Aktuális híreink

Új vállalkozóknak új vállalkozási ismeretek

2019. March 11. 12:15
Az IPOSZ 2017. szeptember 01. óta részt vesz egy Erasmus+ nemzetközi projektben, amelynek megvalósítását a Hanza Parlament koordinálja. A projekt címe: Új vállalkozóknak új vállalkozási ismeretek.
A Hanza Parlament az észak-német, lengyel, balti és skandináv országok kézműipari, kis- és középvállalkozói szervezeteit, kamaráit, közép- és felsőfokú szakképzési intézményeit egyesítő európai szövetség, amely projektek sokaságát hajtja végre minden évben. Az IPOSZ 1995 óta tagja a Hanza Parlamentnek.

 
Az IPOSZ az egyetlen közép-kelet-európai tag ebben a szervezetben és a Hanza Parlament számtalan projektjében vett már eddig is részt a kapcsolatok erősítése érdekében, főleg a kkv-területen, fenntartva ily módon a folyamatos kkv-intézményi kapcsolatrendszert ezzel a magyar gazdaság számára is igen fontos gazdasági térséggel.
 
Az Új vállalkozóknak új vállalkozási ismeretek című projekt keretében a Hanza Parlament több ország (Olaszország, Ausztria, Németország és Magyarország) bevonásával képzési anyagokat fejleszt ki a vállalkozási hajlam erősítésére, a konkrét vállalkozói tevékenység megkezdésének támogatására és a vállalkozások átadásának, illetve átvételének segítésére.
 
Ezeknek a törekvéseknek a része a nyelvi képzés erősítése is, ezért az IPOSZ 2018. augusztus-szeptemberében már végrehajtott egy középfokú német nyelvi kurzust a Hanza Parlament országai által kifejlesztett tematikai elképzelés alapján.
Ezt követően egy olyan kétnapos képzés is lebonyolódott már, amely vállalkozás indítását tervező fiatalok készségét és vállalkozás indítására való hajlamát mérte fel. Ez a képzés szintén a projekt keretében kidolgozott tematikai elképzelések alapján valósult meg Miskolcon.
 
 
Ezt a projektet az összes többi résztvevő ország arra használja fel, hogy az országaikba érkező migránsok szakmai és vállalkozói képzését segítse elő a saját országában. Az IPOSZ lehetőséget kapott arra, hogy úgy vegyen részt a projektben, hogy ezeket a vállalkozói tananyagokat a hazai fiatalok képzésére használja fel.
Ezért a fenti két képzési anyagon kívül még további 3 területen kerül sor képzési anyagok fejlesztésére:
1: konkrét, a mindennapi működéshez szükséges vállalkozási ismeretek,
2: a kezdő vállalkozásoknak szükséges ismeretek és
3: a vállalkozások átadására-átvételére-átörökítésére vonatkozó ismeretek.
Amikor a képzések sorra kerülnek, rendszeresen tájékoztatjuk majd az ipartestületeket is, hiszen ezeket a képzéseket a projekt finanszírozza, a képzés résztvevőit alapvetően az ipartestületi körből várjuk.
A képzési anyagok és a képzéseket megtartó felkészült előadók alkalmasak arra, hogy igény esetén további önköltséges képzéseket is lehessen tartani ezeken a területeken az ország bármely részén, amennyiben arra a helyi ipartestületek igényt tartanak.
A projektről további információkat lehet szerezni angol nyelven a http://www.new-entrepreneurs.eu/ honlapon és az IPOSZ honlapján is nyomon lehet követni a projekttel kapcsolatos eseményeket.