EU információk

Az SMEunited február havi hírlevele

Az SMEunited február havi hírlevele
logo_support2SME4

EU Kétoldalú társadalmi párbeszéd

Társadalmi Párbeszéd Bizottság – február 6.  Február 6-án a SMEunited részt vett a Társadalmi Párbeszéd Bizottságban. „A SMEunited részvétele a Val Duchesse-i Csúcstalálkozón azt mutatja, hogy Brüsszelben elismerik a kkv-k társadalmunkban betöltött szerepét a rugalmas gazdaság, jólét és munkahelyek megteremtésében” – mondta Valentina Guerra, a szociális ügyekért és képzésért felelős igazgató. Az Európai Munkaügyi Hatóság jövőbeni szerepéről és a kkv-k előtt álló, határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás kihívásairól tárgyalva Guerra asszony emlékeztetett a munkavállalók uniós tagállamokba történő kiküldetésére vonatkozó aránytalan és átláthatatlan nemzeti rendelkezésekre. . A SMEunited a bürokrácia csökkentését és az eljárások közös és hozzáférhető rendszerének bevezetését kéri. A bejelentési, jelentéstételi és ellenőrzési követelményeket minimálisra kell csökkenteni, azokat egyszerűsíteni kell, átláthatónak és érthetőnek kell lenniük.
A társadalombiztosítási rendszerek összehangolt megközelítését is prioritásként kell kezelni a munkavállalók kiküldetésének megkönnyítése érdekében. „A munkavállalók kiküldetése egy nagyon összetett jogszabály, amely számos kötelezettséget ró a munkáltatókra. Annak érdekében, hogy a kkv-k és a kézműves vállalkozások megfeleljenek a szabályoknak, nagy szükség van az egyszerűsítésre”, folytatta. A teljes cikk itt olvasható.

 

 

Digitális Eszköz Projekt – Harmadik Klaszter Szeminárium Varsóban – február 8-9. 

Az SMEunited február 8-án és 9-én csatlakozott a Digitális Eszköz projekt harmadik klaszterszemináriumához Varsóban. „A digitális világ gyorsan változó világában a kkv-k a társadalmi párbeszédbe fektetnek be, hogy kezeljék a modern üzleti átalakulás kihívásait. A munka és a magánélet egyensúlyának előmozdításától a távmunka kihívásainak kezeléséig a kkv-k a digitalizációról szóló autonóm keretmegállapodást használják, hogy eligazodjanak a digitális kor összetettségei között” – mondta Julien Bourgeois, az SMEunited szociális ügyek politikai tanácsadója.

Az egyik kulcsfontosságú szempont, amelyre a kkv-k összpontosítanak, a munka és a magánélet egyensúlyának előmozdítása. A kkv-k olyan politikákat és gyakorlatokat hajtanak végre, amelyek célja a munka és a magánélet közötti harmonikus egyensúly jobb előmozdítása. A rugalmas munkafeltételek megvitatásával és a vonatkozó jogszabályok és/vagy kollektív szerződések betartásával a kkv-k arra törekszenek, hogy rugalmasságot és nagyobb hatékonyságot biztosítsanak munkaerőjüknek.

A „Digitalizációs autonóm keretmegállapodás végrehajtásának támogatása” elnevezésű projekt keretében az EU ágazatokon átívelő szociális partnerei, valamint lengyel, bolgár, svéd és észtországi szociális partnerek találkoztak Varsóban, hogy megvitassák a digitalizációról szóló autonóm keretmegállapodás végrehajtását.


A teljes cikket ide kattintva találja: 

 

 

 

 

Az EU szociális és foglalkoztatási politikája

Belga Soros Elnökségi Konferencia – Mentális egészség és a munka –Január 30. 

Január 30-án Danny Van Assche, az UNIZO főtitkára részt vett az EU belga elnökségének a mentális egészségről és a munkáról tartott konferenciáján, az SMEunited képviseletében. Kiemelte, hogy „a munkahelyi mentális egészség kezelése során célzott intézkedésekkel figyelembe kell venni a munkavállalókat és a vállalkozókat is, mindenki jólétének és termelékenységének biztosítása érdekében. Kisvállalatoknál a hiányzások közvetlenül befolyásolják a többi alkalmazott munkaterhét, nyomás alá helyezve őket.

A pszichoszociális kockázatokhoz kapcsolódó hiányzások csökkentése ezért kulcsfontosságú a kkv-k számára, és ezt megelőző jelleggel kell kezelni”.

A mentális egészség tágabb fogalom, mint a munkahelyi pszichoszociális kockázatok. Felöleli a szakmai és magánszempontokat, beleértve a gazdasági helyzetet, a korábbi egészségügyi problémákat, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, hogy csak néhányat említsünk. A munkáltatók kötelesek megelőzni a munkahelyi kockázatokat, és a munkavédelmi keretirányelv a megfelelő eszköz a pszichoszociális kockázatok felmérésére. Az önálló vállalkozókról szólva Van Assche úr kiemelte, hogy gyakran jelentős munkaterheléssel és egyre nagyobb nehézségekkel néznek szembe a munka és a magánélet egyensúlyának megőrzése terén. Számukra komoly kihívást jelent, hogy időt szakítsanak a megelőzésre és az egészségükre. A tudatosság növelés lehetővé kell tegye az önálló vállalkozók számára, hogy lépéseket tegyenek a prevenciós eszközök használatára és támogatás kérésére.


A teljes cikk itt található.

 

 

 

 

Európai Számvevőszék – A szakmai gyakorlatok felülvizsgálata – február 6. 

Február 6-án az SMEunited részt vett az Európai Számvevőszék (ECA) szakmai gyakorlatokról szóló felülvizsgálatának online bemutatóján. A felülvizsgálat kiemeli, hogy a szakmai gyakorlatok a fiatalok munkaerőpiacra való belépésének fontos pontjává váltak. Az elmúlt 10 évben jelentősen megnőtt a szakmai gyakorlatot teljesítő fiatalok száma. 2023-ban a válaszadók több mint kétharmada (Eurobarométer-felmérés) végzett már legalább egy szakmai gyakorlatot, mielőtt rendes állást talált. A hivatalos adatok és statisztikák hiánya ellenére a Számvevőszék becslése szerint évente nagyjából 3,7 millió fiatal vállal szakmai gyakorlatot. A szakmai gyakorlatok minőségi keretrendszeréről (QFT) szóló 2014. évi tanácsi ajánlás rendelkezéseit tekintve a Számvevőszék egy sor kihívást és lehetőséget azonosított, amelyekkel foglalkozni kell az EU-s szakmai gyakorlat keretrendszer jövőbeli felülvizsgálata során, pl.:

 • a szakmai gyakorlat eltérő definíciói, nem egyértelmű, hogy mit is takar a fogalom;
 • a szakmai gyakorlatokra vonatkozó megbízható adatok korlátozott mennyisége – akadályozza a tényeken alapuló politikai döntéshozatalt;
 • a tagállamokban nyújtott minőségi szakmai gyakorlatokról szóló 2014. évi tanácsi ajánlás következetlen alkalmazása; és
 • a különböző társadalmi hátterű fiatalok szakmai gyakorlati lehetőségeinek és hozzáférhetőségének lehetséges eltérései.

Az ECA szakmai gyakorlatokról szóló véleményét itttalálja..

 

Szociális Ügyek Bizottsága - február 7. 

A Szociális Ügyek Bizottsága február 7-i ülésén az SMEunited tagjai a szociális párbeszéddel kapcsolatos kezdeményezésekről és az aktuális jogalkotási aktákról beszélgettek. Az EU soros belga elnökségével találkozva az SMEunited tagjai ismételten kifejezték elkötelezettségüket és támogatásukat a La Hulpe-i magas szintű konferencia előkészületei iránt, valamint hitet tettek amellett, hogy újra életre kell kelteni egy pozitív gazdasági spirált az ambiciózus társadalmi célkitűzéseket teljesítő kkv-k számára. Az SMEunited továbbá kiemelte az egységes piacon belüli mobilitás előmozdításának szükségességét, valamint a tagállamokban lefolytatott szociális párbeszéd megerősítéséről szóló tanácsi ajánlás megfelelő végrehajtását.

 

Dedikált meghallgatás a Szakmai készségek cselekvési tervről –Február 21. 

A Bizottság Szakmai készségekről szóló cselekvési tervének közzététele előtt az SMEunited részt vett a február 21-i dedikált meghallgatáson. Az SMEunited ragaszkodott ahhoz, hogy az összes szereplő vállaljon közös felelősséget a munkaerő- és képzettségi hiány kezelésére irányuló erőfeszítések fokozásában.

A cselekvési tervnek alapul kell szolgálnia a kulcsfontosságú beavatkozási területek és az uniós intézmények, a tagállamok és a szociális partnerek által végrehajtandó főbb intézkedések meghatározásához. Természetesen minden szereplő esetében a saját hatáskörének megfelelő szinten és autonómiájuk megőrzése mellett.. Ezenkívül a cselekvési tervnek támogatnia kell az ikerátmenetet, különös tekintettel a kkv-kra és a vidéki/periférikus területekre.

A munkaerőhiány jobb kezelése érdekében az SMEunited megfogalmazott egy végrehajtandó szakpolitikai válaszcsomagot, ebben a következő intézkedésekkel:

 • Nemzeti szinten célzott aktív munkaerő-piaci politikák, amelyek célja az inaktív emberek munkaerő-piaci bevonása, valamint a munka kifizetődővé tételére irányuló megfelelő politikák. Ezeket a politikákat preventív intézkedéseknek kell kísérniük annak elkerülése érdekében, hogy az emberek nehogy kiessenek a munkaerőpiacról, vagy hogy ne kapják meg a szükséges oktatást vagy képzést.
 • Uniós szinten a nemzetközi tehetségek bevonzását célzó, EU-s Tehetség Gyűjtőbázis gyors létrehozása a már az EU-ban tartózkodó migránsok és menekültek holisztikus integrációs útvonalain keresztül, egy minden érdekelt fél véleményére tekintettel lévő megközelítés alapján.

A munkaerőhiány kezelésére az SMEunited számos szakpolitikai választ határozott meg, többek között:

 • Nemzeti szinten az alapképzési rendszerek reformjainak előmozdítása a gyakorlati tanulás és az egyéni tehetséggondozás előmozdítása érdekében.
 • Uniós szinten az uniós alapokon keresztüli pénzügyi támogatás növelése, valamint a kölcsönös tanulás és a bevált gyakorlatok európai szintű még intenzívebb cseréje az oktatási rendszerek, különösen a szakoktatás és a szakképzés sikeres reformjairól, valamint a több embert a szakoktatás és szakképzés felé vonzó kampányokról.

Ha többet szeretne minderről megtudni, kérjük, forduljon az SMEunited szociális ügyek és képzési csapatához.

 

 

ELA – EURES Harmadik Stratégiai Előrejelzés workshop – február 27. 

Február 27-én az SMEunited részt vett az EURES hálózat harmadik stratégiai előrejelzési workshopján. A résztvevők a munkaerőpiac jövőbeli trendjeinek azonosításán dolgoztak az EU-n belüli mobilitás jobb megvalósítása és irányítása érdekében. „Az EURES-portál és -hálózat fontos megoldást jelent a munkaerő- és szakképzettségi hiány kezelésére. Mindazonáltal további erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kkv-k jobban bekapcsolódhassanak az EU-n belüli mobilitásba” – mondta Julien Bourgeois, az SMEunited szociális ügyekkel foglalkozó politikai tanácsadója.

Továbbá azt javasolta, hogy továbbra is tartsák meg a hálózatot minden érintett partner számára, különös tekintettel a közvetítőkre, például a magán foglalkoztatási szolgálatokra, mivel ők jelentik a kkv-k fő kapcsolattartási pontját. Az ilyen intézkedéseket az üres álláshelyek és önéletrajzok átadása, feltöltése automatizálásának javításával kell kísérni.

Végül Julien Bourgeois kiemelte annak szükségességét, hogy megkönnyítsék az EURES-portálhoz való hozzáférést és annak megértését (a szociális partnerekkel együttműködve), azzal a céllal, hogy az széles körben elismert kulcsszereplővé válhasson az EU-n belüli egymásra találások terén, és ezáltal valódi uniós sikersztorivá váljon.


Ha többet szeretne megtudni az EURES-hálózatról, kérjük, lépjen kapcsolatba Julien Bourgeois-val, vagy látogasson el az EURES webhelyére.
EURES website.

Nézzünk egy kicsit előre

Európai intézmények és külső események

 • EESC: Formáljuk a holnapot: MI a társadalombiztosításban és a munkaképesség felmérésben – március 6
 • EU Szemeszter találkozó: A Tavaszi csomag prioritásai – március 11
 • ACVT-DGVT webinar a felsőfokú szakképzésről – március 13
 • EU Szociális Partnerek szeminárium a fiatalok foglalkoztatásáról – március 14
 • DGVT találkozó – március 18 & 19
 • Háromoldalú szociális csúcstalálkozó – március 20
 • Munkaügyi Migrációs Platform ülése – március 21
EMCO Szeminárium a szociális párbeszédről és adatgyűjtésről – március 22

deneme bonusu veren bahis siteleri online casino siteleri 1xbet mobil poker siteleri rulet oyna bonanza siteleri
casino siteleri
pendik escort
bahis siteleri
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler
Desi bengali bhabhi homemade xxx sex mms Petite teen hard fucking interracial sex Cute teen blonde has kinky anal sex in thigh high stockings
Deneme bonusu veren siteler
1xbet giriş
Deneme bonusu veren siteler
https://joyfulantidotes.com/
tedxpenn.com
tipobet yeni giriş
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler
venüsbet
bahis siteleri
casino siteleri
superbetin
betsat deneme bonusu veren siteler
çevrimsiz bonus veren siteler casino siteleri casino siteleri canlı casino
en iyi casino siteleri
deneme bonusu veren siteler
Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler Deneme bonusu veren siteler
venüsbet
Deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler