeklődőket folyamatosan tájékoztatni fogjuk.
A projekt részeként egy útmutató készül majd, amely segítséget nyújt mindazoknak, akik a digitális szakképzés jó gyakorlatainak kiválasztásában vagy létrehozásában érdekeltek:
 
Ez az útmutató a projektpartnerekkel együttműködve, különböző források és kutatási módszerek felhasználásával szerzett információkon alapul: Honnan származnak ezek az információk:
  • A meglévő szakirodalom elemzése.
Bár nem könnyű konkrét szakirodalmat találni ebben a témában, ami képet ad a téma újdonságáról és a még rengeteg elvégzendő munkáról, de pont ez az, ami a projekt résztvevőit ösztönzi, hogy világosabb képet alkossanak ezen a területen. A szakirodalom természetesen az ezzel a témakörrel foglalkozó egyetemek és intézetek dokumentumaiból áll. Aki végigkíséri majd a projektről közzétett információkat, akkor a projekt ideje alatt folyamatosan találkozni fog majd a szakirodalmak felsorolásával.
  • A jó gyakorlatok összeállítása.
A partnerek több mint 15 digitális szakképzési gyakorlatot állítottak össze az országukban érintett szereplők körében, valamint azoknak a kritériumoknak a meghatározását, amelyek alapján egy gyakorlatot jó gyakorlatnak lehet tekinteni. A jelenleg összegyűjtött jó gyakorlatok nem a teljességet jelentik, ezek bővülni fognak.
  • Fókuszcsoportos kutatás lebonyolítása a kapott eredmények elemzése és a továbblépés érdekében.
Az előző két pontban szerzett információk alapján előkészítették az összesen 7 fókuszcsoportos beszélgetés tartalmát, amelyeken 5 különböző országból mintegy 40 résztvevő vett részt.
Ezek a fókuszcsoportok értékes tudásforrást jelentenek az érintettek sokféleségének és a tapasztalataik megosztására való rendelkezésre állásuknak köszönhetően (szakképzésben részt vevő diákok, szakoktatók, szakképzési központok igazgatói, a szakképzésért felelős közigazgatási vagy kormányzati alkalmazottak és a szakképzésben részt vevő diákokkal kapcsolatos tapasztalatokkal rendelkező vállalkozók).
Mindezek a fent felsoroltak teszik lehetővé egy olyan útmutató kidolgozását, és mindezen információk elemzése lehetővé teszi számunkra, hogy megtudjuk, melyek azok az elemek, amelyek a Digitális-munkaalapú oktatás legjobb gyakorlatát alkotják.
Ezeknek a kulcsfontosságú elemeknek a vizuális és gyakorlati útmutatóba való integrálása kettős célt fog teljesíteni:
A)   Önmagában hasznos referencia- és munkadokumentumként szolgál majd a Digital-WBL-projekt iránt érdeklődők számára,
 
B)    Ösztönözze az érdeklődőket, hogy véleményükkel segítsék a projekt következő fázisainak kidolgozását, a felmerülő kérdésekre a válaszok megtalálását. Ezek olyan kérdések lehetnek, mint például:
-        Milyen egy digitális munkaalapú tanulási jó gyakorlat?
-        Kik valójában a munkaerőpiac és a képzés szereplői, és melyek a sikeres munkaalapú tanulás megvalósításának feltételei?
-        Kiket és mit kell figyelembe vennünk a kérdések megválaszolásánál?
-        és a legfontosabb kérdés: Mi a digitális munkaalapú tanulás/képzés szerepe a klasszikus duális képzéshez és ezt a digitális képzést milyen környezetben lehet megvalósítani? (kisvállalkozásoknál? tanműhelyekben? iskolákban? egyetemeken?)
 
Kérjük kísérje figyelemmel a WBL projektről készülő híradásainkat. Amennyiben a témával kapcsolatban kérdése van, írjon a rettich@iposz.hu címre.
iposz_projekt_logo