Aktuális híreink

Meghívó az IPOSZ XLI. Közgyűlésére

2023. April 21. 13:50
M  E  G  H  Í  V  Ó

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

Az Ipartestületek Országos Szövetsége nevében tisztelettel meghívom Önt a 2023. május 24-én (szerdán) megtartandó IPOSZ XLI. Közgyűlésére.

Kezdés:   10:00 óra             
Várható befejezés:   15:00 óra

Helyszín:     Budafok-Tétény Általános Ipartestület, Vállalkozók Szövetsége
1221 Budapest, Mária T. u. 60.
Meghívó az IPOSZ XLI. Közgyűlésére

A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDI PONTJAI

 

 

   9.30 – 10.00          Regisztráció

10.00 – 10.05           Az IPOSZ Közgyűlésének megnyitása

                                            előadó: Németh László elnök

 

10.05 – 10.10           A Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság jelentése

                                            előadó: István László, a Bizottság elnöke

 

10.10 – 10.40            Lázár János építési és közlekedési miniszter, Építési és Közlekedési Minisztérium előadása

 

10.40 – 11.00           Köszöntő, kitüntetések átadása

előadó: Németh László elnök

 

11.00 – 12.45            1. napirendi pont

Az IPOSZ XLI. Közgyűlés lebonyolítási ügyrendjének, napirendi pontjainak elfogadása, határozathozatal

beterjesztő: Németh László elnök

 

                                   2. napirendi pont

A 2022. évi cselekvési program időarányos részéről, feladatokról írásban tett beszámoló szóbeli kiegészítése, határozathozatal

beterjesztők: Németh László elnök, Berendi László alelnök, Juhos János alelnök, Vörös Béla alelnök

 

 

3. napirendi pont

Döntés a Debreceni Vállalkozók Egyesületének tagsági viszonyáról, határozathozatal

beterjesztő: Németh László elnök

 

                                   4. napirendi pont

Az IPOSZ elnök beszámolója a 2022. évi gazdálkodásról, a költségvetés tételes teljesítéséről az IPOSZ főkönyvelő adatai alapján (Határozathozatal a Felügyelő Bizottság véleményezése után)

beterjesztő: Németh László elnök

 

5. napirendi pont

A 2024. évi IPOSZ tagdíj meghatározása, határozathozatal

beterjesztő: Németh László elnök

 

                                   6. napirendi pont

Az IPOSZ Felügyelő Bizottság beszámolója a 2022. évben végzett munkájáról, határozathozatal

beterjesztő: Sajti Lajos FB elnök

 

7. napirendi pont

A 4. napirendi pont elfogadása, határozathozatal

beterjesztő:Németh László elnök

 

12.45 – 13.00            Szünet

 

13.00 – 14.45            8. napirendi pont

Az IPOSZ főkönyvelő által készített adatok alapján tételes javaslat a 2023. évi költségvetés tervezetre, az éves gazdálkodás tervezet elfogadására, határozathozatal

beterjesztő: Németh László elnök

 

9. napirendi pont

Javaslat a 2023. évi időarányos cselekvési programra, a feladattervre, elfogadása, határozathozatal

beterjesztő: Németh László elnök

           

14.45 – 15.00            10. napirendi pont

Különfélék    

 

Kb. 15.00                   A Közgyűlés várható befejezése

 

 

 

Az IPOSZ Alapszabály vonatkozó pontja alapján a Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező képviselők legalább fele plusz egy fő részt vesz. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, az újabb időpontra (fél órával későbbre) összehívott Közgyűlés az eredeti napirendi pontok változtatása nélkül a megjelentek számától függetlenül az eredetileg kiírt napirenddel határozatképes.

 

 

 

 

Figyelemmel a Közgyűlés fontosságára elengedhetetlen, hogy tagszervezeteink képviselői a lehető legnagyobb számban jelenjenek meg. Az Országos Elnökség feltétlenül számít személyes megjelenésére. A Közgyűlésen minden tagszervezet az IPOSZ-hoz bejelentett képviselővel, vagy meghatalmazottal jogosult képviseltetni magát, (a továbbiakban: képviselővel).

 

A képviselő részére adott meghatalmazást teljes értékű bizonyító magánokirati formában írásba kell foglalni, és azt a Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság elnökének átadni a Közgyűlés kezdete előtt.

 

Felhívjuk a tagszervezetek képviselőinek figyelmét arra,

hogy az IPOSZ Tagdíjszabályzatának megfelelően

a Közgyűlésen csak azok a képviselők szavazhatnak,

akiknek tagszervezete 2023. május 15-ig befizette

a 2023. évi 12.000 forintos tagdíjat.

 

Kérem, a technikai útmutatót figyelmesen áttanulmányozni szíveskedjen.

 

 

Budapest, 2023. április 12.

 

 

 

Tisztelettel:

 

 

                                                                                                              NémethLászló

                                                                                                                      elnök