EU információk

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 140. szám 2011. május 27.

Az UEAPME tevékenysége – Heti összefoglaló 140. szám 2011. május 27.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) mint az UEAPME magyar tagszervezete minden héten lefordítja, összegzi és továbbítja tagjainak az Európai Kis- és Középvállalkozások Szövetségének (UEAPME) tevékenységéről készült heti összefoglalókat.

 

 

SBA: a KKV-k nagyobb erőfeszítéseket várnak el uniós és hazai szinten is

 

Andrea Benassi főtitkár felszólalt Gödöllőn a „Mozgósítsuk a KKV-kat a jövő Európájáért” című konferencián, melyet az Európai Unió Tanácsának magyar elnöksége rendezett. Hangsúlyozva, hogy a Small Business Act végrehajtása messze nem valósult meg és késedelem nélkül lépéseket kell tenni a területen, felszólította a nemzeti kormányokat, hogy az SBA elveit és intézkedéseit helyezzék minden KKV vonatkozású politikájuk középpontjába, teljes mértékben vonják be a reprezentatív szakmai szervezeteket és fogadják meg az irányítás javítására a közelmúltban tett javaslatokat. Olyan lépéseket kell tenni EU szinten, folytatta, mint például a „Gondolkozz először kicsiben!” elv teljes körű alkalmazása a szakpolitikák kidolgozásának első szakaszától, illetve biztosítani az anyagi források rendelkezésre állását a Kisvállalkozói Törvényben (SBA)  előírt valamennyi szakpolitikai kezdeményezés számára. A főtitkárnak lehetősége volt tárgyalni a tagállamok által kinevezett nemzeti KKV megbízottakkal is. A megbízottaknak szorosan figyelemmel kell kísérniük és koordinálniuk az SBA végrehajtását és nyomon követését, garantálni, hogy a KKV érdekeit valamennyi szakpolitikai területen figyelembe veszik, és biztosítani a „Gondolkozz először kicsiben!” elv alkalmazását, mondta Benassi úr.

 

A késedelmes fizetésre vonatkozó szabályokat azonnal át kell ültetni a gyakorlatba

 

Az Intrum Justitia hitelkezelő és az UEAPME munkareggelit tartottak Brüsszelben, hogy beindítsák a 2011-es európai fizetési index-jelentést, amelynek keretében több mint 6000 vállalkozást keresnek/kerestek fel Európa-szerte a késedelmes fizetések témakörében. A felmérésből kiderült, hogy 312 milliárd euróra növekedett a leírt adósság Európában, és hogy a fizetés a vállalati szektorban átlagosan 56 nap, az állami szektorban pedig 65. Az esemény házigazdája Barbara Weiler EP-képviselő, a késedelmes fizetésekről szóló irányelv jelentéstevője. A találkozón Luc Hendrickx az UEAPME vállalkozáspolitikai igazgatója köszönetet mondott Weiler asszonynak a témával kapcsolatos munkájáért, és kiemelte, hogy ezek az adatok is bizonyítják, mennyire sürgős a késedelmes fizetésekről szóló irányelv mielőbbi végrehajtása, lehetőleg még a szövegben előírt határidő előtt, és a végrehajtás szigorú ellenőrzése az EU intézmények által. A hatóságok általi gyorsabb fizetés már rég esedékes, emlékeztetett, hiszen a tagállamok már a 2008-ben elfogadott „Gazdaságélénkítési tervben” kötelezettséget vállaltak valamennyi számla 30 napon belül történő kifizetésére. A vállalati fizetési késedelmeket is csökkenteni kell, hiszen ez különösen káros a kisvállalkozásokra nézve, amelyeknek alig vagy egyáltalán nincs alkuerejük a fizetési feltételekkel kapcsolatban.

 

A Szociális Ügyi Bizottság a lengyel elnökség prioritásairól és fő témáiról folytatott megbeszélést

 

Brüsszelben ülésezett az UEAPME szociális ügyi bizottsága (SAC). A résztvevők eszmét cseréltek a soron következő lengyel EU-s elnökséggel a foglalkoztatás- és szociális ügyi prioritásokról, illetve a Tanácsban jelenleg tárgyalt témákról. A napirend részeként a tagok ötletbörzét folytattak ez Európai Szociális Partnerek következő munkaprogramjáról. Továbbá értékelték az EU Szociális partnerek közös projektjeit az éghajlatváltozás, rugalmas biztonság (flexicurity) és az Európai Szociális Párbeszéd témakörében. A résztvevők megvitatták a jelenlegi helyzetet számos olyan szakpolitikai témában, mint például az Európai Szociális Partnerek önálló megállapodásai a munkahelyi erőszakról és zaklatásról, a befogadó munkaerőpiacok, az egészségügyi és biztonsági kezdeményezések, az éghajlatváltozásról szóló magas szintű találkozó és egyéb folyamatban lévő, illetve jövőbeni jogalkotási kezdeményezések.

 

Félrevezető cégnyilvántartások: a KKV-k fellépésre szólítják fel az EU-t

 

Luc Hendrickx az UEAPME vállalkozáspolitikai igazgatója Brüsszelben felszólalt egy a félrevezető és összehasonlító reklámokról szóló ülésen, melyet az Európai Bizottság rendezett. Ez egy kulcsfontosságú kérdés az UEAPME tagjai számára. Ezeknek a tagjai évek óta az első számú célpontjai csalásoknak, amelynek keretében cégnyilvántartások arra szólítanak fel kisvállalkozásokat, hogy frissítsék elérhetőségeiket, azt a hamis benyomást keltve, hogy ingyenesen szerepelnek majd a nyilvántartásban, csak később ráeszmélve, hogy szándékuk ellenére egy költségekkel járó  szerződést kötöttek. UEAPME tagok nemzeti szinten is küzdenek ez ellen, olyan akciókkal, mint a feketelisták és a figyelem ráirányítása a jogvitákra, emellett egyes országokban, mint például Ausztria, Belgium vagy Csehország, külön szabályok vonatkoznak a félrevezető cégnyilvántartásokra. Mégis, egyértelműen uniós szintű beavatkozásra van szükség, mondta Hendrickx úr, aki üdvözölte az Európai Parlament által nemrég elfogadott állásfoglalást és arra hívta fel a Bizottságot, hogy fokozza az ellenőrzést, javítsa a határokon átnyúló ellenőrzést és alakítson ki egy közös európai megközelítést a végrehajtásra.

 

Összeállította: IPOSZ Nemzetközi és Oktatási Igazgatóság