EU információk

Szociális párbeszéd az Európai Unióban - PEGASE projekt ötödik hírlevél


Az UEAPME az Avignoni Akadémiával közösen, az Európai Unió támogatásával hajtja végre azt a projektet, melynek célja, hogy az UEAPME nemzeti tagszervezetei – különösen az újonnan csatlakozottak - világosabb képet kapjanak az európai szociális párbeszéd eljárásairól és döntéshozataláról.pegase_20121104210003_51.jpg

Az Európai Unióban a szociális párbeszéd hivatott arról gondoskodni, hogy a kormányzás és a szabályozás ne szakadjon el a realitásoktól, és a kapcsolódó információk a megfelelő helyen és időben rendelkezésre álljanak.  A szociális partnerek – munkaadók és munkavállalók – e párbeszéd keretében a Szerződésekben biztosított jogosítványok alapján tudják befolyásolni az őket érintő folyamatokat. A PEGASE projektben hét „új” tagállam és két tagjelölt ország szervezetei veszek részt. A projekt részeként öt hírlevél kerül nyilvánosságra a résztvevő országok nyelvein és angolul, melyek rövid áttekintést adnak az európai szociális párbeszédről és a szereplők megismertetésével, valamint jó gyakorlatok bemutatásával kapaszkodót nyújtanak a további tájékozódáshoz. 2012. decemberében immár az ötödik hírlevél jelent meg, amelyet angol nyelven innen lehet letölteni (a PEGASE honlapján az európai szociális párbeszédhez szorosan kapcsolódó hivatalos dokumentumok is elérhetőek összegyűjtve, eredeti – általában angol – nyelven a „Resources” kategória alatt). A témákat és a hírlevelek magyar változatait az alábbiakban találják meg:


Az első szám vezércikkét Andrea Benassi, az UEAPME főtitkára írta, mely arról szól, hogyan és miért érinti a kisvállalkozásokat az európai szociális párbeszéd. Tartalmaz ezenkívül egy beszámolót az első PEGASE munkaértekezletről és egy cikket az európai szociális partnerek 2012-2014-es munkaprogramjáról. A „FÓKUSZBAN” rovat a kompetenciák és képesítések egész életen át tartó fejlesztése keretszabályának ausztriai, valamint a munkahelyi stresszről szóló keretmegállapodás luxemburgi végrehajtásával foglalkozik.


A második számban található Patrick Itschert, az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkár-helyettesének vezércikke, valamint a horvát szociális párbeszédről és az európai szociális partnerek által szervezett, az európai szociális párbeszéd során kialakított megállapodások és eszközök végrehajtásáról szóló szófiai szemináriumról szóló cikkek. A „FÓKUSZBAN” rovat ebben a számban a távmunkáról szóló keretmegállapodás lengyelországi végrehajtásával foglalkozik.


A PEGASE Hírek harmadik számának vezércikkét Blando Palmieri jegyzi az Avignoni Akadémiától, a KKV-szervezeteknek a szociális párbeszédben való fokozottabb részvételéhez szükséges sajátos igényeiről. A hírlevél ezen kívül tartalmaz egy beszámolót a második PEGASE EU szociális párbeszéd munkaértekezletről, amelyre 2012. június 12-13-án került sor Brüsszelben, valamint az Európai Szociális Alap 2014-2020-as időszakáról. A „FÓKUSZBAN” rovat ezúttal az ESZA kapacitásfejlesztésre fordítható támogatásainak lengyelországi felhasználásával, valamint az UNIZO flamand KKV szervezetnek a KKV testvérszervezetek kapacitásfejlesztésében játszott szerepéről szól.


A PEGASE Hírek negyedik számában található Jean-Paul Tricart vezércikke, aki az Európai Bizottság Foglalkoztatási, szociális ügyi és társadalmi befogadásért felelős főigazgatóságának szociális párbeszédért felelős osztályát vezeti. Emellett a hírlevélben található egy beszámoló az UEAPME által az Európai Bizottság támogatásával nemrégiben megrendezett második „KKV Gyűlésről”, amely szintén a 2014-2020-as ESZÁ-ra koncentrál. Végül e szám „FÓKUSZBAN” rovatában szerepel egy cikk a Bizottság által 2012. áprilisában bemutatott „Foglalkoztatási csomagról”, valamint egy rövid összefoglaló az európai szociális partnerek nemrégiben Zágrábban megrendezett európai szociális párbeszédről szóló szemináriumáról.

 

A PEGASE Hírek ötödik, befejező száma teljes mértékben a projekt során szerzett tapasztalatoknak lett szentelve. Liliane Volozinskis (az UEAPME igazgatója) és Blando Palmieri (az Avignoni Akadémia vezetője) által a témában írt szerkesztői jegyzet valamint a projektben résztvevőktől vett idézetek találhatóak a hírlevél ezen számában.”