Aktuális híreink

NYÍLT PÁLYÁZAT a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására

2012. August 21. 21:25


A Nemzeti Munkaügyi Hivatal NYÍLT PÁLYÁZATOT hirdetett a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretéből a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására.palyazati-kep_20120822205817_81.jpg

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – a nemzetgazdasági miniszter döntése alapján – a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2012. évi decentralizált keretéből igényelhető támogatásra.

RÖVID HATÁRIDŐ! (2012.08.18 – 2012.09.17.)


Az IPOSZ tájékoztatja tagszervezeteit, tagjait, hogy a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások támogatására pályázatot írt ki az RFKB-k (Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok) 2011. évi, a 2012/2013-as tanévre és az adott megyére vonatkozó, regionális szintű döntései alapján „kiemelten támogatott” vagy „támogatott” szakképesítések körében.

E pályázati felhívás a továbbiakban az IPOSZ tagjai, mint a duális képzésben résztvevő vállalkozások számára ad bővebb áttekintőt.


A miniszteri döntés alapján az országra kiterjedő decentralizált keret 5.197.586.000,- Ft.


Régiókon belül a megyénkénti keretösszegek:


Megye/Budapest

Decentralizált keret (e Ft)

Budapest

676.560

Pest

257.016

Közép-magyarországi Régió

933.576

Fejér

251.297

Komárom-Esztergom

189.491

Veszprém

237.110

Közép-dunántúli Régió

677.898

Győr-Moson-Sopron

283.693

Vas

185.976

Zala

213.714

Nyugat-dunántúli Régió

683.383

Baranya

246.882

Somogy

207.152

Tolna

216.940

Dél-dunántúli Régió

670.974

Borsod-Abaúj-Zemplén

317.467

Heves

191.442

Nógrád

212.225

Észak-magyarországi Régió

721.134

Hajdú-Bihar

277.917

Jász-Nagykun-Szolnok

197.144

Szabolcs-Szatmár-Bereg

272.617

Észak-alföldi Régió

747.678

Bács-Kiskun

287.844

Békés

205.608

Csongrád

269.491

Dél-alföldi Régió

762.943

Az „országra” a keret összege

5.197.586


A pályázat alapvető célja

A gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére irányuló beruházások támogatása.


A rendelkezésre álló pályázati forrás megoszlása a pályázók között

  • 60 % a duális képzésben résztvevő vállalkozások, azaz az IPOSZ tagjainak tárgyi fejlesztése,
  • 36 % a gyakorlati képzést folytató iskolák tárgyi feltételeinek fejlesztése,
  • és 4 % a felsőoktatási intézmények gyakorlati képzőhelyeinek tárgyi fejlesztése.


A pályázók köre

Magyarország területén székhellyel rendelkező szakképzési hozzájárulásra kötelezett, gyakorlati képzést folytató mikro-, kis-, közép- és nagy vállalkozások, egyéni vállalkozók, akik a jelen tanévben (2011/2012) legalább 1 fő tanulószerződéses tanulót képeznek, illetve a 2012/2013. tanévre a RFKB döntései alapján „kiemelten támogatott” vagy „támogatott” szakképesítések körében legalább 1 fő tanulószerződéses tanulóval rendelkeznek.


Pályázat tárgya

A gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi eszközök. Kivételt képeznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 80.§ (1) bekezdése szerint elszámolt kis értékű, 100.000,- Ft-ot el nem érő bekerülési értékű tárgyi eszközök, valamint ugyancsak e törvény szerint tárgyi eszköznek nem minősülő anyagok, fogyó eszközök, félkész-, késztermékek, áruk, alkatrészek, göngyölegek stb. beszerzése.


Pályázati önrész

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett pályázónak igazolnia kell, hogy a tervezett beruházás összköltségének legalább 27%-a készpénzben rendelkezésére áll.

A beruházás költségvetésének nem lehet része a visszaigényelhető ÁFA!

Amennyiben a tervezett beruházás, eszközbeszerzés értéke meghaladja a vonatkozó közbeszerzési értékhatárt, úgy a támogatás csak a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és a kapcsolódó jogszabályoknak megfelelően használható fel.


A támogatás formája

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett esetén, az önrészen (legalább 27 %) kívüli összeg vissza nem térítendő támogatás, amelyet kizárólag a Nemzeti Munkaügyi Hivatallal (NMH) megkötött támogatási szerződés mellékletét képező Beruházási tervben szereplő, tételesen felsorolt eszközök beszerzésére lehet és kell felhasználni.


A pályázható minimum és maximum összeg

A duális képzést folytató vállalkozások esetén az igényelhető összeg minimum 1,5 m Ft és a maximum 45 m Ft, illetve a jelenlegi tanulólétszám alapján az 1 fő tanulószerződéses tanulóra jutó igényelt támogatási összeg nem lehet több 1,5 m Ft-nál.


A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 17.!


A pályázat részletes kiírása, valamint a letöltendő dokumentumok a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) honlapján (www.munka.hu) megtalálhatóak.


A komplett pályázati anyagok közvetlen elérési linkje:

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=259


Értékelés

A pályázat formai értékelését a Nemzeti Munkaügyi Hivatal végzi.

A formailag megfelelt pályázatokat az RFKB-k tartalmilag értékelik, majd javaslatot tesznek a miniszter részére az egyes pályázatok támogatásának odaítéléséről.


FIGYELEMFELHÍVÁS a támogatás sikeres elnyeréséhez!


Elsődleges, hogy formai szempontból a kiírásnak megfelelő pontos, nagyon alapos, precíz pályázat beadását végezzék a vállalkozások, mivel csak a formailag megfelelt pályázatok kerülhetnek el tartalmi értékelésre.


Tartalmi szempontból a legfőbb prioritások:

  • ami „részben” adott, azaz ami az Ön vállalkozását jellemezheti:

- az oktatott tanulók minél magasabb létszáma,

- hátrányos helyzetű kistérségben a szakképzés felvállalása,

- hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő tanulók képzésének felvállalása,


  • ami nagymértékben a pályázatkészítő és a vállalkozó „kreativitásától” valósulhat meg:

- lényegre törő SWOT analízis (Erősségek – Gyengeségek – Lehetőségek – Kockázatok) készítése, melyből elsődlegesen kitűnik a fejlesztés indokoltsága,

- a megvalósítandó fejlesztés műszaki és technológiai korszerűssége, és ebből következően a támogatás elnyerése során a gyakorlati tudás magas fokú hasznosultsága,

- a beruházás és a működtetés költségkalkulációjának megalapozottsága,

- a kötelezően előírt 27 %-os önerő feletti saját forrás vállalása.


Az IPOSZ üdvözli, hogy kiírásra került a decentralizált pályázat!

Kérjük tagjainkat, hogy éljenek a lehetőséggel!


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az IPOSZ-nak (visszajelzési e-mail cím: ibsz@ipartestuletekbpszov.hu) jelezzenek vissza valamennyi régióból, hogy hány és mekkora vállalkozás adott be pályázatot, és hány és mekkora vállalkozás nyert támogatást!


A kérés fontosságát az is alátámasztja, hogy az IPOSZ részéről megkérdőjelezhetővé válik a pályázat időbeni megvalósíthatósága. Ugyanis a rendelkezésre álló információk alapján a jelenlegi – szeptember 30.-ig működő – RFKB-k feladata a pályázat tartalmi értékelése, és a javaslattétel.


Így felmerül a kérdés, hogy a pályázat késői kiírása következtében a szeptember 30.-ig működő RFKB-knak vajon elegendő lesz-e a közel 13 nap a tartalmi értékelésre és javaslattételre? Továbbá bizonytalanságot érzékelünk, hogy közbeszerzési eljárások esetén, annak időigényessége miatt a pályázó határidőre be tudja-e nyújtani a pályázatot?


Nagyon kérjük Önöket, hogy tegyenek eleget a visszajelzésnek, mert az IPOSZ, mint elsősorban a mikro-, és a kisvállalkozások érdekképviseleti szervezete csak az Önök segítségével, összefogásával tudja az Önök érdekeit a későbbi pályázatoknál eredményesen képviselni!

Visszajelzést az ibsz@ipartestuletekbpszov.hu e-mail címre szíveskedjenek küldeni!


(Dé)
deneme bonusu veren siteler
casino siteleri
pendik escort
bahis siteleri