EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 147. szám 2011. július 29.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 147. szám 2011. július 29.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti összefoglalókat. Az adott témák magyar vonatkozásaival kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal az IPOSZ Nemzetközi és Oktatási igazgatóságához


Az UEAPME üdvözölte a Bizottság tőkekövetelményekre vonatkozó javaslatát


Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a Tőkekövetelmény-irányelvvel (CRD 4) kapcsolatos módosított javaslatát, amely a „Bázel III” szabályok végrehajtásához járul hozzá az Unióban. Az UEAPME hangsúlyozta, hogy szigorúbb tőkekövetelményekre van szükség a legutóbbi pénzügyi válság kiváltó okainak kezelésére és egy újabb válság megakadályozására. Ugyanakkor minimalizálni kell ezeknek a követelményeknek a KKV-k részére történő hitelezésre gyakorolt hatását. Ezért a szervezet elégedett a Bizottság minőségi szempontokat figyelembe vevő és nem a bank jogi formáján alapuló „saját tőke” definíciójával. Ez biztosítja majd a kiegyenlített feltételeket a helyi és regionális szövetkezeti és takarékbankok KKV-knak nyújtott alapvető tevékenységeinél – hangsúlyozta az UEAPME - szintén üdvözölve Tajani EB alelnöknek és Barnier biztosnak az Európai Bankhatósághoz (EBA) intézett kérését, hogy vizsgálják meg, csökkenteni lehet-e a KKV hitelek kockázati tartalék rátáját.


A KKV-k válaszoltak a Bizottság zöld könyvére a vállalatirányítással kapcsolatban


Az UEAPME válaszolt az Európai Bizottság „A felelős vállalatirányítás uniós keretei” című zöld könyvére. A szervezet ellenezte a nem tőzsdén jegyzett cégek vállalatirányításának közösségi szintű szabályozását, mert a meglévő nemzeti keretrendszerek elegendőek és az önszabályozás jól működik. A szubszidiaritás elvét kellene figyelembe venni – hangsúlyozta az UEAPME. Ezen túlmenően a nemzeti megközelítés gondoskodni fog arról, hogy a vállalatok jellemzői, a társasági formák és az üzleti élet általánosságban is figyelembe legyen véve. Másfelől, a vállalatirányítás a nem tőzsdén jegyzett cégeknek is fontos kérdés. Éppen ezért fel kellene hívni a figyelmet a legjobb gyakorlatokra és az önkéntes magatartási kódexekre. Különös figyelmet kellene szentelni az adott vállalatok jellegére, méretére és életciklusára is – írta az UEAPME.


Az UEAPME válaszolt a Bizottság nemzetköziesítésről szóló konzultációjára


Az UEAPME nyilvánosságra hozta válaszát az Európai Bizottságnak a KKV-k nemzetköziesítéséről szóló konzultációjára. A szervezet hangsúlyozta, hogy a Bizottság által kibocsátott dokumentum korrekt áttekintést ad a kis vállalkozások előtt tornyosuló problémákról és kihívásokról, amelyekkel a külpiacokra lépéskor szembesülnek. Az UEAPME különösen nagyra értékelte a vállalkozástámogatásra fektetett súlyt, amelynek figyelembe kellene vennie a vállalkozás típusát, a fogyasztótól való távolságát, valamint a célpiacot és elsősorban azokat a vállalkozásokat kellene céloznia, amelyeknek a legnagyobb szükségük van rá, kezdve a kisvállalkozásokkal. A KKV-knak elsősorban nagyon gyakorlati tanácsokra van szükségük – írja az UEAPME – rámutatva a reprezentatív érdekképviseleti és szakmai szervezetek szerepére is, mint a KKV-k első és legfontosabb információ szolgáltatóira. Ebben a tekintetben kellene felülvizsgálni az Enterprise Europe Network-öt (EEN) és megújításával gondoskodni arról, hogy minden Tagállamban elérje a KKV-kat és megfelelően bevonja meglévő szervezeteiket.


Az ACCA rendezvényén az innováció és a zöld gazdaság voltak a témák


Az UEAPME tagszervezet ACCA (Association of Chartered Certified Accountants - Bejegyzett Okleveles Könyvvizsgálók Szövetsége) Varsóban rendezte meg „Elnökségi Vitá”-ját. A cél néhány olyan szakpolitikai kérdés megvitatása volt, amelyek meghatározóak lesznek a Lengyel EU Elnökség szempontjából. Gerhard Huemer az UEAPME gazdasági és költségvetéspolitikai igazgatója egy innovációval és „zöld gazdasággal” foglalkozó panelen szólalt fel. A nagyobb erőforrás-hatékonyság eléréséhez kétirányú megközelítésre van szükség – hangsúlyozta. Egyrészről, bátorítani kell vállalati szinten az innovációt, kezdve a vállalkozás szükségleteivel és kezelni a társadalmi és piaci kihívásokat. A közelgő „Horizon 2020” kutatási és innovációs programnak kulcsszerepe lesz ezen a téren. Másrészről, a megfelelő szabályozási környezetet kell megteremteni, például lépéseket tenni a vezető piacok (az Európai Bizottság Vezető Piaci Kezdeményezésében –Lead Market Initiative - szereplő hat éltechnológiai piac), a közbeszerzések és az állami támogatások terén. Ezt a két szempontot kell összeegyeztetni, kiegyensúlyozni és párhozamosan követni - mondta Huemer úr.


Hongkongi delegáció kapott tájékoztatást az Unió munkaidőre vonatkozó szabályozásáról


A Hongkong Különleges Közigazgatási Terület Munkaügyi Minisztériumának delegációja tett nemrégiben látogatást az UEAPME-nál, hogy megvitassák a munkaidőre vonatkozó jelenlegi uniós szabályozást és annak KKV-kra gyakorolt hatásait. A hongkongi kormányzat azt mérlegeli, hogy bevezessen-e ezen a területen szabályozást és azt vizsgálja, más jogrendszerekben miként szabályozzák a munkaidőt. Liliane Volozinskis az UEAPME szociálisügyi igazgatója áttekintést nyújtott a küldötteknek a fennálló uniós rendszerről, valamint az Európai Unió Bíróságának rendelkezésre állási idővel kapcsolatos esetjogáról és az éves fizetett szabadságról, valamint megmagyarázta, hogy ezek milyen hatással vannak a kis- és közepes vállalkozásokra. Azt tanácsolta, hogy minden a területet érintő új szabályozás kellőképpen rugalmas és alakítható legyen, egyrészt a különböző gazdasági ágazatokhoz, melyeknek különbözőek a jellemzői és a szükségletei, másrészt a vállalatok különböző méreteihez is.


Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság