EU információk

Szociális párbeszéd az Európai Unióban - PEGASE projekt negyedik hírlevél.


Az UEAPME az Avignoni Akadémiával közösen, az Európai Unió támogatásával hajtja végre azt a projektet, melynek célja, hogy az UEAPME nemzeti tagszervezetei – különösen az újonnan csatlakozottak - világosabb képet kapjanak az európai szociális párbeszéd eljárásairól és döntéshozataláról.pegase_20121104210003_51.jpg

Az Európai Unióban a szociális párbeszéd hivatott arról gondoskodni, hogy a kormányzás és a szabályozás ne szakadjon el a realitásoktól, és a kapcsolódó információk a megfelelő helyen és időben rendelkezésre álljanak.  A szociális partnerek – munkaadók és munkavállalók – e párbeszéd keretében a Szerződésekben biztosított jogosítványok alapján tudják befolyásolni az őket érintő folyamatokat. A PEGASE projektben hét „új” tagállam és két tagjelölt ország szervezetei veszek részt. A projekt részeként öt hírlevél kerül nyilvánosságra a résztvevő országok nyelvein és angolul, melyek rövid áttekintést adnak az európai szociális párbeszédről és a szereplők megismertetésével, valamint jó gyakorlatok bemutatásával kapaszkodót nyújtanak a további tájékozódáshoz. Most októberben immár a negyedik hírlevél jelent meg, amelyet angol nyelven innen lehet letölteni. A témákat és a hírlevelek magyar változatait az alábbiakban találják meg:


Az első szám vezércikkét Andrea Benassi, az UEAPME főtitkára írta, mely arról szól, hogyan és miért érinti a kisvállalkozásokat az európai szociális párbeszéd. Tartalmaz ezenkívül egy beszámolót az első PEGASE munkaértekezletről és egy cikket az európai szociális partnerek 2012-2014-es munkaprogramjáról. A „FÓKUSZBAN” rovat a kompetenciák és képesítések egész életen át tartó fejlesztése keretszabályának ausztriai, valamint a munkahelyi stresszről szóló keretmegállapodás luxemburgi végrehajtásával foglalkozik.


A második számban található Patrick Itschert, az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkár-helyettesének vezércikke, valamint a horvát szociális párbeszédről és az európai szociális partnerek által szervezett, az európai szociális párbeszéd során kialakított megállapodások és eszközök végrehajtásáról szóló szófiai szemináriumról szóló cikkek. A „FÓKUSZBAN” rovat ebben a számban a távmunkáról szóló keretmegállapodás lengyelországi végrehajtásával foglalkozik.


A PEGASE Hírek harmadik számának vezércikkét Blando Palmieri jegyzi az Avignoni Akadémiától, a KKV-szervezeteknek a szociális párbeszédben való fokozottabb részvételéhez szükséges sajátos igényeiről. A hírlevél ezen kívül tartalmaz egy beszámolót a második PEGASE EU szociális párbeszéd munkaértekezletről, amelyre 2012. június 12-13-án került sor Brüsszelben, valamint az Európai Szociális Alap 2014-2020-as időszakáról. A „FÓKUSZBAN” rovat ezúttal az ESZA kapacitásfejlesztésre fordítható támogatásainak lengyelországi felhasználásával, valamint az UNIZO flamand KKV szervezetnek a KKV testvérszervezetek kapacitásfejlesztésében játszott szerepéről szól.


A PEGASE Hírek negyedik számában található Jean-Paul Tricart vezércikke, aki az Európai Bizottság Foglalkoztatási, szociális ügyi és társadalmi befogadásért felelős főigazgatóságának szociális párbeszédért felelős osztályát vezeti. Emellett a hírlevélben található egy beszámoló az UEAPME által az Európai Bizottság támogatásával nemrégiben megrendezett második „KKV Gyűlésről”, amely szintén a 2014-2020-as ESZÁ-ra koncentrál. Végül e szám „FÓKUSZBAN” rovatában szerepel egy cikk a Bizottság által 2012. áprilisában bemutatott „Foglalkoztatási csomagról”, valamint egy rövid összefoglaló az európai szociális partnerek nemrégiben Zágrábban megrendezett európai szociális párbeszédről szóló szemináriumáról.